Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Eritrea Massawa
Eritrea Eritrea

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • česky:           Stát Eritrea
 • tigrejsky:       Hagärä Ertra
 • anglicky:       State of Eritrea

 Název pochází z antického označení Rudého moře (Erythra Thalassa neboli Mare Erythraeum).

1.2. Rozloha

117 600  km2

Stát ve východní Africe na pobřeží Rudého moře a na řadě malých ostrovů, z nichž největší a nejznámější je Dahlacké souostroví (Dahlak Islands). Sousedí se Súdánem, Džibutskem a Etiopií.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel:          6,38 mil. (CIA Factbook, červenec 2014)
 • Hustota zalidnění:       54 obyvatel/km2

Mimo hranice Eritreje žije odhadem téměř jeden milion Eritrejců (mnoho z nich směřuje do uprchlických táborů v okolních zemích anebo za prací, zejména do Zálivu). Desetitisíce Eritrejců žádajících o azyl se nalézá na území EU, zejména ve Švědsku.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:     2,3 % (odhad 2014)
 • Demografické složení:                             ženy 50,1 %, muži 49,9 %
 • Věková struktura:                                   0-14 let 40,8%, 15-64 let 55,5 %,65 avíce let 3,7 %

(odhad  2014)

1.5. Národnostní složení

Devět etnických skupin. Nejpočetnější jsou Tigriňové (55%, Tigrinya) a Tigrejci (30 %, Tigre), hovořící příbuznými jazyky. Významnou skupinou jsou Afaři (v Eritreji 300 tis., žijí též v Etiopii a Džibuti), dále etnické skupiny Saho (4%), Kunama (2%), arabsko-jazyčný kmen Rashaida (2%), Bilen (2%) a další (Beni, Amar, Nera, asi 5%).

1.6. Náboženské složení

Zhruba polovina obyvatelstva se hlásí ke křesťanství; z nich naprostá většina přísluší k eritrejské ortodoxní církvi, ostatní se hlásí ke katolíkům a protestantům. Druhá polovina obyvatelstva vyznává islám. Animistů je minimum. Náboženské spory se dlouhodobě nevyskytovaly, nyní se začínají objevovat útoky proti křesťanům.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyky: tigriňa (tigrinya), arabština, angličtina
 • Další jazyky: tigrejština, kunama, afarština, jiné kušitské jazyky

V praxi se mluví jazykem tigriňa a tigrejsky na západě a ve středu státu, na jihozápadě se hovoří nilotskými jazyky (5% mluvčích), na východě kušitskými jazyky (11% mluvčích) a na pobřeží a při hranicích se Súdánem se hovoří arabsky. Angličtina je široce rozšířena mezi vzdělanější populací a ve městech (používá se při výuce na středních a vysokých školách).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Od dubna 1996 bylo ustanoveno šest regionů, které nejsou založené na národnostním principu:

 • Anseba - správní středisko Keren
 • Debub (Southern) - středisko Adi Ugri
 • Debubawi Kayih Bahri (South Red Sea) - středisko Assab
 • Semenani Kayih Bahri (North Red Sea) - středisko Massawa
 • Gash-Barka - středisko Agordat
 • Maakel (Central) - středisko Asmara

Hlavní město:      Asmara (712 tis. obyvatel)

Další velká města:   

 • Keren                        146 tis.
 • Assab (přístav)           102 tis.
 • Massawa (přístav)       53 tis.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotka: 1 eritrejská nakfa (mezinárodní kód ERN) = 100 centů

V mezinárodním bankovním styku je používán prakticky výhradně USD.

 • Oficiální kurs vůči dolaru  (2013):                          1 USD = 15,4 ERN
 • Oficiální kurs k české měně (30.9. 2014):               1 ERN = 1,457 Kč

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Veřejné svátky (dny volna) - 2014

 • 1. ledna        Nový rok
 • 19. ledna      Křest Ježíše Krista (Epiphany)
 • 8. března      Mezinárodní den žen
 • 1. května      Svátek práce
 • 24. května    státní svátek – Den osvobození (Liberation Day, 1991)
 • 20. června    Den mučedníků (Martyrs´ Day)
 • 1. září          Zahájení ozbrojeného odboje (Launching of the Armed Struggle,1961)
 • 25. prosince  Gregoriánské Vánoce

 

Dále se slaví pohyblivé svátky

 • dva křesťanské:         7. ledna - ortodoxní Vánoce

                                    21. dubna - ortodoxní Velikonoce

 • tři muslimské:           13. ledna - narozeniny proroka Mohameda (Mawlid)

                                    28. července - Eid Al Fitr (konec Ramadánu)

                                    4. října - Eid al-Adha (ukončení pouti do Mekky)

  

Čas:    GMT + 3 hodiny

Nařízená pracovní doba úřadů

 • v Asmaře pondělí-pátek 7:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
 • v Massawě a Assabu v období veder (červen-září) pondělí-pátek 6:00 - 14:30, v ostatních měsících pondělí-pátek 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:30

 Banky:          pondělí–pátek 8:00 - 11:00, 14:00 - 16:00

                     sobota 8:00 - 12:30

 Obchody:      pondělí–pátek 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00

                     sobota většinou jen dopoledne

 • v Massawě a Assabu 6:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Oblečením, jídlem i zvyky a písmem jsou Eritrejci velmi podobní obyvatelům Etiopie, zejména její amharsko-tigrejské části.

I v Eritreji je nejdůležitějším a jediným relevantním údajem v poštovní adrese číslo poštovní schránky (P.O.Box), jakkoli na rozdíl od Etiopie ulice nosí svoje názvy.

Ani Eritrejci, stejně jako obyvatelé Etiopie, nemají příjmení. Druhé jméno je křestní jméno otce (případné třetí bylo křestní jméno dědovo), ale ve společenském styku se slyší výhradně na první, vlastní křestní jméno, kterým je tedy nutno osobu titulovat.

Oproti etiopskému hlavnímu městu není problém procházet se po ulicích Asmary ve dne i v noci, prakticky bez nebezpečí obtěžování žebráky nebo kapesními zloději.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Doporučuje se očkování proti břišnímu tyfu, meningokové meningitidě (v období od října do května), tetanu a žloutence A, při delším pobytu i B. Doporučené je rovněž očkování proti vzteklině (zejména v případě pohybu ve venkovských oblastech).

Malárie se vyskytuje ve vnitrozemských nížinách, zejména v období dešťů od června do září, a na pobřeží celoročně, doporučují se proto antimalarika a repelenty, případně moskytiéra. Nebezpečí výškové nemoci může hrozit i při počátcích pobytu v hlavním městě Asmaře, jehož nadmořská výška (2400 metrů) může být příčinou i jiných zdravotních komplikací (bolesti hlavy). S vodou souvisí i nebezpečí bilharziózy (onemocnění tropických a subtropických oblastí, vyvolané drobnými červy rodu Schistosoma)– je prakticky vyloučeno koupání v přírodních sladkých vodách.

V Eritreji žije asi 17 800 osob nakažených virem HIV - 0,7% (odhad 2012).

Úroveň místních zdravotnických zařízení není ZÚ známa  z vlastních zkušeností, patrně ale nedosahuje evropských standardů, snad s výjimkou tří nemocnic v Asmaře: italské Hospidem-Ospedale Italiano Ente Morale, největší Mekane Hiwet Hospital nebo 200 lůžková Orota Referral Hospital (vybudována roku 2003 za pomoci Číny.) V případě vážnějších obtíží se doporučuje odletět ze země. Při ošetření se vyžaduje platba v hotovosti. Nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika. Při zamýšleném delším pobytu je výhodné seznámit se se situací v zemi i z literatury (např. Vladimír Šerý - Lexikon cestovní medicíny).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Eritreji není zastoupena žádná další česká instituce na podporu obchodu či investic.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie: 127799,  Ambulance: 124422

1.18. Internetové informační zdroje

 

Jednou z mála oficiálních stránek o Africe (a Eritreji) v češtině je: www.afrikaonline.cz

Českou stránkou věnovanou pomoci Africe je: www.humanitasafrika.cz

1.19. Adresy významných institucí

Delegace Evropské unie

Marsa Teklai Street 192

Zone 2, Subzone 03, House No 20/22

Asmara, ERITREA

P.O.Box  5710

Tel.: +291-1-126566

Fax: +291-1-126578

E-mail: delegation-eritrea@eeas.europa.eu

Pracovní doba:  Po - Čt: 8 - 12; 14 - 18; Pá: 8 - 13.30

Christian R. Manahl, vedoucí delegace

 

Adresy významných obchodních a hospodářských komor

Eritrean National Chamber of Commerce

POB 856, Asmara, Eritrea

Tel.: +291 1 121388; Fax: +291 1 120138

E-mail: encc@gemel.com.er

http://www.eritrea.be/old/eritrea-business.htm

 

Komora byla založena v roce 1921, když byla Eritrea italskou kolonií. V současnosti se skládá z následujících sekcí:

 

- Regionální komory

- Oborové komory

- Komora malých podnikatelů

- Administrativa a finance

- Propagace obchodu

- Výzkum a školení

- Publikace a PR

 

Komora vydala Business Directory 2005-06, 305 stránkovou publikaci s užitečnými informacemi a adresami.

.