Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Džibuti západ slunce
Guinea-Bissau Guinea-Bissau

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Guinea-Bissau (República da Guiné-Bissau)

1.2. Rozloha

 • 36.125 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

počet obyv. 1,52 mil.

hustota obyvatel : 50 obyvatel / km2

věková struktura:        

 • 0 –14let: 40 %
 • 15 – 24 let: 20,2%
 • 25-54 let: 31.9%
 • 55-64let: 4.7%
 • nad 65 let: 3,2 %       

podíl ekonomicky činného obyvatelstva : N/A

(dle UN Country Population, 2012)

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 2,052 %

1.5. Národnostní složení

33 entických skupin: Balanta (27 %), Fula/Peul (23 %), Mandinka (13 %), Manjaco (11 %), Papel/Pepel (10 %), Beafada (3 %), Mankanya/Mankanha (3 %), Bijago/Bidyogo (2,5 %), Fulupe (2 %); Evropané/Portugalci, Francouzi a mulaté (1 %); další (4,5 %): Kapverďané, Syřané a menší místní entika: Badyara, Bambara, Bainouk/Banyum, Bané, Bassari, Bayote, Cacheu, Deaf, Fonyi, Fulakunda, Ganja, Geba, Haal, Jahanka, Jola, Kassanga, Kentohe,  Kobiana, Maswanka/Kunante, Nalu, Nyakra, Soninke/Serahuli, Susu, Wolof).

(dle UN Country Population, 2012)

1.6. Náboženské složení

 • tradiční náboženství 40 %
 • muslimové 40 %
 • křesťané 20 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • portugalština
 • místní používané jazyky : portugalská kreolština (Crioulo), francouzština; místní jazyky Balanta-Kentohe (26 %); Pulaar (18 %); Mandjak (12 %); Mandinka (11 %); Pepel (9 %); další (24 %: Badjara; Bainoukgunyuno; Bassary, Bažíte, Biafada, Bidyogo, Cassanga, Diamat, Kociana, Mancanha, Mansoanka, Nalu, Soninke, ad.)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 3 provincie (Leste: Bafatá, Gabú; Norte: Biombo, Cacheu, Oio; Sul: Bolama, Quinara, Tombali) se dále dělí do tzv. autonomního „sektoru“ (sector autônomo) Bissau a 8 oblastí (régios), dále dělených do 37 sektorů (Bafatá/Bafatá; Biombo/Quinhámel; Bolama/Bolama; Cacheu/Cacheu; Gabú/Gabú; Oio/Farim; Quinara/Buba; Tombaku/Catió),
 • hlavní město : Bisau (387.909 obyv.),
 • další velká města : Oio (224.644 obyv.), Gabú (215.530 obyv.); Bafatá (210.007obyv.), Cacheu (192.508 obyv.), Biombo (97.120 obyv.), Tombalí (94.939 obyv.), Quinara (63.610 obyv.), Bolama (34.563).

(dle Instituto Nacional de Estatística Guiné-Bissau, 2009)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafr. frank (F CFA/100 centimů) je spol. měnou osmi (většinou frankofonních) států záp. Afriky – členů Západoafrického hospodářského, měnového a celního společenství (UEMOA/WAEMU). Jeho směnný kurz je vázán na euro. Monetární politiku určuje reg. centrální banka (Banque centrale des Etats de l´Afrique de l´ouest, BCEAO)

1 EUR=656 FCFA; 1 USA =507 FCFA.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

Fixní

 • 1. leden (Nový rok)
 • 20. leden (Den hrdinů)
 • 8. březen (Mez. den žen)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 3. srpen (Pidjiguoiti)
 • 24. září (Den republiky)
 • 14. listopad (Movimento Reajustador)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé

 • Korite (Konec ramadánu)
 • Tabaski (Den oběti)

Obvyklá prac. doba

Od 7.30 do 14.00h (v bankách od 7.30 do 14.30h, v obchodech v po-pá od 7.30 do 12.30 aod 14.30 do 18.30/během víkendu zavřeno).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Sociální vazby jsou obecně založeny na menším formalismu (neformální bývá i oblečení a to i při jednáních - při prvních kontaktech se přesto doporučuje oblek s kravatou).

Stejně jako i jinde v regionu je při přípravě jednání třeba vzít v úvahu nedochvilnost (schůzky jsou odkládány, partneři se na jednání někdy ani nedostaví). Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí je třeba počítat s delšími čekacími dobami i byrokracií a korupcí.

Specifikem Guiney-Bissau je jazykové omezení: veškeré komunikaci zcela dominuje portugalština, znalost francouzštiny je limitovaná, znalost angličtiny nízká.

Význam osobních kontaktů je pro uzavírání obchodů zásadní.

Důležitý je respekt k místním zvyklostem, tradicím. Během ramadánu se návštěvy nedoporučují.

Před fotografováním voj. či pol. zařízení je třeba získat (ústní) svolení dozoru.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Země se pravidelně potýká s epidemiemi cholery (zj. během období dešťů), vysoká je incidence AIDS/HIV (solidní statistiky nejsou k dispozici). Místní sanitární podmínky nesnesou srovnání s obvyklými standardy.

Ve špatném stavu je veškerá zdravotnická infrastruktura, vč. nejv. státní nemocnice Simão Mendes v Bissau (ne všechna oddělení vzhledem k nedostatku zařízení fungují, zbytek sporadicky; moderní vybavení nemocnic není k dispozici). Soukromé kliniky poskytují rychlejší, v zásadě však stejně nekvalitní služby.

Při ošetření v místních zdravotnických zařízeních je nutné mít u sebe finanční hotovost. Před cestou se doporučuje uzavřít dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech je nutný odlet do sousedního Senegalu (Dakar), popř. nedaleké Ghany (Akkra), nejlépe ovšem do ČR. (Letecká spojení s ost. afr. destinacemi jsou řídká).

Lékárny (Rama, Rina, Amilcar Cabral, ad.) bývají vedeny indickými společnostmi, komunikujícími v angličtině.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza

Vízum je možné za zhruba 60 USD obdržet na ZÚ Guiney-Bisau v Bruselu (vydávána jsou teor. i na mez. letišti v hl. městě, nikoli na pozemních hranicích). Víza jsou udělována do pasů platných min. 6 měsíců od vstupu do země. Dokument obvykle platí 45 dní. O prodloužení (na dalších 45 dní) je za zhruba 8 USD možno požádat na zvl. odd. při guineo-bissauském imigračním úřadě (Serviço de Estrangeiros, Ave 14 de Novembro, Mercado de Bandim, Bissau). Vyřízení žádosti o prodloužení víza trvá obvykle max. den. Od vízové povinnosti jsou osvobozeni občané států ECOWAS.

Očkování

Guinea-Bissau je silně malarická oblast. Očkování proti žluté zimnici je povinné v případě, že cestovatel přijíždí z destinací s akt. výskytem choroby.

Doporučuje se očkování proti hepatitidě B, meningitidě, tetanu i tyfu. Před cestou je záhodno kontaktovat lékaře, případná zdravotní rizika konzultovat.

Další

 • Období dešťů trvá od června do listopadu - klimaticky je k návštěvě nejvhodnější období prosinec-leden.
 • Doporučuje se mez. ŘP.
 • Letecká pošta obvykle dorazí po min. 8 prac. dnech, běžná pošta nejdříve (pokud vůbec) po 8 týdnech.
//-->

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Guinea-Bissau patří k chronicky pol. nestabilním zemím regionu, s nejvyšším podílem narko-obchodu (zj. z Jižní Ameriky do Evropy, přes síť neobydlených guineo-bissauských ostrovů)  a všeobecné kriminality.

Politická situace je nepředvídatelná, rychle se mění. Vymahatelnost práva je slabá, vláda v zásadě dysfunkční, od samostatnosti země na Portugalsku v 1974 dochází pravidelně k převratům (či pokusům o ně) a vraždám čelných pol., voj. i bezp. představitelů země.

Ani jeden prezident zatím nedokončil mandát v úplnosti. Silnou pozici má armáda (zvl. někt. její frakce, vázané na vybr. politiky a drogové podsvětí).

Poslední puč proběhl v dubnu 2012 (následoval po nezdařeném pokusu o převrat o Vánocích 2011; uvěznění a několikaměsíční sekvestraci premiéra v 2010, kterému bylo vojáky otevřeně vyhrožováno zabitím, a po dosud nevyjasněném umučení prezidenta a vraždách NGŠ a MV a MO v březnu-červnu 2009). Dodnes funguje tzv. „přechodná vláda nár. jednoty“. O složení kabinetu, který by měl zemi teor. dovést k prez. a parl. volbám v listopadu 2013, se stále vedou nekonklusivní diskuse, zj. mezi býv. největší (v puči svrženou PAIGC) a stáv. dominantní (v puči pol. iniciativu přebírající) PRS s podporou armády.

Média jsou vystavena nejen fin. tlaku (a nedostatku zájmu obyv.), ale i významným pol. tlakům. Existuje 5 deníků (1 státní, 4 soukromé  - všechny  s nepravid., většinou max. týdenními vydáními), 5 radiových stanic (1státní, 4 soukromé) a 2 TV kanály (1 guineo-bissauská, 1 portugalská - pobočka RTP, s místními zaměstnanci). Informační agentura (Guiné-Bissau News Agency) je státní.

V souvislosti s komplikovanou vnitrostátní bezpečnostní situací doporučuje MZV ČR cestovat do země jen ve zcela nezbytných případech. V případě cesty se doporučuje max. obezřetnost (vyhnout se srocením lidí, demonstracím i shluku vojenských jednotek). V hlavním městě, kde je - zj. po setmění - pouliční kriminalita nejrozšířenější, se nedoporučuje večer ani vycházet ani vyjíždět. Mimo Bissau  jsou - i během dne - časté silniční zátarasy, na kterých skupiny osob vybírají „poplatky za průjezd“.

Diplom. komunita v zemi (z EU pouze DEU, PT, ES a FR) je malá, konzulární pomoc v nouzi složitá. 

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

Embassy of the Czech Republic

Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5
POB 5226, Accra - North
Tel : 00.233/302.225.540 (247.282)
Fax:  00.233/302.225.337
Mobil: (diplom. služba: 00.233/247.077.428)
e-mail: accra@embassy.mzv.cz
Velvyslanec: Ing. Miloslav Machálek

Teritoriální působnost ZÚ: Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Libérie, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone, Togo.

//-->

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Guineji-Bissau  nemá zastoupení žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

www.guiné-bissaupresidencia.com

1.18. Internetové informační zdroje

www.guiné-bissaupresidencia.com

1.19. Adresy významných institucí

www.guiné-bissaupresidencia.com

.