Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Gabon Gabon Viper
Gabon Gabon

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • République Gabonaise
 • anglicky: Gabonese Republic (zkr. Gabon)
 • česky: Gabonská republika (zkr. Gabon)

Plnou nezávislost získala tato republika na Francii dne 17. srpna roku 1960.

1.2. Rozloha

 • 267 667 km2

Gabonská republika je přímořským státem Guinejského zálivu, jehož územím prochází zemský rovník. Nejdelší hranici má Gabon se svým východním sousedem – Konžskou republikou (Brazzaville) – 1 903 km. Na severu sousedí s Kamerunem (298 km společných hranic) a na severozápadě s republikou Rovníková Guinea (350 km). Celková délka suchozemských hranic Gabonu je2 551 km.

Území celé republiky tvoří převážně tropické pralesy (77 % rozlohy země), podnebí je zde po celý rok horké zhruba od října do prosince a od února do května také velmi vlhké (období dešťů). Obdělávaná půda tvoří pouze 1 % a pastviny 18 % rozlohy Gabonu. Pouze vnitrozemí země je hornatější, nejvyšší horou je Mont Iboundji (1 575 m). Východ a jih území Gabonu tvoří savana, střed tropické pralesy.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 1,67 milionů
 • Hustota osídlení: 6,24 ob./km2
 • Věková struktura:
  • 0–14 let: 42,1 %
  • 15–64 let: 53,8 %
  • nad 65 let: 3,1 %

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • průměrný přírůstek: 1,94 % (odhad 2014; CIA)
 • počet obyvatel žijících ve městech: 86,2 %

1.5. Národnostní složení

 • Téměř všechny etnické skupiny Gabonu hovoří jazyky jazykové skupiny bantu. Čtyři největší Gabonu jsou  etnika – Fang, Ešira (Sira), Punu a  Teke.
 • Ostatních Afričanů a Evropanů žije v Gabonu asi 154 000, 10 700 je Francouzů a 11 000 osob má různá dvojí občanství.

1.6. Náboženské složení

Hlavním náboženstvím je v Gabonu křesťanství, které vyznává asi  60–75 % populace. Zbytek tvoří animisté. Muslimů je v této zemi méně než 1 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úředním jazykem je francouzština.
 • Dalšími většími místními jazyky, jsou: fang, myene,teke, punu, ešira, kikongo, mbere, kota,  ndjabi a lumbu. Všechny patří k bantuské
  jazykové rodině. Pro několik tisíc Gabonců je francouzština mateřský jazyk.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění země:

 • 9 provincií:
  • Estuaire
  • Haut-Ogooue
  • Moyen- Ogooue
  • Ngounie
  • Nyanga
  • Ogooue-Ivindo
  • Ogooue-Lolo
  • Ogooue-Maritime
  • Woleu-Ntem
 • Provincie se dále dělí na celkem 36 prefektur a na 8 „oddělených podprefektur“.

Hlavním město:

 • Libreville 619 000 obyvatel (nejnovější údaj je z r. 2009; World Gazetteer).
 • Libreville je přístavem na pobřeží Biaferské zátoky.

Další velká města:

 • Port-Gentil (114 000 obyv.)
 • Franceville (44 000 obyv.)
 • Lambaréné
 • Kango
 • Makokou
 • Mayumba

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je v Gabonu středoafrický frank, tzv. CFA-frank (Communauté Financiere Africaine franc – CFA, XAF), emitovaný Centrální bankou středoafrických států (francouzsky BEAC – Banque des Etats de l’Afrique Centrale, anglicky BCAS – Bank of the Central African States), které jsou sdruženy do regionální hospodářské a měnové unie – tzv. CEMAC – zóny (Union économique et monetaire de l’Afrique centrale).

Středoafrický frank se dále dělí na 100 centimů.

Směnný kurz CFA je od 1. 1. 1999 vázán na Euro. Kurz je 656 CFA/EUR .

V zahraničním obchodě jsou nyní nejčastěji používanými měnami EUR méně USD. Na gabonském vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • Velikonoční pondělí
 • 17. dubna (svátek žen)
 • 1. května (Svátek práce)
 • Svatodušní svátky (50 dnů po Velikonočním pondělí)
 • svátek Nanebevzetí panny Marie a Den Gabonské nezávislosti (15.,16. a 17. srpna)
 • Den všech svatých (All Saint’s Day – 1. listopadu)
 • 1. svátek Vánoční

Slaví se rovněž dva lunární muslimské svátky – Id el Fitr a Id Al Adha (konec Ramadánu). Termíny těchto svátků jsou pohyblivé.

Pracovní a prodejní doba:

Obvyklá otevírací doba obchodů je od 9:00 do 12:00
hodin a pak od 14:00 do 18:00 hodin, velké supermarkety polední přestávku
nemají a jsou otevřeny až do pozdního večera, rovněž tak jsou otevřeny
v sobotu dopoledne. Malé libanonské obchůdky jsou otevřeny každý den bez
přestávky. Tržiště jsou otevřena většinou od 8:00 do 18:00 hodin. Otevírací
doba provozoven veřejných služeb, centrálních úřadů a bank je pak od 8:00 do
15:00 hodin. Lékárny jsou otevřeny od po celý den (Libreville).

Volné dny: soboty, neděle

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 

Velmi obvyklým a častým jevem je nedochvilnost. Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou. V Gabonu není vyjma ropného sektoru příliš mnoho lidí, kteří mluví anglicky, francouzština je základní podmínkou úspěchu jednání. Je lépe se zdržet kritiky politického systému nebo fungování úřadů. Je třeba se vyhnout fotografování osob, úředních budov atd. bez předchozího svolení.

Dopravní ruch v hlavním městě houstne a je nutné vždy počítat s časovou rezervou. Mimo Libreville je třeba počítat se špatným stavem silnic, zejména v období dešťů.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Gabonu jsou v provozu soukromé francouzské kliniky na dobré úrovni. Na venkově je však alespoň ambulantní ošetřovna pro poskytnutí první rychlé pomoci dostupná jenom zřídka.

Lékařskou péči je nutné platit v hotovosti, běžné cestovní pojištění sjednané v ČR pro republiku Gabon neplatí a je nutné se připojistit.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádné české státní instituce (CzechTrade, Czechinvest, České centrum) nejsou v Gabonu zastoupeny a toto zastoupení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 177, +24176 33 29, 72 00 37, 72 00 39
 • SOS Medecins: 74 74 74, 74 08 88
 • Poliklinika El Rapha v Libreville : 44 70 00, 20 01 03, 07 98 66 60
 • Nemocnice Jean Ebori: 73 20 12
 • Požárníci: 18

 • Klinika Chambrier v Libreville: 72 93 02
 • Vojenská nemocnice v Libreville: 72 02 37/72 02 38/79 36 88

1.18. Internetové informační zdroje

Lze doporučit zejména následující webové stránky:

Další informace lze získat i na www.mzv.cz.

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů:

 • Chamber de Commerce du Gabon (GCC), B.P. 2234, Libreville, tel.: (241)-762248, 722064, fax: (241) – 746477, 741220
 • Direction Générale du Commerce, Ministry of Commerce, B.P.561, Libreville, tel.: (241) - 760991, (241) - 745925, fax: (241) - 765838
 • Price Waterhouse/FidAfrica, Mr.Jacques Hansler, Directeur Associé, B.P.2164, Libreville, tel.: (241) - 762371, fax: (241) - 744325
 • Hsd – Ernst & Young, Mr.Claude-Henri Jouet, Directeur Général, B.P.2278, Libreville, tel.: (241)-762067 nebo 742168, fax: (241) - 746130.
.