Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Etiopie vesnice
Etiopie Etiopie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • česky: Etiopská federativní demokratická republika
 • anglicky: Federal Democratic Republic of Ethiopia

1.2. Rozloha

 • 1.104.300 km2

Vnitrozemský stát ve východní Africe.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel                                   96 633 458 mil. (CIA Fact Book)

Hustota zalidnění                                   82, 58 obyvatel/km2

Podíl ekon. aktivního obyvatelstva            53,0 %

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,89 % (2014, CIA Fact Book)
 • Demografické složení:
  • ženy 50,5 %
  • muži 49,5 %

Věková struktura:

 

0-14 let 44,2 %, 15-64 let 53,0 %, 65 let a více 2,8 %

1.5. Národnostní složení

Přes 70 etnických skupin (národů, národností a kmenů). Uvádíme početně nejvýznamnější etnické skupiny (cenzus, květen 2010):

 • Oromo 34,4 %
 • Amhara 27,0 %
 • Somali 6,22 %
 • Tigray 6,08 % 
 • Sidamo 4,0 %
 • Gurage 2,52 %
 • Weleita 2,27 % 
 • Afar 1,73 %
 • Gamo 1,5 %
 • Gedeo 1,3 %
 • ostatní 11,3 %

1.6. Náboženské složení

 • 43,5 % křesťanství – etiopská ortodoxní církev (hlavně Amharové, Tigrejci, někteří Oromové);
 • 33,9 % sunnitský islám (zejména Oromové, Afaři nebo Somálci); podíl muslimů se zvětšuje;
 • 18,6 % protestantství
 • 2,6 % tradiční africká náboženství (animismus), například některé jižní a jihozápadní kmeny.
 • 0,7 % katolictví
 • 0,7 % ostatní

(CIA Fact Book)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Pracovní - de facto úřední - jazyky:

Pracovní (de facto úřední) jazyky: angličtina, amharština (amharigna, anglicky Amharic). Každý stát federace však podle ústavy z r. 1994 může určit svůj vlastní pracovní jazyk (oromština, tigrejština atd.).

Angličtina je široce užívaná, zejména ve styku s cizinci. Angličtina je ve škole vyučována od první třídy; od šestého ročníku jsou všechny předměty vyučovány v angličtině, což ale není nutně zárukou kvalitní znalosti.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

9 regionálních států a 2 statutární města s okolím; počet obyvatel (cenzus 2007 celkově 82,411 mil. obyv., Ethiopian Statistical Agency):

Addis Ababa (město), Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Dire Dawa (město), Gambela, Harar, Oromia, Somali, Southern Nations, Nationalities, and People´s, Tigray

.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Peněžní jednotka: 1 etiopský birr (Br, mezinárodní kód ETB) = 100 centů

V mezinárodním bankovním styku je používán prakticky výhradně USD.

 • Oficiální kurs:  USD 1 = ETB 19.63 (červenec 2014)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky,

7. leden Genna (ortodoxní vánoce);
19. leden        Timkat (křest Ježíše Krista);
2. březen Adwa Day vítězství nad Italy u Adwy (1896);
8. březen Mezinárodní den žen  
  jaro/pohyblivý Siklet Velký pátek
  jaro/pohyblivý Fasika Velikonoce
1. květen Svátek práce  
5. květen Den vítězství nad italským fašismem (1941);
28. květen Státní svátek pád vojenského režimu DERG (1991);
11. září Etiopský Nový rok  
27. září Meskel nalezení Pravého kříže

Dále se slaví pohyblivé svátky:

  duben Seklet ortodoxní velikonoce – Velký pátek
  duben Fasika Boží Hod velikonoční, následující neděle
  říjen Id-el-Fitr konec ramadánu
    Id-al-Adha ukončení pouti do Mekky
    Mawlid narození proroka Mohammeda

Kalendář :

Etiopie stále používá vlastní kalendář, v textech značený jako Ethiopian Calendar (E.C.). Etiopský rok se dělí na dvanáct měsíců o třiceti dnech plus 13. měsíc o pěti (šesti) dnech. Odtud známý turistický slogan: „Ethiopia - Land of 13 Months of Sunshine“. Ve srovnání s gregoriánským kalendářem je zpožděn o cca 7 let a 8 měsíců (nynější etiopský letopočet 2004 odpovídá našemu roku 2011/12, tzn. poslední etiopský Nový rok - 1.1.2004, měl naše datum 11. září 2011). Další turistický slogan tedy zní – „Come to Ethiopia and Become 7 Years Younger“.

Kalendářní rok (Calendar Year) v Etiopii tudíž probíhá od 11. září do 10. září (našeho kalendáře).

Rok pěstitelů kávy (Coffee Year) se počítá od října do září.

Etiopský finanční rok (Fiscal Year) se uvádí od 8. července do 7. července.

Čas:     GMT + 3 hodiny (vůči ČR je letní čas + 1 hodina, zimní čas + 2 hodiny)

V zemi běžně užívaný „etiopský čas" je posunut o 6 hodin, a počítá se od východu do západu slunce a opačně (během roku se odchyluje jen minimálně od 6:00-6:30 ráno a večer), a je proto tedy pouze 12-hodinový: například 03:00 hod. v Etiopii znamená podle kontextu buď 09:00, nebo 21:00 hod. (nebo opravdu 15:00 hod). Při domluvě o schůzce je nutné se ujistit, zda je míněn čas etiopský (habesha), nebo cizinecký (ferendži).

Obvyklá pracovní doba úřadů:            pondělí-pátek             8:30-12:00, 13:30-17:30

banky (vklady a výběry peněz):            pondělí-pátek             8:00-11:00, 13:00-15:00

                                                          sobota                          8:00-11:00

 

obchody:                                              pondělí-sobota             8:00-12:00, 14:00-18:00

                                                          některé mají otevřeno i déle a také v neděli

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Etiopie navazuje na tradici prehistorického osídlení („cradle of mankind“, kosterní pozůstatky hominida tzv. Lucy), legendární panovníky krále Šalomouna (Solomon) a královnu ze Sáby (Queen of Sheba) a staletou křesťanskou říši. Nikdy v historii - s výjimkou 5-leté italské okupace 1936–1941 - nebyla kolonií. Je průkopníkem africké integrace - už svou vlajkou, zavedenou v roce 1897: panafrickou trikoloru zelená-žlutá-červená užívají dnes mnohé státy. Etiopie je jednou z nejstarších křesťanských zemí světa (od 4. století n.l.) a ještě za císaře Haile Selassie byla etiopská ortodoxní církev v podstatě státní církví. V posledních desetiletích se silně a stále více prosazuje islám. Etiopie se honosí svojí náboženskou tolerantností, ačkoliv v posledních letech je znát tendence radikalizace islámu a tvrdšího postoje vlády.

V Etiopii se vůbec nepoužívají adresy s názvy ulic, nebo náměstí. Nejdůležitějším a jediným relevantním údajem je číslo poštovní schránky (P.O.Box). Fotografovat a natáčet citlivá místa se nedoporučuje. Za používání videokamery se na řadě turisticky zajímavých míst vybírají vysoké poplatky, často několikrát převyšující vstupné do objektu. Veřejným shromážděním, zvláště pokud hrozí policejní zásah, je lépe se vyhnout.

Obyvatelé Etiopie nemají příjmení. Hlavním jménem je křestní jméno první. Druhé jméno v pořadí je křestním jménem otce, dalším v pořadí je pak eventuálně křestní jméno dědečka, ale ve společenském styku se slyší výhradně na první = vlastní křestní jméno, kterým je tedy nutno osobu titulovat; v případě vrcholné zdvořilosti pak přidat ato (= pan), weizero (= paní), nebo weizerit (= slečna).

Mezi dobrými známými je zvykem zdravit se několikanásobným symbolickým polibkem na tvář (třikrát). Dochvilnost není etiopskou silnou stránkou a ani vyřčené slovo nemá takovou váhu, na jakou jsme zvyklí v západním světě. Přiznání vlastní chyby je u Etiopa prakticky vyloučeno.

O cizincích bílé pleti (tzv. ferendži) se automaticky předpokládá, že mají víc peněz než místní, a jsou tudíž často terčem skrytého i otevřeného žebrání, nebo přímo okrádání. Vyšší ceny pro zahraniční návštěvníky jsou státem nejen tolerované, ale dokonce leckdy (v dosud neprivatizovaných hotelových řetězcích a nově také na vnitrostátních leteckých spojích) nařízené. Obtěžování žebráky, nebo pouličními prodavači je na denním pořádku. Žebrání je mimořádně rozšířené už proto, že křesťanská polovina etiopského lidu ho považuje za „bohulibé“ (sami ortodoxní kněží úspěšně žebrají o příspěvky na provoz svého kostela i na ulicích) a příspěvky žebrákům pak mohou vést ke spasení toho, kdo obdaroval.

Kouření na veřejnosti není příliš rozšířené, protože ortodoxní kněžstvo a starší generace je považuje za těžký hřích. Alkohol různých značek, místních i zahraničních, je hojně ke koupi, na venkově však převládají tradiční místní nápoje - tella (slabé pivo z ječmene nebo kukuřice) a medovina zvaná tej [tedž]. Ekonomický rozvoj země dokazuje i nárůst konzumace kvalitn´ího domácího piva. Na vzestupu je žvýkání listů khatu (čatu), lehké stimulující drogy, rozšířené hlavně mezi muslimskou populací.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Očkování proti žluté zimnici je povinné a v poslední době často kontrolované při vstupu do země. Doporučuje se však i očkování proti meningokokové meningitidě, tetanu, obrně a žloutence typu A a při delším pobytu i B.

Pro aktuální informace je doporučeno předem kontaktovat Kliniku geografické medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (http://www.lekari-online.cz/lekari/fn-kralovske-vinohrady-klinika-geograficke-mediciny) a stránkách Ministerstva zahraničních věcí (http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html).

Malárie (malaričtí komáři) se vyskytuje hlavně kolem řek a jezer v oblastech do 2 tis. metrů nad mořem celoročně; doporučují se proto antimalarika. Pro pobyt jen v Addis Abebě nejsou nutná. S vodou souvisí i nebezpečí bilharziózy (koupání v přírodních vodách). Vysoké je riziko HIV/AIDS a pohlavních chorob. I tekoucí vodu je nutno převařovat, nebo nahrazovat balenou v lahvích (nyní už i domácí výroby). Ovoce a zeleninu samozřejmě pečlivě umývat nebo loupat.

Mnohé zavedené mezinárodní léky jsou v Etiopii dostupné, ale vzhledem k různým obchodním názvům je nutné znát jejich složení. Za lékařské ošetření na soukromých klinikách i ve státních nemocnicích se vyžaduje platba v hotovosti. Při vážnějších obtížích se doporučuje odlet ze země. Nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika. Při zamýšleném delším pobytu je výhodné seznámit se se situací v zemi i z literatury (např. Vladimír Šerý - Lexikon cestovní medicíny).

Při zdravotních potížích doporučuje ZÚ Addis Abeba navštívit Dejazmach Balcha Memorial Hospital zřízenou Russian Red Cross Society. Dalšími možnostmi jsou Swedish Clinic in Addis Ababa (na konci roku 2014 bude její činnost ukončena) a Korean Hospital in Addis Ababa.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Etiopii není zastoupena žádná další česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie

 • tísňové volání: 991, 011 1572121
 • informace: 011 5526302
 • dopravní odd.: 011 6628085/86

Vybrané nemocnice

 • Dejazmach Balcha Hospital (ruská): 011 551 32 05
 • Red Cross, tísňové: 907, 011 1111882
 • St. Gabriel: 011 6613622
 • Hayat: 011 6624488
 • Myungsung (korejská): 011 6292963, 011 6294602 (tísňové)
 • Svedish Clinic: 011 371 0768

Hasiči

 • tísňové volání: 912

Letecké společnosti

 • Ethiopian Airlines: 011 6616666
 • Lufthansa: 011 5515666
 • Turkish Airlines: 011 6627781/82/83/84
 • Emirates: 011 518 1818, 011 665 0434
 • Kenya Airwas: 011 551 3018, 011 552 5548

Obecně lze však konstatovat, že telefonní spojení (včetně tísňových linek), je často nespolehlivé, přetížené, případně může váznout komunikace v angličtině.

1.18. Internetové informační zdroje

 

 

1.19. Adresy významných institucí

Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations
P.O.Box 517, Addis Ababa
tel.: +251 1 518240
fax: +251 1 517699

e-mail: ethchamb@ethionet.et
Internet: http://www.ethiopianchamber.com/, http://www.ethiopianchamber.com/

- formálně zastřešuje 12 regionálních obchodních komor ve městech Addis Abeba, Assela, Awassa, Bahir Dar, Dessie, Dire Dawa, Gondar, Jimma, Mekele, Adama (Nazareth), Nekemte a Shashemene

Addis Ababa Chamber of Commerce (AACC)
P.O.Box 2458
Addis Ababa
tel.: +251 1 515055
fax: +251 1 511479

e-mail: aachamber1@ethionet.et, aachamber2@ethionet.et
Internet: www.addischamber.com


- její Trade Promotion Department vydává měsíčník Addis Business, kde je možné (nejlépe prostřednictvím OEÚ ZÚ) inzerovat nabídky nebo poptávky, včetně oznámení o výstavních akcích

.