Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Guinea černý mravenec
Guinea Guinea

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Guinejská republika (République de Guinée, Guinée-Conakry)

1.2. Rozloha

 • 245 857 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

11,2 mil. (+/-3 mil. v diaspoře)

hustota obyvatel : 35,8 obyvatel / km2

věková struktura:        

 • 0 –14 let: 42,2 %
 • 15-24 let: 19,4 %
 • 25-54 let: 30,4 %
 • 54-64 let: 4,4 %
 • nad 65 let: 3,6 %

podíl ekonomicky činného obyvatelstva :4,6 mil. (dle World Gazeteer)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 2,64 %

1.5. Národnostní složení

 • Etnické skupiny (24): Peul/Fula (40 %, střed), Malinké (30 %, severovýchod), Soussou (20 %, severozápad), další (10 %, jihovýchod: Bagaforé, Bagatai, Guerzé/Kpellé, Kissi, Landuma, Toma, Zialo, ad.).
 • Početně zanedbatelná, ale ek. akt. je libanonská a francouzská menšina. V posl. době rychle roste čínská migrace.

1.6. Náboženské složení

 • muslimové 85 % (zj. sunnité/sufisté)
 • křesťané 8 % (různé denominace, zj. jih země)
 • tradiční afr. náboženství 6 %
 • ostatní 1 % (Bahá´i, hinduisté, buddhisté, trad. čínské religiózní skupiny)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • „oficiální jazyk“: francouzština (ovládá ji však pouze 15–25 % populace)
 • „národní jazyky“ (40): peul/fula (40 %), malinké (30 %), sousou (20 %); další (10 %): zj. kpellé/guerzé (3,8 %), kissi (3,5 %), toma (1,8 %), bassari, coniagui, kono, koniaka, lissi, ad. (clk. 0,9 %).

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Guinejský frank (GNF) (Guinea-Conakry se opakovaně odmítla připojit k systému F CFA/UEMOA/WAEMU, užívanému v regionu Guineou-Bissau a býv. francouzskými koloniemi).
 • 1 USD  = 6853,3 GNF, 1 EUR = 8914,8 GNF

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Fixní

 • 1. leden (Nový rok)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 15. srpen (Nanebevzetí)
 • 2. říjen (Den nezávislosti)
 • 1. listopadu (Všech svatých)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé

 • Velikonoce
 • Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)
 • Mouloud (Prorokovo narození)
 • Eid ul-Adhá/Tabaski (Svátek oběti)

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Kultura pozdravu

Guinejci jsou obecně přátelští lidé, v případě nouze rádi pomohou.

Stejně jako i jinde v záp. Africe  je velká pozornost věnována zdvořilostem. Krátká odpověď na pozdrav („ça va“) sice postačí, Guinejci ovšem za vstřícnější  považují nejen delší, detailnější odpověď, ale i položení zpětného dotazu (rodina, zdraví, studia/práce…/…et la famille, la santé, le boulot/les études…?). Dotazem začíná každá konverzace, dokonce i písemná (e-maily, dopisy).

Zdravit (jíst, vyměňovat peníze, ad.) je v muslimských zemích přípustné pouze pravou rukou.

Konzumace potravin

Guinejci jsou nesmírně pohostinní lidé. Pozvání domů v zásadě nelze odmítnout (max. pozvání odložit na později). Často se stává, že hosté dorazí dokonce i bez pozvání (neočekávaná návštěva není považována za nezdvořilost).

S potravinami je spojeno množství tabu (př. za nevhodnou je považována konzumace během chůze). Návštěvník, jenž přijde do domu během jídla, je automaticky pozván ke stolu. Pokrmy jsou často servírovány a jedeny ze společných mís, lžící. Ve větších rodinách jedí muži z jedné společné nádoby, ženy z druhé.

Hostina se očekává při všech spol. příležitostech (svatby, křtiny, pohřby), hostitel na jídle často nešetří, př. vakuované, konzervované, dovozové (hrášek) či místně vypěstované, dražší potraviny (brambory).

Typický pokrm sestává ze zákl. přílohy (karbohydráty/rýže, čirok, maniok/yam, jáhly, ad.) a z omáčky (arašídy, tropické záp. afr. zelenina okra, rajčata). Sestava se liší dle sezóny, regionu i příjmů domácnosti. Do bohatších jídel se přidává ryba (často uzená), drůbež či maso (vzhledem k náb. tabu málokdy vepřové; až na Lesní Guineu, kde žije málo muslimů a divoká prasata (stejně jako palmové víno) jsou považovány za pochoutku). Přísně je dodržován ramadán - během Tabaski jsou rituálně zabíjeny ovce, kozy a slepice.

Společenským problémem je v Guineji-Conakry dosud podvýživa - mnozí lidé si mohou dovolit pouze jeden pokrm denně, často s velmi malým množstvím proteinů. Z fin. a etnických důvodů je často omezená i spotřeba mléka a mléčných výrobků, resp. chleba. Ve Střední Guineji se namísto omáčky k zákl. přílohám jídel (čirok, jáhly) podává (sladký) jogurt. Chléb, instantní kávu, čaj s kondenzovaným či práškovým mlékem a cukrem snídají pouze movitější domácnosti.

Genderová problematika

Zahr. návštěvnice i v tradičně konzervativní, muslimské guinejské společnosti (s jasnou dominancí mužů-v zaměstnání i veř. životě) nebudou narážet na potíže, bude jim dokonce prokazována větší úcta nežli místním ženám. Většina mužů je galantních (nabízení židle, ad.), nezdvořilá gesta jsou velmi vzácná.

Vzhled, oblečení

Oblečení je buď tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou).

Tetování či piercing není v zemi považován za ozdobu (během pobytu se je doporučuje zakrýt). Ženy nesmějí odhalovat citlivější partie (nevhodné jsou minisukně, šortky, průhledné materiály či kalhoty s nižšími boky), min. délka sukní je pod kolena (v opač. případě existuje riziko pronikavých, kritických pohledů a urážek). Džíny jsou akceptovány, v posl. době stále více i trička s kratšími rukávy či zcela bez rukávů. Pokrývka hlavy není v Guineji-Conakry nezbytná.

Náboženské sensitivity

Koexistence náb. skupin - muslimové/křesťané - probíhá v Guineji-Conakry v zásadě bez obtíží (na jihu Lesního regionu je soustředěna křesť. menšina).

Upozornění

Jednacím jazykem je v Guineji-Conakry francouzština, znalost ostatních světových jazyků (angličtina) je nízká.

K reg. zvláštnostem patří nejen flexibilita při vnímání času (při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost). Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat i s vysokou mírou byrokracie a korupce. Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Fotografování/filmování je na mnoha místech zakázáno či podmíněno striktními pravidly. Vyloučeno je u všech objektů považovaných za strategické (př. mosty), vč. voj. a pol.-administrativních zařízení. Fotografovat osoby je rovněž většinou nepřípustné (v případě pochyby je třeba požádat o svolení či se fotografování/filmování vyhnout).

Na výzvu policie i ost. bezp. orgánů je třeba předložit pas (popř. certif. kopii jeho datové stránky a víza-originál pasu se během pobytu vyplatí uschovat v dobře střeženém sejfu).

Homosexualita není veřejností akceptována, k postihům homosexuálů ovšem běžně nedochází. V guinejském Trestním řádu je homosexualita zmíněna v čl. 325 („obscénní úkony či úkony proti přirozenosti, s osobou stejného pohlaví“ budou „trestány uvězněním od 6 měsíců do tří let“ a pokutou ve výši od 100.000 do1 mil. GNF“). Dojde-li k přestupku s osobou mladší 21 let, je třeba očekávat nejvyšší možnou hranici postihu. Dojde-li při úkonu k násilí, je hranice trestu zvýšena na 5-10 let, nepodmíněně.

Přísně se trestá překupnictví drog.

Na vývoz všech vzácných minerálů (zlato, drahokamy) je třeba předem získat povolení centr. orgánů. Trestně-právní postihy jsou přísné, podmínky v místních kázeňských zařízeních odstrašující, předběžné zadržení může trvat i několik měsíců.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zařízení většinou (v naprosté většině mimo Conakry) nejsou ani dostatečně přístrojově vybavená ani sterilní. Léky absentují, jejich kvalita nesnese srovnání s akceptovatelnými standardy. Nemocnice (na rozdíl od soukromých klinik, př. conakerské Clinique Pasteur,.224/30.43.00.74) nedisponují centrálními tel. čísly. Sanitní služby v zásadě neexistují (v Conakry jsou k dispozici pouze 2 ambulance, klinik Ambroise Paré a Pasteur).

Před cestou je záhodno uzavřít dobré cestovní pojištění, běžné léky vzít s sebou. Při ošetření v místních nemocnicích a klinikách (které lze doporučit jen v naprosto naléhavých případech), je nutné mít u sebe finanční hotovost. Ve všech vážných případech (traumatologie, koronární onemocnění) se doporučuje odlet do ČR

S sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci (i pro mytí ovoce, zeleniny - doporučuje se konzumovat pouze loupatelná).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Pol.-soc. i ek. situace země postupně stabilizuje, nadále je však křehká. Politická scéna je silně polarizovaná, afiliace jsou stále úzce navázány na etnicko-regionální afinity.

K největším současným výzvám patří nejen pol. konsolidace a prohloubení procesu nár. usmíření (RPG/dominantně etnikum malinké vs. UFDG/dominantně většinový kmen peul), ale i ek. ozdravění (nezaměstnanost panuje zj. mezi ženami a mládeží/podíl osob ve věku 15–35 na celk. populaci činí 61 %).

Značnou výzvou je rovněž dokončení reformy armády (během vlády junty dosáhl počet vojáků a gendarmů 22.000, armádní rozpočet představoval neuvěřitelných 30 % HDP). Proces probíhá pod přímým prezidentovým vedením (prezident převzal roli MO).

Situace se do úplné institucionální konsolidace (parl. volby/vznik zákonodárného shromáždění), resp. za její rámec, nemusí obejít bez substantivních tenzí (18.7.2011 byl na prezidenta uspořádán atentát – obviněni byli představitelé býv. junty a vybr. opoz. předáci. Incident zkomplikoval i vztahy se Senegalem a Gambií, které prezident veřejně obvinil z podílu na konspiraci).

Organizace parlamentních voleb byla vzhledem k ostrým sporům napříč spektrem a opak. opoz. manifestacím (marches de protestation, caravanes de sensibilisation, opérations villes-mortes…) několikrát odložena. Opozice protestuje nejen proti fungování Volební komise (Commission électorale nationale indépendante, CENI) a opak. stanovovaným termínům voleb, ale i správci vol. systému, JAR operátorovi Waymark-Sabari, a faktu, že hlasování nemá (z fin. důvodů) proběhnout v diaspoře.

Kontext ztěžuje vypjatý vnitropol. diskurz hl. oponentů (připomínající situaci  před 2. kolem prez. volby v 2010, vedoucí k  opak. odkladu 2. kola) i přílišná ek. očekáváními obyvatelstva (viz složitá klimaticko ek. a bezp. situace Sahelu, vysoké mez. ceny ropy, ad.).

Podíl kriminality je vysoký (loupežná přepadení, krádeže), zj. v noci. Lupiči jsou často oblečeni v uniformách policie či armády. Značný počet případů byl zaznamenán i v oblasti internetových podvodů (falešné certifikáty, romance scams, ad.) a obchodování se zlatem a drahokamy, v němž se pohybuje množství nebezpečných gangů. Časté je vydírání, zabití. Riziko únosů je vysoké i v souvislosti s konfliktem v sousedním Mali.

I přes to, že v případě postihu bývají tresty vysoké a stav kázeňských zařízení zoufalý (cely jsou hromadné, často bez vody, jídla, po několik dní), nelze předpokládat získání zpronevěřených prostředků zpět (ani v případě zásahu policie a soudního projednávání kauzy - justiční systém je založen na známostech, korupci).

V případě příletu po setmění je záhodno předem smluvit odjezd z letiště do hotelu prostřednictvím letištního přepravce či vyzvednutí personálem hotelu (známými, konzulem). Návrhy „na pomoc“ na letišti i v hotelích se doporučuje nepřijímat.

O úplatky -vždy a všude- žádají naprosto všichni, vč. policie (často vyhrožující zabavením os. předmětů v případě, že úplatek nebude vyplacen.

Silnice jsou ve velmi špatném stavu (až půlmetrové díry, vozovky bez okrajů), v naprosté většině nejsou udržovány. Během období dešťů (květen-říjen) jsou frekventovaná popraskání, rozblácení cest, sesuvy půdy. K opravám většinou nedochází, řidiči překážky objíždějí kudy lze, často v protisměru. Rychlostní omezení se nedodržují. Cestování mimo město po setmění se nedoporučuje. Mimo Conakry jsou stále časté umělé překážky, na nichž dobrodruhové (často skupiny) od řidičů vybírají „poplatky za průjezd“. Taxi a autobusy nejsou v technicky přijatelném stavu, řidiči v mnoha případech nemají ani ŘP ani základ. znalosti silničních pravidel, mnozí neumějí číst. Téměř nikdo si nepořizuje pojištění. Většina hotelů a CK je schopna zajistit nájemní vůz, v případě potřeby se šoférem. Záhodno je mít s sebou náhradní kanystr (čerpací stanice nejsou časté, mnohdy nemají PHM).

Na trzích (př. conakerská Madina) i v improvizovaných krámcích podél cest je možno od tretek (masky, dřevěné sošky, rytiny, bubny djembé, tašky, ad.) koupit mnohé, mj. kvalitní látky (ušití obleku bývá rychlé, mnohdy trvá pouze den). Vždy je třeba smlouvat (zj. v blízkosti hotelů) a cenu srazit min. na polovinu, v případě, že obchodník nebude chtít ustoupit, se doporučuje odejít. Obchodník ve většině případů zákazníka dohoní a nabídne přijatelnější cenu. Nákupu je ovšem třeba věnovat čas, sledovat okolí (krádeže, nekontrolovaný průjezd aut, bahno, zvířata). K odnesení nákupu je možno najmout pomoc (kolem 5.00 GNF).

K turisticky přitažlivějším místům (se sporty a živou hudbou/typický hudební nástroj je tzv. kora) patří mj. conakerská pláž Taouyah, popř. Francouzsko-guinejské kulturní centrum. Mimo hl. město (př. trekking ve Fouta Djallon, pobyt v lokalitách Bel Air, Sabolan, Kamsar, na souostroví Tristão, ad.) je třeba (přes rel. vysoké ceny) počítat s dobrodružnějšími podmínkami (nedostatek elektřiny, mnohdy jídla i pitné vody, ne zcela bezpečná přeprava).

Se sousedy stávající administrativa posiluje vztahy (zj. tzv. Mano River Union: Guinea-Conakry, Libérie, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone - formát připomínající spolupráci V4, s nižším stupněm inst. rozvoje), urovnala nesrovnalosti na hranicích s Pobřežím slonoviny i Sierrou Leone.

CZ občanům se doporučuje sledovat média, ve větších městech se vyhýbat veř. demonstracím a srocení lidu (zj. v opoz. lokalitách, zj. conakerská Madina, Hamdallaye, Cosa a Bambéto), vzhledem k lokalizovaným, etnickým srážkám, působnosti narko-mafií a zvýš. voj. přítomnosti v ideálním případě necestovat na hranice (s Guineou-Bissau, Mali, Libérií, Pobřežím slonoviny, Senegalem ani Sierrou Leone), v případě nouze kontaktovat honorárního konzula ČR.

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

Embassy of the Czech Republic

Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5, POB 5226, Accra - North
Tel : 00.233/302.225.540 (247.282)
Fax: 00.233/302.225.337
Mobil: (diplom. služba: 00.233/247.077.428)
e-mail: accra@embassy.mzv.cz

 

velvyslanec: Ing. Miloslav Machálek

teritoriální působnost: Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Libérie, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone, Togo.

Consulat honoraire de la République tchèque

Agence OKB, KA 028, Almamya, Kaloum, Conakry, B.P. 2520 P
Tel.: 00.224/45.37.99, 00.224/30.43.53.42, 00.224/30.42.11.06
Fax: 00.224/30.43.53.42, 00.224/30.43.53.42
Mobil: 00.224/60.34.33.77; 00.224/64.29.28.65
e-mail:  hasmioudia@gmail.com conakry@honorary.mzv.cz

honorární konzul: MUDr. Hasmiou  Dia

provozní hodiny: út a čt 10.00-12.00 (časový posun-2h v době letního času, -1h v době zimního času)

//-->

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

 • V Guineji-Conakry nemá zastoupení žádná česká instituce.
 • V lednu 2007 byla Praze zaregistrována Smíšená komora ČR-subsaharská Afrika

Staroměstské náměstí 15
110 00 Praha 1
tel. 00.420/255.706.022
fax. 00.420/224.228.690
e-mail: chamber@crgchamber.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

www.guineaphonebook.com

 • Tísňové volání (gendarmerie): 122
 • Centrální policejní komisariát v Conakry-Kaloum: 00.224/30.45.17.97.
 • Klinika Pasteur: 00.224/30.43.00.74 (75, 76)
 • Klinika Ambroise Paré: 00.224/30.41.13.68 (63.35.10.10)
 • Pediatrická klinika:00.224/60.21.73.25 (60.21.17.81, 60.21.21.90)

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

 • MZV (POB 2519, Conakry, 00.224/30.45.12.70; 30.41.16.21)
 • Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky (POB 468, Conakry, 00.224/30.45.40.79; 30.41.39.90)
 • Ministerstvo pro mez. spolupráci (POB 1210, Conakry,  00.224/30.43.37.40; 30.43.39.38)
 • Ministerstvo těžby a geologie (POB 295, Conakry, 00.224/30.45.18.87)
 • Ministerstvo hospodářství a financí (POB 579, Conakry, 00.224/65.17.95)
.