Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Egypt hieroglyfy
Egypt Egypt

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Egyptská arabská republika = Gumhúrijat Misr Al-Arabija
 • The Arab Republic of Egypt

1.2. Rozloha

Rozloha Egypta: 1 001 450 km2

 • z toho země: 995 450 km2
  • údolí a delta Nilu*: 40 000 km2
  • poloostrov Sinaj*: 60 000 km2
  • Západní poušť*: 680 000 km2
  • Východní poušť*: 220 000 km2
 • obydleno: 53 800 km2 (5,3 %)
 • kultivováno (přibližně): 33 600 km2 (3,4 %)
 • Délka pobřeží: 2 936 km
  • Středozemní moře:995 km
  • Rudé moře: 1 941 km

* přibližně
Zdroj: Central Bank of Egypt – CBE

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyv. při posledním sčítání obyvatelstva v lednu 1998

63,587 mil.

Počet obyv. podle posledních odhadů – v roce 2011

93 mil.

Z toho trvale žijících v zemi

81,395 mil.(odhad)

Přechodně pracujících v zahraničí

11,5 mil.(odhad)

Průměrná hustota obyvatelstva

82 obyv./km2

Největší koncentrace obyvatelstva je v nilském údolí a nilské deltě

95 % obyvatel

Městská populace (přibližně)

45 %

Ekonomicky činné obyvatelstvo

24 mil.

Roční přírůstek ekonomicky činného obyvatelstva 

750 tis. ročně 

*oficiální
** odhadovaná
Zdroj: Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMaS)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatelstva představuje 1,96 %.

Věkové složení:

 • do 14 let: 33 %
 • 15 – 64 let: 62,7 %
 • nad 65 let: 4,3 %

Vzdělanost:

 • celkem 57,7% (vzdělanost dospělých se v oficiálních zdrojích uvádí 72 %)
  • muži: 68,3 %
  • ženy: 46,9 %

Vzdělanost je podstatně vyšší ve městech. Na venkově je ženská část populace většinou nevzdělaná.

Rozložení pracovních sil:

Nejvíce práceschopného obyvatelstva se zabývá zemědělstvím, chovatelstvím a rybářstvím. Následuje průmyslová sféra a oblast služeb.

Každoročně vláda čelí problémům vytvořit nové pracovní příležitosti pro 750 tisíc nových uchazečů o práci.

1.5. Národnostní složení

Dominantní skupinou jsou Arabové. Další malé národnostní skupiny tvoří Berbeři, Beduíni, Bedžůnové, Nubijci. Nepatrné množství tvoří Evropané – Italové, Francouzi, Angličané, Arméni a Řekové.

1.6. Náboženské složení

Hlavním náboženstvím je islám, který vyznává přibližně 90 % obyvatel. Menšina obyvatelstva (10 %) vyznává náboženství koptské (křesťané), římsko katolické, ortodoxní řecké a anglicko protestantské.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je arabština. Většina pracovníků ve státních institucích a podnikatelské sféře mluví anglicky. Rovněž většina publikací ve státním sektoru je vydávána v arabsko-anglické mutaci. Okrajově se používá francouzština a němčina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění tvoří 27 guvernorátů a zvláštní správní okrsek města Luxor. Dva nové byly zřízeny v dubnu 2008 (Helwan a 6th October), avšak v rámci porevolučních změn bylo schváleno jejich zrušení. Toto rozhodnutí bylo soudně napadnuto a záležitost není dosud dořešena.

V čele guvernorátu je guvernér jmenovaný prezidentem. Guvernéři jsou vybaveni rozsáhlými správními a policejními pravomocemi.

Guvernoráty se člení na provincie, vedené předsedou městské rady, který je zvolen na pětileté období. Provincie se dělí na místní správní centra se správcem voleným rovněž na pětileté období. Nejnižším správním útvarem jsou vesnické rady, řízené starostou vesnice „omdou“, rovněž s pětiletým volebním obdobím.

Guvernoráty jsou děleny na:

 • městské guvernoráty: Cairo, Alexandria, Port Said, Suez
 • guvernoráty Dolního Egypta: Damietta, Dakahlia, Sharkia, Kalyoubia, Kafr El-Sheikh, Gharbia, Menoufia, Beheria, Ismailia
 • guvernoráty Horního Egypta: Giza, Beni Suef, Fayoum, Menia, Asyout, Suhag, Qena, Aswan, Luxor
 • hraniční guvernoráty: Red Sea, El-Wadi El Gidid, Matrouh, North Sinai, South Sinai 

Hlavním městem je Káhira (Cairo) s 19–24 mil. obyvatel (podle různých definic hranice Káhiry).

Dalšími velkými městy jsou:

 • Mansoura: 5 mil. obyv.
 • Alexandria: 4,5 mil. obyv.
 • Port Said: 0,50 mil. obyv.
 • Suez: 0,45   mil.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je egyptská libra – LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 200, 100, 50, 20, 10,5 a 1 librové, dále50 a 25 piastrů. Poslední tři nízké hodnoty se však v oběhu vyskytují už jen velmi zřídka. Mince jsou v hodnotách 1 EGP,50 a 25 piastrů.

Volně směnitelnou měnou za egyptské libry jsou americké dolary, euro, britské libry, volná měna dalších zemí a většina arabských měn. Zpětná směna egyptských liber za volně směnitelnou měnu je možná. V některých soukromých obchodech, restauracích a tržištích je možná platba i v USD, ve státním sektoru je to vyloučeno.

Vývoj směnného kurzu egyptské libry vůči euro a USD 

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

EGP/EUR

7,84

8,08

7,80

7,54

8,25

EGP/USD

5,64

5,43

5,54

5,62

5,93

Zdroj: NBE

Uváděné hodnoty jsou průměrnými ročními hodnotami dosaženými v bankách a na ostatních oficiálních směnných místech.

Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci a politickým turbulencím počátkem roku2013 librazeslabuje. Kurz platný koncem března 2013 byl na úrovni 6,79 LE/USD a 8,68 LE/EUR.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

V Egyptě je uznáváno větší množství svátků. Pohyblivými svátky jsou malý a velký Bairam. První Bairam je po skončení postního měsíce Ramadánu, druhý je 5 dní po dvou měsících od Ramadánu.

Přehled svátků v roce,během nichž je uzavřena většina státních i obchodních institucí (oficiální svátky pro rok 2013):

 • 7. leden – Koptské Vánoce
 • 24. leden – Narození Proroka Mohameda (Moulid El Nabi)
 • 25. leden – Den revoluce
 • 25. duben – Den osvobození Sinaje
 • 1. květen – Svátek práce
 • 5. květen – Koptské velikonoce
 • 6. květen – Sham el-Nessim
 • 23. červenec – Den revoluce
 • 11. září – Koptský Nový rok
 • 15. červenec – Ramadán (začátek)
 • 8. srpen – Bairam  (Eid al Fitr – konec Ramadánu)
 • 6. říjen – Den ozbrojených sil
 • 15. říjen – Svátek obětování (Eid al Adha)
 • 21. říjen – Den egyptského námořnictva
 • 24. říjen – Den města Suezu
 • 4. listopad – Islámský Nový rok
 • 23. prosinec – Den vítězství

Pracovní a prodejní doba:

Oficiálním volným dnem v týdnu je pátek. Banky mají zavřeno v pátek a v sobotu. Ministerstva a většina státních institucí jsou uzavřeny ve čtvrtek a pátek, případně v pátek a v sobotu. Pracovní doba ministerstev a státních společností je od 9 do 15 hodin. Většina soukromých firem pracuje i v odpoledních hodinách. Prodejní doba je převážně od 10–24 hodin, státní obchody ale mnohdy zavírají již kolem 21. hodiny, mezinárodní supermarkety naopak provozují svá zařízení nezřídka celých 24 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Několik doporučení pro obchodní jednání s místními partnery:

 • Především trpělivost. Byrokratické postupy zejména státních úředníků zpomalují průběh obchodních jednání. Nelze předpokládat, že po první návštěvě v zemi a několika dnech pobytu lze odjet s podepsaným kontraktem. Může trvat rok i déle, než se uzavře obchod.
 • Znalost místní kultury. Egypťané jsou hrdí lidé, jejichž civilizace sahá 5 000 let zpět. Osvojení kulturních vědomostí a pochopení islámského náboženství usnadňuje další kontakty. Znalost alespoň několika slov v arabštině může pomoci příznivějšímu vývoji obchodního případu.
 • Být osobní. Při prvním jednání nelze přijít, potřást si rukou a začít s obchodem. Je dobré pohovořit o rodině, zdraví atd.
 • Najít dobrého zástupce. Je důležité najít dobrého si místního zástupce, který pomůže v lepší orientaci v místním obchodním prostředím. Dobrý zástupce je schopen vyřídit na místě administrativní úkony, které by nezasvěcený cizinec vyřizoval mnohem déle.
 • Být flexibilní. Egyptský trh se rychle mění, ostatně jako v každé jiné arabské zemi. Nelze očekávat, že podmínky a termíny smlouvy zůstanou beze změny po celou dobu a je zapotřebí být připraven adekvátně reagovat.
 • Vysílat nejlepší odborníky. Pouze zkušení pracovníci a znalci místního trhu mohou udělat dobré obchody se zdejší obchodní komunitou.
 • Respektovat obchodní pravidlo. Kdo dělá obchod v Egyptě, musí respektovat egyptské tradice, jinak ztrácí čas. Některé zahraniční firmy, které při počátečních obtížích odešly z trhu, nenávratně proinvestovaly, zatímco mnoho jiných, které se dokázaly etablovat a adaptovat zjistily, že trh je rentabilní.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnický systém EAR se opírá o síť státních a soukromých ambulantních zařízení a nemocnic. Oba druhy zdravotnických zařízení poskytují všeobecnou, odbornou a stomatologickou péči, včetně první pomoci. Zdravotnická zařízení (bez ohledu na druh vlastnictví) mají nejméně dva ceníky služeb. Ten pro domácí klientelu je přizpůsoben příjmům průměrné egyptské rodiny. Ceník pro cizince vychází z jejich předpokládaných příjmů. Další ceníky zohledňují dlouhodobé dohody o poskytování péče jednotlivými zařízeními.

Zdravotnické služby ve státních nemocnicích mají, z pohledu evropského standardu, nízkou úroveň. Poskytovanou péči navíc znehodnocují pobyty příbuzných na pokoji a chodbách. Proto jsou cizincům doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizováno a je zajištěna například pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích. Nicméně ani v soukromých zařízeních nedosahuje hygienická úroveň, ošetřovatelská péče a mnohdy i odborné služby standardu běžného v ČR.

Orgány místní hygienické služby nevyžadují pro pobyt v Egyptě žádné závazné očkování. Mezinárodní očkovací průkaz není proto při vstupu do země požadován. Nicméně dle doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) patří k ochraně každého cestovatele do této oblasti očkování proti hepatitis A, B a břišnímu tyfu. Při déle trvajícím pobytu na jihu Egypta se doporučuje preventivní použití antimalarik. Při návratu ze Súdánu po pobytu delším než jeden měsíc se vyžaduje platné očkování proti žluté zimnici.

Telefonní číslo ministerstvem sociálního zabezpečení organizované „první pomoci“ či ambulance je 123. V Káhiře možno volit pro ambulanci ještě 5770406, 5770365, 5770123, v Gize 5615551.

Hlavní soukromé káhirské nemocnice jsou:

 • As-Salam International Hospital, Corniche el -Nil, P.O.Box 388-Maadi-Cairo, tel. emergency 5240077, 5240250, 5240232
 • Misr International Hospital, 12 Saraya Str., Dokki, Giza; tel. emergency 7494007, 3353567
 • Dar al Fouad Hospital, tel. emergency 010-1911911,577 7300
 • Al-Salam Hospital, tel. emergency 3034780

Lékárny mají hustou síť a jsou dobře zásobené.

V EAR neexistuje systém zdravotního pojištění pro cizince. České cestovatele je nezbytné upozornit, že cena za intenzivní péči v soukromé nemocnici může být vysoká, je tedy nezbytné se pojistit v ČR.

Aktuální informace lze najít na internetových stránkách ZÚ www.mzv.cz/cairo.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kancelář CzechTrade
Vedoucí kanceláře
Tamer El Sibai
Kancelář CzechTrade sídlí na stejné adrese jako ZÚ ČR
4, Dokki St.
Giza (Cairo), Egypt
tel.: 0020 2 3315 351
tel. a fax: 0020 2 7602584
e-mail: tamer.elsibai@czechtrade.cz

CzechInvest, CzechTourism ani Česká centra nejsou v Káhiře ani jinde v Egyptě v současnosti zastoupena.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • stálá služba policie: 122
 • turistická policie: 126
 • hasiči v Káhiře: 125
 • hasiči v Alexandrii: 180
 • Western Union Money Transfer – v Egyptě existuje již 14 poboček, v Káhiře např. v hotelu Marriott nebo Mohandesin, 24 Syria Str., tel. 7957454, 3313533.

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Delegation of the European Union to Egypt
tel.: +202 3749 4680,
fax: +202 3749 5363
James Moran – velvyslanec
web: http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/index_en.htm

Obchodní komory:

Federation of Egyptian Chambers of Commerce
4 El Falaki Square, Downtown Cairo, Egypt
tel.: +20227951136, +20227956066
fax: +202279438001
Mr. Ahmed Mohamed El Wakil, President

Alexandria Chamber of Commerce
31, El Ghorfa El Togaeya St, Raml Station, Alexandria, Egypt
tel.: +2034837788
fax: +2034879771
Mr.Ahmed El Wakil, President

Assiut Chamber of Commerce
El Khidewi Ismail Street, Assiut, Egypt
tel.: +20882332082
Mr. Ibrahim Abu Elyon, President

Aswan Chamber of Commerce
Abtal El Tahreer Street, Aswan, Egypt
tel.: +20972301177, +2097322983
Mr. Mohamed Abu El Kassem, President

Beni Suef Chamber of Commerce
Rayad Street, Beni Suef, Egypt
tel.: +20822346292, +2082322090
Mr. Ragaii Abd El Fatah Abd El Rehim, President

Cairo Chamber of Commerce
4 Midan El Galami, Cairo, Egypt
tel.: +2027925963, +2023558262
fax: +2023563603
Mr. Ibrahim Mahmoud El-Araby, President

Dakahleya Chamber of Commerce
El Bahr St., Midan Saleh Ayoub, El Mansoura, Egypt
tel.: +2050322720, +20502312720
fax: +2050320670
Mr. Ahmed Roa, President

Damietta Chamber of Commerce
Saad Zaghloul Street, Damietta, Egypt
tel.: +2057322799, +20572222799
fax : +2057320632
Mr. Mostafa Kamal Arafi, President

El Arish Chamber of Commerce
El Saha El Shabiya St., El Arish, Sinai, Egypt
tel.: +20683360327
Mr. Mohamed Hamdy Gouda, President

El Menia Chamber of Commerce
El Tegara Street, El Menia, Egypt
tel.: +20862363232
fax: +2086323232
Mr. Hisham Mohamed Mehani, President

El Fayoum Chamber of Commerce
El Nadi El Reyadi Street, El Fayoum, Egypt
tel.: +20846364011, +2084323439
Mr. Ahmed Abdel Maksoud Elmeligi, President

El Kaliobia Chamber of Commerce
El Moderia Street, Midan Saad Zaghloul, Banha, Egypt
tel.: +2013323177
Mr. Mohamed Abdel Latif Elkeshk, President

El Menofia Chamber of Commerce
Sidy Fayed Street, Shebeen El Koum, Egypt
tel.: +20482221511, +2048321718
Mr. Abdel Alim Abdel Maksoud Arafa, President

El Beheira Chamber of Commerce
Midan El Seah, El Gomhouria St., Damanhour, Egypt
tel.: +20453318207
Mr. Fathy Morssi, President

El Giza Chamber of Commerce
6 El Ghorfa El Tegarya St., Giza, Egypt
tel.: +20235721761
fax: +2025683971
Mr. Adel Abd Fatah Nasser, General Manager

Gharbeya Chamber of Commerce
Said Pasha Street, Tanta, Egypt
tel.: +20403282207
fax: +2040323793
Eng. Aly Mohamed Ahmed, President

Ismailia Chamber of Commerce
163 Saad Zaghloul St., Ismailia, Egypt
tel.: +20643911663, +2064228700
fax: +2064322515
Mr. Akram Hussain El-Shafi, President

Matrouh Chamber of Commerce
Marsa Matrouh, Egypt
tel.: 03 4935864

Port Said Chamber of Commerce
Benayet Souk El Goumla str., Port Said, Egypt
tel.: 066 345 542, 344 841
fax: 066 344 841

Suez and South Sinai Chamber of Commerce
47, Saleh Eldin Elayoubi Str., Suez, Egypt
tel.: 062 331 351

The Red Sea Chambers of Commerce
Old City Council Bldg.,Hurgada, Egypt
tel.: 065 549 298

Ostatní obchodní komory v Egyptě:

American Chamber of Commerce
33, Suleiman Abaza Str., Mohandessin - Cairo – Egypt
tel.: 02 338 1050
fax: 02 338 0850

German-Arab Chamber of Commerce
3, Abdul Feda Str., Zamalek, Cairo, Egypt
tel.: 02 736 3664
fax: 02 736 3663

Greek-Arab Chamber of Commerce
17, Soliman El Halali Str., Cairo, Egypt
tel.: 02 5741 190
fax: 02 5754 970

Italian-Arab Chamber of Commerce
33, Abdel Khalek Sarwat Str., Cairo, Egypt
tel.: 02 392 2257
fax: 02 391 2503

Průmyslové komory:

Jsou sdruženy ve Federaci egyptských průmyslových komor

Federation of Egyptian Industries
26A, Sherif Str., Immobilia Buiding, Cairo, Egypt
tel.: 02 392 8238
fax: 02 392 8075

Chamber of Building Materials Industries
23 Sherif Str., Cairo, Egypt
tel.: 02 576 7304, 576 74 15

Chamber of Chemical Industries
5, El Tolombat St., Garden City, Cairo, Egypt
tel.: 02 796 2633, 795 4006
fax: 02 7964597

Chamber of Engineering Industries
13 Sherif Str., Cairo, Egypt
tel.: 02 3918099
fax: 02 392 1238

Chamber of Food Industries
4, Gamal Eldin Abdoul Mahasen St., Garden City, Cairo, Egypt
tel: 02 5760 534, 574 8627
fax: 02 5748627

Chamber of Metallurgical and Mining
26A Sherif Str., Cairo, Egypt
tel.: 02 392 8238
fax: 02 392 1238

Chamber of Petroleum and Mining
26A Sherif Str., Cairo, Egypt
tel.: 02 392 462

Chamber of Textile Industries
Egyptian Textile Manufactures Federation „ETMF“
14, Geziret Al Arab St., Mohandesin, Cairo
tel.: 02 392 69 32

Chamber of Woodworking Industries
25, Sherif St., Cairo, Egypt
tel.: 02 3928820, 02 57 96 590, 02 57 96 592
fax: 02 3928366

Základní egyptské obchodní asociace:

Egyptian Businessmen’s Association (EBA)
21, Giza Str., Nile Tower, Giza Egypt
tel.: 02 5723 020, 5723 855
fax: 02 573 72 58

Egyptian Junior Businessmen Group
2, Sherif Str., El Lewa Bldg., Cairo, Egypt
tel.: 02 392 4089, 393 2203
fax: 02 392 4089

Egyptian Small Enterprise Development Association (ESED)
13, Salem Salem Str., El Agouza, Cairo, Egypt
tel.: 02 336 3980, 3363982, 3363984
fax: 02 336 3985

Egyptian Export Promotion Center
Alexandria Business Association (ABA)
C/O Ragab Exp. and Imp. Co., 18, Avenue El Horria Str., Alexandria, Egypt
tel.:. 03 4869 576
fax: 03 4874 062

Trade Develompent Center (TDC)
21, Giza str., Nile Tower Bldg., Giza, Egypt
tel.: 02 57 23 020

Marketingové společnosti:

International Business Association (IBA)
1076 ,Corniche El Nil, Garden City, Cairo, Egypt
tel.: 02 797 1312, 797 1372, 797 1300
fax: 02 797 1317, 797 1318

Intermarkets Advertising
42, Abdel Moneim Riad Str., Dokki, Cairo, Egypt
tel.: 02 578 56 64

Research and Advertising Consultants
30, Gameat Al Dowal Al Arabia Str., Mohandessin, Cairo, Egypt
tel.: 02 760 8439
fax: 02 760 48 15

Tarek Nour Communications
32H, Radwan Ibu Tahib Str., Giza, Cairo, Egypt
tel.: 02 630 17 99
fax: 02 639 70 99

Middle East Marketing Research Bureau
21, Dr.Mohamed Goman Str., Heliopolis, Cairo, Egypt
tel.: 02 240 1799
fax: 02 249 7099

Zastoupení českých firem:

Kanceláře českých obchodních a výrobních subjektů, které jsou umístěny v prostorách ZÚ:

SIGMAINVEST
Mr. Pavel Schneider; tel.: 0020 2 3315 321
Adresa je stejná jako adresa ZÚ:
4, Dokki Str., 125 11 Giza (Cairo), Egypt

Pegas Nonwovens Egypt
Mr. František Klaška
Idustrial Development Group
(v rámci této zóny je třeba hledat E2 = engineering square)
6th October, Cairo, Giza
tel.: +20 (2) 39124873
fax: +20 (10) 090 1598

KOVO Exhibitions (Trade Promotion Office)
Mr. Jiří Říha
6, Borsa El Gedida, Cairo
tel.: 00202 2 3190 289
fax: 00202/3934179

.