Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Gabon Gabon Viper
Gabon Gabon

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • République Gabonaise
 • anglicky: Gabonese Republic (zkr. Gabon)
 • česky: Gabonská republika (zkr. Gabon)

Plnou nezávislost získala tato republika na Francii dne 17. srpna roku 1960.

1.2. Rozloha

 • 267 667 km2

Gabonská republika je přímořským státem Guinejského zálivu, jehož územím prochází zemský rovník. Nejdelší hranici má Gabon se svým východním sousedem – Konžskou republikou (Brazzaville) – 1 360 km. Na severu sousedí s Kamerunem (298 km společných hranic) a na severozápadě s republikou Rovníková Guinea (350 km). Celková délka suchozemských hranic Gabonu je2 551 km.

Území celé republiky tvoří převážně tropické pralesy (77 % rozlohy země), podnebí je zde po celý rok horké a zhruba od dubna do října také velmi vlhké (období dešťů). Obdělávaná půda tvoří pouze 1 % a pastviny 18 % rozlohy Gabonu. Pouze vnitrozemí země je hornatější, nejvyšší horou je Mont Iboundji (1 575 m). Východ a jih území Gabonu tvoří savana, střed tropické pralesy.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 1, 5 milionů
 • Hustota osídlení: 5, 2 ob./km2
 • Věková struktura:
  • 0–14 let: 42, 1 %
  • 15–64 let: 53, 9 %
  • nad 65 let: 3, 9 %
 • Podíl obyvatel nakažených virem HIV je 5, 9 % (2007; zdroj: CIA)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • průměrný přírůstek: 1, 9 % (odhad 2009; CIA)
 • počet obyvatel žijících ve městech: 85 %

1.5. Národnostní složení

 • Nejvíce je zastoupená skupina Bantu, zahrnující čtyři největší bantuská etnika – Fang, Eshira, Bapounou a Bateke.
 • Ostatních Afričanů a Evropanů žije v Gabonu asi 154 000, 10 700 je Francouzů a 11 000 osob má různá dvojí občanství.

1.6. Náboženské složení

Hlavním náboženstvím je v Gabonu křesťanství, které vyznává asi  60–75 % populace. Zbytek tvoří animisté. Muslimů je v této zemi méně než 1 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úředním jazykem je francouzština.
 • Dalšími používanými (místními) jazyky jsou: Fang, Myene, Bateke, Bapounou/Eschira a Bandjabi.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění země:

 • 9 provincií:
  • Estuaire
  • Haut-Ogooue
  • Moyen- Ogooue
  • Ngounie
  • Nyanga
  • Ogooue-Ivindo
  • Ogooue-Lolo
  • Ogooue-Maritime
  • Woleu-Ntem
 • Provincie se dále dělí na celkem 36 prefektur a na 8 „oddělených podprefektur“.

Hlavním město:

 • Libreville 604 000 obyvatel (nejnovější údaj je z r. 2007; World Gazetteer).
 • Libreville je přístavem na pobřeží Biaferské zátoky.

Další velká města:

 • Port-Gentil (114 000 obyv.)
 • Francevill (44 000 obyv.)
 • Lambaréné
 • Kango
 • Makokou
 • Mayumba

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je v Gabonu středoafrický frank, tzv. CFA-frank (Communauté Financiere Africaine franc – CFA, XAF), emitovaný Centrální bankou středoafrických států (francouzsky BEAC – Banque des Etats de l’Afrique Centrale, anglicky BCAS – Bank of the Central African States), které jsou sdruženy do regionální hospodářské a měnové unie – tzv. CEMAC – zóny (Union économique et monetaire de l’Afrique centrale).

Středoafrický frank se dále dělí na 100 centimů.

Směnný kurz CFA je od 1. 1. 1999 vázán na Euro. Kurz je 656 CFA/EUR .

V zahraničním obchodě jsou nyní nejčastěji používanými měnami EUR nebo USD. Na gabonském vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • Velikonoční pondělí
 • První máj
 • Pentecost Monday (květen nebo červen)
 • svátek Ascension a Den Gabonské nezávislosti (15.,16. a 17. srpna)
 • Den všech svatých (All Saint’s Day – 1. listopadu)
 • 1. svátek vánoční

Slaví se rovněž dva lunární muslimské svátky – Id el Fitr a Id Al Adha (konec Ramadánu). Termíny těchto svátků jsou však pohyblivé.

Pracovní a prodejní doba:

Obvyklá otevírací doba obchodů (supermarketů) je od 9:00 do 12:30 hodin a pak od 15:30 do 19:00 hodin, v sobotu do 12:00 až 13:00 hodin. Tržiště jsou otevřena většinou od 8:00 do 18:00 hodin. Otevírací doba provozoven veřejných služeb, centrálních úřadů a bank je pak od 8:00 do 15:30 hodin (většina bank je otevřena i v sobotu). Lékárny jsou otevřeny od po celý den (Libreville).

Volné dny: neděle

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nedělní dopoledne tráví většina gabonských občanů křesťanské víry v kostele. Neděle je rovněž nejbezpečnějším dnem celého týdne s nejnižší kriminalitou. V obyčejné dny je častým jevem kapsářství, občas se vyskytnou i ojedinělé útoky na restaurace a kanceláře zahraničních majitelů. Velmi obvyklým a častým jevem je rovněž v Gabonu všeobecná nedochvilnost. Dopravní ruch je i v hlavním městě nízký. Mimo Libreville je však třeba počítat se špatným stavem silnic.

Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Také v Gabonu jsou stále v provozu soukromé francouzské kliniky na dobré úrovni. Na venkově je však alespoň ambulantní ošetřovna pro poskytnutí první rychlé pomoci dostupná jenom zřídka.

Lékařskou péči je nutné platit v hotovosti, běžné cestovní pojištění, sjednané v ČR, pro republiku Gabon neplatí a je nutné projednat jeho platnost v této africké zemi s příslušným pracovištěm v ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádné české státní instituce (CzechTrade, Czechinvest, České centrum) nejsou v Gabonu zastoupeny a toto zastoupení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 177
 • Poliklinika El Rapha v Libreville: 44.70.00
 • Klinika Chambrier v Libreville: 72.93.02
 • Vojenská nemocnice v Libreville: 72.02.37/72.02.38/79.36.88

1.18. Internetové informační zdroje

Lze doporučit zejména následující webové stránky:

Další informace lze získat i na www.mzv.cz.

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů:

 • Chamber de Commerce du Gabon (GCC), B.P. 2234, Libreville, tel.: (241)-762248, 722064, fax: (241) – 746477, 741220
 • Direction Générale du Commerce, Ministry of Commerce, B.P.561, Libreville, tel.: (241) - 760991, (241) - 745925, fax: (241) - 765838
 • Price Waterhouse/FidAfrica, Mr.Jacques Hansler, Directeur Associé, B.P.2164, Libreville, tel.: (241) - 762371, fax: (241) - 744325
 • Hsd – Ernst & Young, Mr.Claude-Henri Jouet, Directeur Général, B.P.2278, Libreville, tel.: (241)-762067 nebo 742168, fax: (241) - 746130.
.