Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Egypt hieroglyfy
Egypt Egypt

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Egyptská arabská republika
 • Gumhúrijat Misr Al-Arabija
 • The Arab Republic of Egypt

1.2. Rozloha

Rozloha Egypta

 

 

1  001 450 km2

 

země

 

995 450 km2

 

 

údolí a delta Nilu*

40 000 km2

 

 

poloostrov Sinaj*

60 000 km2

 

 

Západní poušť*

680 000 km2

 

 

Východní poušť*

220 000 km2

 

 

 

 

 

obydleno

 

53 800 km2(5,3%)

 

kultivováno (přibližně)

 

33 600 km2(3,4%)

 

 

 

 

 

délka pobřeží

 

2 936 km

 

 

Středozemní moře

995 km

 

 

Rudé moře

1 941 km

*přibližně

Zdroj: Central Bank of Egypt - CBE

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Podle posledního sčítání – únor 2014

94 mil.

Z toho trvale žijících v zemi       

86,2 mil.

Přechodně pracujících v zahraničí

8 mil.

Průměrná hustota obyvatelstva

85 obyv./km2

Největší koncentrace obyvatelstva je v nilském údolí a nilské deltě

95% obyvatel

Městská populace činí přibližně  

45%

Nezaměstnanost

13,4%

Ekonomicky činné obyvatelstvo

27 mil.

Roční přírůstek ekonomicky činného obyvatelstva 

800 tis. ročně 

Zdroj: Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatelstva představuje 2,4%.

 

Věkové složení v procentech:

Do 14 let

32,1%

15 – 64 let

62,9%

nad 65 let

4,8%

muži

51,1%

ženy

48,9%

Vzdělanost dospělých se v oficiálních zdrojích uvádí 73,9% (muži: 81,7%,  ženy: 65,8%). Vzdělanost je podstatně vyšší ve městech.  Na venkově je ženská část populace většinou nevzdělaná.

 

Rozložení pracovních sil

Nejvíce práceschopného obyvatelstva se zabývá zemědělstvím, chovatelstvím a rybářstvím.  Následuje průmyslová sféra a oblast služeb.

Každoročně vláda čelí problémům vytvořit nové pracovní příležitosti pro 800.000 nových uchazečů o práci.

1.5. Národnostní složení

Dominantní skupinou jsou Arabové. Další malé národnostní skupiny tvoří Berbeři, Beduíni, Bedžůnové, Núbijci. Nepatrné množství tvoří Evropané - Italové, Francouzi, Angličané, Arméni a Řekové.

1.6. Náboženské složení

Hlavním náboženstvím je islám, který vyznává přibližně 90% obyvatel. Menšina obyvatelstva (cca 9%) vyznává náboženství koptské (křesťané), římsko katolické, ortodoxní řecké a anglicko protestantské.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je arabština. Většina pracovníků ve státních institucích a podnikatelské sféře mluví anglicky. Rovněž většina publikací ve státním sektoru je vydávána v arabsko-anglické mutaci. Okrajově se používá francouzština a němčina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění tvoří 27 guvernorátů. V srpnu 2014 mělo dojít k reformě, zvýšení počtu guvernorátů a u některých ke změně hranic. Přesné údaje zatím nejsou k dispozici.  

V čele guvernorátu je guvernér jmenovaný prezidentem. Guvernéři jsou vybaveni rozsáhlými správními a policejními pravomocemi.

Guvernoráty se člení na provincie, vedené předsedou městské rady, který je zvolen na pětileté období. Provincie se dělí na místní správní centra se správcem voleným rovněž na pětileté období. Nejnižším správním útvarem jsou vesnické rady, řízené starostou vesnice „omdou”, rovněž s pětiletým volebním obdobím.

 Guvernoráty jsou děleny na:

 • městské guvernoráty: Cairo, Alexandria, Port Said, Suez
 • guvernoráty Dolního Egypta: Damietta, Dakahlia, Sharkia, Kalyoubia, Kafr El-Sheikh, Gharbia, Menoufia, Beheria, Ismailia
 • guvernoráty Horního Egypta: Giza, Beni Suef, Fayoum, Menia, Asyout, Suhag, Qena, Aswan, Luxor
 • hraniční guvernoráty: Red Sea, El-Wadi El Gidid, Matrouh, North Sinai, South Sinai 

Hlavním městem je Káhira (Cairo) s 19 - 24 mil obyvatel (podle různých definic hranice Káhiry).

Dalšími velkými městy jsou:

Mansoura

5 mil

Alexandria

4,5 mil

Port Said

0,50 mil

Suez

0,45 mil

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 200, 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, bankovky v hodnotě 50 a 25 piastrů jsou v oběhu, nejsou však příliš používané. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů.

Volně směnitelnou měnou za egyptské libry jsou americké dolary, euro, britské libry, volná měna dalších zemí a většina arabských měn. Zpětná směna egyptských liber za volně směnitelnou měnu je možná. V některých soukromých obchodech, restauracích a tržištích je možná platba i v USD, ve státním sektoru je to vyloučeno.

Kurz platný dne 24. září 2014 byl 7,15 LE/USD a 9,2 LE/EUR.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Egyptě je uznáváno větší množství svátků. Pohyblivými svátky jsou malý a velký Bairam. První Bairam je po skončení postního měsíce Ramadánu, druhý je 5 dní po dvou měsících od Ramadánu.

Přehled svátků v roce, během nichž je uzavřena většina státních i obchodních institucí:

(oficiální svátky pro rok 2014)             

Koptské Vánoce

7. leden

Narození Proroka Mohameda (Moulid   El Nabi)

13. leden

Den revoluce

25. leden

Koptské velikonoce

20. duben

Den osvobození Sinaje

25. duben

Svátek práce

1. květen

Den revoluce

23. červenec

Bairam  (Eid al Fitr - konec   Ramadánu)

27. červenec

Koptský Nový rok

11. září

Svátek obětování (Eid al Adha)

4. říjen

Den ozbrojených sil

6. říjen

Islámský nový rok

25. říjen

(oficiální svátky pro rok 2015)

Narození Proroka Mohameda

3. leden

Koptské Vánoce

7. leden

Koptský Nový rok

14. leden

Den revoluce

25. leden

Koptské velikonoce

12. duben

Den osvobození Sinaje

25. duben

Svátek práce

1. květen

Bairam (Eid al Fitr – konec   Ramadánu)

18. července

Den revoluce

23. červenec

Svátek obětování (Eid al   Adha)

23. září

Den ozbrojených sil

6. říjen

Islámský nový rok

13. říjen

Oficiálním volným dnem v týdnu je pátek. Banky mají zavřeno v pátek a sobotu, stejně jako ministerstva a většina státních institucí.  Pracovní doba ministerstev a státních společností je od 09–15 hodin. Většina soukromých firem pracuje i v odpoledních hodinách. Prodejní doba je převážně od 10–24 hodin, státní obchody ale mnohdy zavírají již kolem 21. hodiny, mezinárodní supermarkety naopak provozují svá zařízení nezřídka celých 24 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Několik doporučení pro obchodní jednání s místními partnery:

 • Především trpělivost. Byrokratické postupy zejména státních úředníků zpomalují průběh obchodních jednání. Nelze předpokládat, že po první návštěvě v zemi a několika dnech pobytu lze odjet s podepsaným kontraktem. Může trvat rok i déle, než se uzavře obchod.
 • Znalost místní kultury. Egypťané jsou hrdí lidé, jejichž civilizace sahá 5 000 let zpět. Osvojení kulturních vědomostí a pochopení islámského náboženství usnadňuje další kontakty. Znalost alespoň několika slov v arabštině může pomoci příznivějšímu vývoji obchodního případu.
 • Být osobní. Při prvním jednání nelze přijít, potřást si rukou a začít s obchodem. Je dobré pohovořit o rodině, zdraví atd.
 • Najít dobrého zástupce. Je důležité najít dobrého si místního zástupce, který pomůže v lepší orientaci v místním obchodním prostředí. Dobrý zástupce je schopen vyřídit na místě administrativní úkony, které by nezasvěcený cizinec vyřizoval mnohem déle.
 • Být flexibilní. Egyptský trh se rychle mění, ostatně jako v každé jiné arabské zemi. Nelze očekávat, že podmínky a termíny smlouvy zůstanou beze změny po celou dobu a je zapotřebí být připraven adekvátně reagovat.
 • Vysílat nejlepší odborníky. Pouze zkušení pracovníci a znalci místního trhu mohou udělat dobré obchody se zdejší obchodní komunitou.
 • Obchodní pravidlo. Kdo dělá obchod v Egyptě, musí respektovat egyptské tradice, jinak ztrácí čas. Některé zahraniční firmy, které při počátečních obtížích odešly z trhu, nenávratně proinvestovaly, zatímco mnoho jiných, které se dokázaly etablovat a adaptovat zjistily, že trh je rentabilní.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnický systém EAR se opírá o síť státních a soukromých ambulantních zařízení a nemocnic. Oba druhy zdravotnických zařízení poskytují všeobecnou, odbornou a stomatologickou péči, včetně první pomoci. Zdravotnická zařízení (bez ohledu na druh vlastnictví) mají nejméně dva ceníky služeb. Ten pro domácí klientelu je přizpůsoben příjmům průměrné egyptské rodiny. Ceník pro cizince vychází z jejich předpokládaných příjmů. Další ceníky zohledňují dlouhodobé dohody o poskytování péče jednotlivými zařízeními.

Zdravotnické služby ve státních nemocnicích mají, z pohledu evropského standardu, nízkou úroveň. Poskytovanou péči navíc znehodnocují pobyty příbuzných na pokoji a chodbách. Proto jsou cizincům doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizováno a je zajištěna například pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích. Nicméně ani v soukromých zařízeních nedosahuje hygienická úroveň, ošetřovatelská péče a mnohdy i odborné služby standardu běžného v ČR.

Orgány místní hygienické služby nevyžadují pro pobyt v Egyptě žádné závazné očkování. Mezinárodní očkovací průkaz není proto při vstupu do země požadován. Nicméně dle doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) patří k ochraně každého cestovatele do této oblasti očkování proti hepatitis A, B a břišnímu tyfu. Při déle trvajícím pobytu na jihu Egypta se doporučuje preventivní použití antimalarik. Při návratu ze Súdánu po pobytu delším než jeden měsíc se vyžaduje platné očkování proti žluté zimnici.

Telefonní číslo ministerstvem sociálního zabezpečení organizované “první pomoci” či ambulance je 123. V Káhiře možno volit pro ambulanci ještě 5770406, 5770365, 5770123, v Gize 5615551.

 

Hlavní soukromé káhirské nemocnice jsou:

 

1.             As-Salam International Hospital, Corniche el -Nil, P.O.Box 388-Maadi-Cairo, tel.

                emergency 5240077, 5240250, 5240232

2.             Misr International Hospital, 12 Saraya Str., Dokki, Giza; tel. emergency 7494007, 3353567

3.             Dar al Fouad Hospital, tel. emergency 010-1911911,577 7300

4.             Al-Salam Hospital, tel. emergency 3034780

 

Lékárny mají hustou síť a jsou dobře zásobené.

V EAR neexistuje systém zdravotního pojištění pro cizince. České cestovatele je nezbytné upozornit, že cena za intenzivní péči v soukromé nemocnici může být vysoká, je tedy nezbytné se pojistit v ČR.

Aktuální informace – viz internetové stránky ZÚ: www.mzv.cz/cairo.

    

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kancelář CzechTrade je po přerušení své činnosti v souvislosti s revolučními událostmi v Egyptě od podzimu 2012 opět funkční.

Vedoucí kanceláře:  Tamer El Sibai

Kancelář CzechTrade sídlí na stejné adrese jako ZÚ ČR

4, Dokki St.

Giza (Cairo), Egypt

tel.: 0020 2 3315 351

tel. a fax: 0020 2 7602584

e-mail: tamer.elsibai@czechtrade.cz

CzechInvest, CzechTourism ani Česká centra nejsou v Káhiře ani jinde v Egyptě v současnosti zastoupena.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • stálá služba policie: 122
 • první pomoc: 123
 • turistická policie: 126
 • hasiči v Káhiře: 125
 • hasiči v Alexandrii: 180

 

Western Union Money Transfer - v Egyptě existuje již 14 poboček, v Káhiře např. v hotelu Marriot, nebo Mohandesin, 24 Syria Str., tel. 7957454, 3313533.

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

EU Commission Delegation to Egypt:              www.eu-delegation.org.eg,

Nile City Building, North Tower

9th, 10th and 11th Floors

2005 C Cornich El Nil

Ramlet Boulaq

Cairo, Egypt

tel: 0020 2 2461 9860

fax: 0020 2 2461 9883

James Moran - velvyslanec

 

a) Obchodní komory  

 

 • Federation of Egyptian Chambers of Commerce

4 El Falaki Square, Downtown Cairo, Egypt

Tel: +20227951136

Tel: +20227956066

Fax: +202279438001

Mr Ahmed El Wakil – prezident

www.fedcoc.org.eg

  

 • Alexandria Chamber of Commerce

 31, El Ghorfa El Togaeya St, Raml Station, Alexandria, Egypt

Tel: +2034837788

Fax: +2034879771

Mr Ahmed El Wakil – prezident

http://english.alexcham.org/

 

 • Assiut Chamber of Commerce

El Khidewi Ismail Street, Assiut, Egypt

Tel: +2088322082

Mr. Aly Abdel Rahman El Sayed, President

 

 • Aswan Chamber of Commerce

 Abtal El Tahreer Street,  Aswan, Egypt

Tel: +2097323084

Tel: +2097322983

Mr. Mohamed Taher Rizk, President

 

 • Beni Suef Chamber of Commerce

Rayad Street, Beni Suef, Egypt

Tel: +2082322094

Tel: +2082322090

Mr. Said Abdel Aziz Abdel Ghani, President

 

 • Cairo Chamber of Commerce

4 Midan El Galami, Cairo, Egypt

Tel: +2023558261

Tel: +2023558262

Fax: +2023563603

Mr. Kamal Hafez Ramadan, President

  

 • Dakahleya Chamber of Commerce

 El Bahr St., Midan Saleh Ayoub, El Mansoura, Egypt

Tel: +2050322720

Tel1: +2050320670

Fax: +2050320670

Mr. Mohamed El Khouly, President

 

 • Damietta Chamber of Commerce

Address : Saad Zaghloul Street

City : Damietta, Egypt

Tel : +2057322799

Tel1 : +2057323177

Fax : +2057320632

Mr. Mostafa Kamal Arafi, President

  

 • El Wadi El Gedid Chamber of Commerce

El Khargah, Egypt

Tel: +2088901528

Eng. Gad Mohamed Hamedallah, President

 

 • El Arish Chamber of Commerce

El Saha El Shabiya St., El Arish, Sinai, Egypt

Tel : +2064340327

Mr. Mohamed Hamdy Gouda, President

  

 • El Menia Chamber of Commerce

El Tegara Street, El Menia, Egypt

Tel: +2086323232

Fax: +2086323232

Mr. Salah El Guindi, President

 

 • El Fayoum Chamber of Commerce

El Nadi El Reyadi Street, El Fayoum, Egypt

Tel: +2084322148

Tel: +2084323439

Mr. Ahmed Abdel Maksoud Elmeligi, President

 

 • El Kaliobia Chamber of Commerce

El Moderia Street, Midan Saad Zaghloul, Banha, Egypt

Tel: +2013323177

Mr. Mohamed Abdel Latif Elkeshk, President

 

 • El Menofia Chamber of Commerce

Sidy Fayed Street, Shebeen El Koum, Egypt

Tel: +2048321511

Tel: +2048321718

Mr. Abdel Alim Abdel Maksoud Arafa, President

 

 • El Beheira Chamber of Commerce

Midan El Seah, El Gomhouria St., Damanhour, Egypt

Tel: +2045322207

Mr. Fouad Ahmed Ellakkani, President

 

 • El Giza Chamber of Commerce

6 El Ghorfa El Tegarya St., Giza, Egypt

Tel: +2025721761

Fax: +2025683971

Mr. Salah Taha Osman, General Manager

 

 • Gharbeya Chamber of Commerce

Said Pasha Street, Tanta, Egypt

Tel: +2040324090

Fax: +2040323793

Eng. Aly Mohamed Ahmed, President

 

 • Ismailia Chamber of Commerce

163 Saad Zaghloul St., Ismailia, Egypt

Tel: +2064221663

Tel: +2064228700

Fax: +2064322515

Mr. Mohi Shorba, President

 

 • Matrouh Chamber of Commerce

Marsa Matrouh, Egypt

tel.: 03 4935864

 

 • Port Said Chamber of Commerce

Benayet Souk El Goumla str., Port Said, Egypt

tel.: 066 345 542, 344 841

fax: 066 344 841

 

 • Suez and South Sinai Chamber of Commerce

47, Saleh Eldin Elayoubi Str., Suez, Egypt

tel.: 062 331 351

  

 • The Red Sea Chambers of Commerce

Old City Council Bldg.,Hurgada, Egypt

tel.: 065 549 298

  

b) Ostatní obchodní komory v Egyptě

 • American Chamber of Commerce                                   

33, Suleiman Abaza Str.

Mohandessin - Cairo - Egypt

tel.: 02 3338 1050

fax: 02 3338 0860

https://www.amcham.org.eg/default.asp

 

 • German-Arab Chamber of Commerce

3, Abdul Feda Str., Zamalek

Cairo, Egypt

tel.: 02 3333 8452

fax: 02 3336 8497

http://www.ahkmena.com/

 

 • French Chamber of Commerce

1 rue Wadi El Nil (4th floor)
Mohandessine - 14211 Giza
tel : 02 33 46 94 17/8
fax : 02 33 46 94 19
http://www.ccfe.org.eg/

 

c) Průmyslové komory

 

 • Federation of Egyptian Industries

1195 Corniche El Nil, Cairo, Egypt

tel.:002 02 - 2579 6590/1/2

fax: 00202 - 2579 6694

http://www.fei.org.eg/

 

 • Chamber of Building Materials Industries

1195 Cornish El Nil St.,Cairo

tel: 00202-2576 7415

fax: 00202-2576 7304

www.cbmegypt.com

 

 • Chamber of Chemical Industries

1195 Cornish El Nil St.,Cairo

tel.: 00202-25797021

fax: 00202-25756117

 

 • Chamber of Engineering Industries

1195 Cornish El Nil St.,Cairo

tel.: 00202-25774334

fax: 00202-25770889

www.ceiegypt.org

 

 • Chamber of Food Industries

1195 Cornish El Nil St.,Cairo

tel: 00202-25797331 & 25748312

fax: 00202-25760534

www.egycfi.org.eg

 

 • Chamber of Metallurgical Industries

1195 Cornish El Nil St.,Cairo

tel.: 00202-25774667

fax: 00202-25774556

 

 • Chamber of Petroleum and Mining Industries

8 El Batal Ahmed Abdel Aziz St.,Abdeen,Cairo

tel.: 00202-23926462

fax: 00202-23930098

 

 • Chamber of Textile Industries

1195 Cornish El Nil St.,Cairo

tel.: 00202-25793289

fax: 00202-257743290

www.textile.com.eg

 

 • Chamber of Woodworking and Furniture Industries

1195 Cornish El Nil St.,Cairo

tel.: 00202-25771778

fax: 00202-52770358

 

d) Základní egyptské obchodní asociace

 

 • Egyptian Businessmen´s Association (EBA)

21,Giza Str., Nile Tower,

Giza Egypt

tel.: +202 25723 020

fax: 02 573 72 58

http://www.eba.org.eg/Main/Default.aspx

 

 • Egyptian Junior Businessmen Association

l Salam Tower Beside Al Salam Int Hospital,

Courniche El Nile St., Maadi, Cairo, Egypt

Tel: +202 252 840 94

Fax: +202 252 840 95

Cell:+2 010 3432 555 - 666

Email: info@ejb.org.eg

http://www.ejb.org.eg/

 

 • Egyptian Small Enterprise Development Foundation

13, Salem Salem Str., El Agouza, Cairo, Egypt

tel.: 02 336 3980, 3363982, 3363984

fax: 02 336 3985

 

 • Alexandria Business Association (ABA)

C/O Ragab Exp. and Imp. Co.

18, Avenue El Horria Str., Alexandria, Egypt

tel.:. 03 4869 576

fax: 03 4874 062

http://www.aba.org.eg/en/default.aspx

 

e) Marketingové společnosti

 

 • International Business Association Group Ltd.

Building 3A. Rd. 199, Degla, Maadi, Cairo, Egypt

tel.: +2 02 2755-5000

fax: +2 02 2755-5100

mail :   contact@ibaegypt.com

 

 • CID Consulting

17 El Mara'shly Street, 7th Floor, Suite 16,
Zamalek, 11211, Cairo, Egypt

tel.:202) 2736 4479
fax: (202) 2736 4476
mail: cidegypt@cid.com.eg

 

 • Tarek Nour Communications

18 Nawal St., Agouza, Cairo, Egypt

tel: +202 33360123
fax:+202 33378118/9

mail: info@tareknour.com

 

f) Zastoupení českých firem

Kanceláře českých obchodních a výrobních subjektů, které jsou umístěny v prostorách ZÚ:

 • SIGMAINVEST: Schneider Pavel; tel.: 0020 2      3315 321

Adresa je stejná jako adresa ZÚ:    

4, Dokki Str.

125 11 Giza (Cairo)

Egypt

 

Kanceláře českých firem mimo objekt ZÚ :

 • Pegas Nonwovens Egypt

6th October, Cairo, Giza

 • KOVO Exhibitions (Trade Promotion Office)

Říha Jiří

6, Borsa El Gedida tel.: 00202 2 3190 289

Cairo fax: 00202/3934179

.