Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Egypt hieroglyfy
Egypt Egypt

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Deficit státního rozpočtu po rychlém zvýšení v roce 2010/2011 sice zpomalil tempo růstu, nicméně došlo k jeho dalšímu prohloubení na úroveň 10,7 % HDP a v absolutním vyjádření činil 167 mld.… více ►

Investiční klima

Přímé zahraniční investice FDI byly jedním z hlavních faktorů, které stály za udržením tempa hospodářského růstu Egypta v předchozím období. Ve fiskálním roce 2007/08 dosáhly… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

V obchodně ekonomické oblasti přinesl rok 2012 částečné zklidnění situace. Největšími překážkami pro opětovné nastartování ekonomického růstu byly zejména následující faktory: … více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.