Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Gabon Gabon Viper
Gabon Gabon

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Hospodářství Gabonské republiky bylo do 70. let minulého století závislé na těžbě a vývozu dřeva, manganu a uranu. Od počátku 90. let 20. století je Gabon, díky těžbě ropy, jednou z nejvíce… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Gabonský investiční zákon, přijatý v červenci roku 1998, obsahuje pobídky, podobné těm v ostatních frankofonních zemích Afriky. Veškerá vlastnická práva jsou v Gabonu chráněna zákonem, není znám… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vztah země k ekonomické a obchodní spolupráci s ČR: Gabon se snaží diverzifikovat obchodní partnery - o obchodní, ekonomickou a následně i politickou spolupráci s ČR je v Gabonu zájem. Zájem o… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Další politicko-ekonomický vývoj: Gabon patří k bohatším a zatím politicky relativně stabilním zemím středoafrického regionu, o který jeví zájem zejména podnikatelské kruhy z USA a Francie (zájem… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Gabonský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel stále ještě nízká. Prostor pro uplatnění českého zboží na gabonskémtrhu přes stále silný francouzský vliv a rychle rostoucí čínskou aj… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.