Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Ghana Nkrumah Memorial Park
Ghana Ghana

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Ghanská republika (the Republic of Ghana)

1.2. Rozloha

 • 238 539 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel: 24,79 mil. (odhad červenec 2011)
 • hustota obyvatel: 103,9 obyvatel/km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva: cca 11,2 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:

 • 1,82 %

Věková struktura obyvatelstva:        

 • 0–14 let: 36,4 %
 • 15–64 let: 60,0 %
 • 65 a více let: 3,6 %

1.5. Národnostní složení

Na území dnešní Ghany žije přibližně 50 etnických skupin hovořící různými jazyky a dialekty, mezi hlavní patří:

 • Akan (45,3 %)
 • Mole-Dagbon (15,2 %)
 • Ewe (11,7 %)
 • Ga-Dangme (7,3 %)
 • Guan (4 %)
 • Gurma (3,6 %)
 • Grusi (2,6 %)
 • Mande-Busanga (1 %)
 • ostatní etnika (9,2 %)

1.6. Náboženské složení

 • křesťané (68,8 %)
 • muslimové (15,9 %)
 • tradiční náboženství (8,5 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina
 • Dalších místních jazyků a dialektů existuje cca 50, mezi hlavní patří asante (14,8 %), ewe (12,7 %), fante (9,9 %), boron/brong (4,6 %), dagomba (4,3 %), dangme (4,3 %), dagarte/dagaba (3,7 %), akyem (3,4 %), ga (3,4 %), akuapem (2,9 %), ostatní včetně oficiální angličtiny (36,1 %)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

10 regionů:

 • Ashanti
 • Greater Accra
 • Volta
 • Brong-Ahafo
 • Northern
 • Western
 • Central
 • Upper-East
 • Eastern
 • Upper-West

hlavní město:

 • Accra – oficiálně 2,3 mil., odhad cca4 mil. obyvatel

další velká města:

 • Kumasi
 • Tamale
 • Takoradi
 • Tema
 • Teshie
 • Sekondi
 • Cape Coast

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Od 1. července 2007 (nové) cedi (GH¢), 1 GH¢ = 100 pesewas. Nejmenší nominální hodnota mince je 1 pesewa, nejvyšší bankovka je 50 cedi. K 31. 12. 2007 skočila platnost starých cedi (10000 starých cedi bylo 1 nové cedi). Běžně užívanými cizími měnami jsou USD, EUR a GBP, 1 USD = 1,55 GH¢, 1 EUR = 2,15 GH¢, kurzy ale kolísají.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba v Ghaně začíná v 9:00 hod a končí v 17:00 hod. Prodejní doba ve velkých obchodech (několika supermarketech) je 9:00–20:00 hod, prodává se i o sobotách a nedělích. Restaurace mívají otevřeno od 10:00 zpravidla do odchodu posledního hosta.

Dny pracovního volna:

 • 1. leden
 • 6. březen
 • 1. květen
 • 25. květen
 • 1. červenec
 • první pátek v prosinci (Farmers day)
 • 25. a 26. prosinec

Dále se slaví Velikonoce a muslimské svátky Eid al-Fitr na konci Ramadanu a Eid al-Adha. Pokud svátek připadá na sobotu nebo neděli, je následující pondělí volno. Období dovolených je zhruba od poloviny prosince do poloviny ledna. V této době má řada firem celopodnikovou dovolenou a nedoporučuje se v tomto období plánovat služební/obchodní cestu do Ghany.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Dochvilnost není v Ghaně běžná – 15minutové až několika hodinové zpoždění je naprosto běžné. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky častokrát vůbec nedostaví, a ani se neomluví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Přístup ke smluvním závazkům je poměrně volný – je dobré (zejména pokud obchodního partnera česká firma nezná) trvat na platbě předem, případně neodvolatelném akreditivu potvrzeném spolehlivou bankou. Za odebírané zboží není radno platit předem (záleží však na konkrétních případech, velké firmy mají obvykle dobrou platební disciplínu). Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Ghaně je angličtina, je však třeba si zvyknout na místní výslovnost. Jednání bývají vedena v přátelské a srdečné atmosféře, i když ve vypjatějších chvílích jsou Ghanci impulzivní a emotivní. Oblečení je buďto tradiční, nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí, doporučení a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů velice důležitý.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Státní nebo soukromé lékaře/nemocnice je možné využít při běžných a tropických nemocích. Ošetření ve státních nemocnicích lze doporučit jen v naléhavých případech. Je bezpodmínečně nutné mít u sebe finanční hotovost (v cedi), neboť bez zaplacení předem bývá ošetření odmítnuto. Doporučujeme před cestou uzavřít kvalitní cestovní pojištění s širším rozsahem. Vyšetření u soukromého lékaře-specialisty stojí kolem 30 USD a je na dobré úrovni. K dispozici jsou léky světových značek. V případě podezření je nezbytné provést test na malárii (cena testu cca 5 EUR, Medlab Ghana) ve vážnějších případech (nutnost operativního zákroku) se doporučuje odlet do ČR. Od roku 2005 v Ghaně působí německá zdravotnicko-záchranná společnost West African Rescue Association (WARA), která zabezpečuje rychlý převoz pacientů z kteréhokoliv místa v Ghaně do soukromé nemocnice v Akkře.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízum do Ghany je možné obdržet na velvyslanectví Ghany v Praze:

Embassy of the Republic of Ghana
V Tišině 4
160 00 Praha 6
tel.: 00420233377236
fax: 00420233375647
e-mail: ghanaemb@mbox.vol.cz
Velvyslanec: Victor Emmanuel Smith (od května 2010)

Cestovní pas musí být platný minimálně šest měsíců od data vstupu do země. Pro vystavení víza za účelem obchodní cesty se požaduje pozvání od ghanského partnera, poplatek za vystavení víza je 800 Kč. Při turistické cestě je požadována kopie letenky. Vízum se vydává na dobu pobytu do 30 dnů. Pro vstup do Ghany je povinné očkování proti žluté zimnici, je ale doporučeno i očkování proti žloutence A a B a břišnímu tyfu. Mezinárodní očkovací průkaz na žlutou zimnici je povinným dokladem, který je při příletu namátkově kontrolován. Ghana je silně malarická oblast s přítomností nejtěžších druhů malárie, cestovatelům se důrazně doporučuje kontaktovat před cestou lékaře a případná zdravotní rizika před cestou konzultovat. Mezinárodní letiště v Akkře Kotoka International Airport je otevřeno nepřetržitě. Silniční přechody jsou otevřeny pouze od 6 do 18 hod. Přechod v Aflao do tožského Lomé je otevřen do 22 hod. Při vstupu do země i při výstupu je nutno vyplnit stručný dotazník (Ghana Immigration Service Embarkation Form).

Dovoz hotovosti není limitován – částky nad 10 000 USD (resp. ekvivalentu v jiné měně) je však třeba deklarovat, jinak mohou nastat komplikace při zpětném vývozu ze země. Je povoleno dovážet a vyvážet místní měnu cedi do výše 500 GHc.

//-->

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Přestože je politicky i bezpečnostně Ghana stále jednou z nejbezpečnějších zemí subsaharské Afriky, dochází v posledních letech k nárůstu kriminality. Bohužel se množí případy napadení, okradení a oloupení zahraničních turistů i za bílého dne. Tyto případy se odehrávají zejména v hlavním městě Akkře (v místech vyšší koncentrace lidí (Osu) a na veřejných plážích) a v dalších velkých městech (Kumasi, Tema, Takoradi). Zvýšené riziko okradení turistů existuje rovněž okamžitě po příletu do Akkry, neboť cena za dopravu z letiště do centra (do hotelu) by měla být maximálně 10–15 USD. Bezpečnostní riziko je možno do značné míry omezit velmi jednoduchými prostředky běžnými při cestách do všech rozvojových zemí. Mezi tato pravidla patří zejména neokázalost, minimum šperků (nejlépe žádné), nepohybovat se s vyšší hotovostí, omezit cestování v noci, vyhýbat se přelidněným místům a částečná zdrženlivost k jinak velmi ochotným a přátelským Ghancům.

Doporučujeme, aby cestovatelé – turisté alespoň telefonicky uvědomili zastupitelský úřad ČR v Akkře o svém předpokládaném pohybu po Ghaně a registrovali se v databázi DROZD, více aktuálních informací je uveřejněno na internetové stránce velvyslanectví (viz dále). Pro meziměstskou dopravu doporučujeme používat autobusy State Transport Corporation (STC), které jsou ve výrazně lepším technickém stavu, než vozidla menších přepravců, byť dnes již někteří používají nejmodernější vozový park převážně čínské provenience.

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

Embassy of the Czech Republic
Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5
P. O. Box 5226, Accra – North
Tel.: (00233) 302 223 540, 302 247 282
Fax: (00233) 302 225 337
E-mail: accra@embassy.mzv.cz
Velvyslanec: Ing. Miloslav Machálek

Teritoriální působnost ZÚ ČR v Ghaně: Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Konakry, Libérie, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone, Togo.

Do lokality ZÚ neexistuje žádné pravidelné dopravní spojení, je třeba použít služeb taxislužby či vlastní dopravní prostředek.

//-->

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Ghaně není zastoupena žádná další česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 37 Military Hospital: 302 776 111
 • Korle-Bu Teaching Hospital: 302 665 401
 • Nyaho Clinic: 302 775 341
 • Lister Hospital: 302 812 325
 • WARA: 302 781 258 (mobil 0244312496)
 • Nehody/záchranka: 302 777 959      
 • Hasiči: 302 772 446
 • Policie: 999; 191; 0302 773 906

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Viz např. Ghana Telephone Directory na www.ghanaweb.com, www.yellowpages.gh

.