Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Gabon Gabon Viper
Gabon Gabon

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Hospodářství Gabonské republiky bylo do 70. let 20. století, kdy byly objeveny zásoby ropy při mořském pobřeží, závislé na těžbě a vývozu dřeva, manganu a uranu. Od… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Veškerá vlastnická práva jsou v Gabonu chráněna zákonem, není znám případ vyvlastnění. Gabon je zemí otevřenou zahraničním investicím. Tomuto hodnocení vydatně napomáhá i dříve zdůrazněná… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vztah země k ekonomické a obchodní spolupráci s ČR: O obchodní a ekonomickou spolupráci s ČR trvá v Gabonu stálý zájem. Ten je ale z velké části vyvolán nikoliv současným… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Další politicko-ekonomický vývoj: Gabon patří k bohatším a zatím politicky relativně stabilním zemím středoafrického regionu, o který jeví zájem zejména podnikatelské kruhy z USA a… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Gabonský trh je relativně malý a kupní síle většiny obyvatel stále ještě nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast CEMACu. Prostor pro uplatnění českého zboží na gabonském trhu přes… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.