Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Etiopie vesnice
Etiopie Etiopie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie

Název v cizím jazyce Credit Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-01-24 Praha
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Etiopské federativní a demokratické republiky

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2001-03-14 Addis Abeba
Platnost 14.3.2001

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-01-24 Praha
Platnost 7.7.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Federal Democratic Republic of Ethiopia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2007-07-25 Addis Abeba
Platnost
Publikace č. 2008-08-01 54/2008

Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o spolupráci při výstavbě hydroelektrárny Malka Wakana

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia on co-operation in the construction of Malka Wakana Hydroelectric Power Plant
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1981-12-09 Praha
Platnost 9.12.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Etiopské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Democratic Republic of Ethiopia on Cooperation in the Field of Health Care and Medical Sciences
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-11-12 Praha
Platnost pro ČR 1993-01-01

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Socialist Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1981-09-13 Addis Abeba
Platnost 28.6.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1982-10-15 119/1982

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia on Scientific and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-11-09 Addis Abeba
Platnost 17.5.1977
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1977-11-03 68/1977

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-01-11 Addis Abeba
Platnost 29.8.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia on Cultural and Scientific Co-operation
Země a mez. organizace Etiopie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-12-02 Praha
Platnost 25.6.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1979-11-30 131/1979
.