Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Gabon Gabon Viper
Gabon Gabon

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

 více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Gabonský investiční zákon, přijatý v červenci roku 1998, obsahuje pobídky, podobné těm v ostatních frankofonních zemích Afriky. Veškerá vlastnická práva jsou v Gabonu chráněna zákonem, není… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vztah země k ekonomické a obchodní spolupráci s ČR: Gabon se snaží diverzifikovat obchodní partnery - o obchodní, ekonomickou a následně i politickou spolupráci s ČR je v Gabonu zájem… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Další politicko-ekonomický vývoj: Gabon patří k bohatším a zatím politicky relativně stabilním zemím středoafrického regionu, o který jeví zájem zejména podnikatelské kruhy z USA a… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Gabonský… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.