Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

JAR souboj zebry s lvicí
Jihoafrická republika Jihoafrická republika

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Jihoafrická republika (Republic of South Africa)

1.2. Rozloha

 • 1 229 090 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 51,770 mil. (výsledek sčítání lidu z r. 2011, viz leták o jihoafrické populaci zde)
 • Hustota na km2: 41,4 obyvatel (pol. 2011, odhad)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 18,5 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Dle sčítání lidu z r. 2011 vzrostla populace JAR za dekádu 2001 - 2011 o 7 mil. osob (15,5%)

V JAR žije 25,2 mil. mužů a 26,6 mil. žen. Značná část populace je mladá. Nejsilnější věkové skupiny jsou
20 - 25 let (10,4%), dále 25 - 29 let (9,8%) a 15 - 19 let (9,6%). 


Věkové složení v podobě "stromu" nalzenete na str. 10 přiloženého .pdf dokumentu "JAR Census 2011 Highlights of key results": R_Census_2011_Highlights_of_key_results.pdf (703.9kB)

1.5. Národnostní složení

Rozlišují se 4 základní etnické skupiny, které zastoupeny následovně:

 • původní africké obyvatelstvo, tzv. Black African (především Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) - 41 mil.,
 • tzv. barevní, míšenci - Coloured 4,6 mil., 
 • běloši - 4,586 mil.;
 • indicko-asijského původu 1,28 mil,

V procentuálním vyjádření:

 • 79 % původní africké obyvatelstvo
 • 9 % běloši
 • 9 % míšenci (coloured)
 • 2,5 % indicko-asijského původu

  (zdroj: Statistics South Africa, červenec 2011)

 

1.6. Náboženské složení

Podle výsledků sčítání lidu z r. 2001 se v JAR hlásilo

 • cca 80 % obyvatel k různým křesťaným církvím (katolíci cca 7 %, holandské reformované církve cca 7 %,  sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %)
 • 1,4 % k islámu
 • 1,2 % k hinduismu
 • 0,2 % k judaismu
 • 0,3 % k tradičním africkým kultům
 • 15% obyvatel uvedlo "bez vyznání"

Poslední sčítání lidu provedené v r. 2011 se otázkou náboženského vyznání nezabývalo. Podle dat z různých výběrových šetření podíl obyvatel "bez vyznání" v posledních letech mírně vzrostl.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Jihoafrická republika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina; afrikánština; isiZulu; isiNdebele; isiXhosa; Sependi; Sesotho;Setswana; siSwati; Tschivenda a Xitsonga).

Přestože angličtina v JAR není nejrozšířenějším rodným jazykem, ale řadí se až na 4. místo (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní pro dorozumění.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

9 provincií (Eastern Cape; Free State; Gauteng; KwaZulu-Natal; Mpumalanga; North West Province; Northern Cape; Limpopo a Western Cape).

Pozn.: V socio-ekonomických charakteristikách i trendech u jednotlivých provincií JAR existují značné rozdíly, jak je patrno např. ze sčítání lidu v r. 2011,  jehož výsledky naleznete na stránkách jihoafrického statistického úřadu: http://www.statssa.gov.za/Census2011/Products/Census_2011_Key_results.pdf

Hlavní město: Pretoria (Tshwane) - sídlo prezidenta a vlády (2,2 mil. obyvatel)
Cape Town (Kapské Město) - sídlo Parlamentu JAR
Bloemfontein (Mangaung) - sídlo Nejvyššího soudu

Další významná města: Johannesburg - ekonomické, obchodní a bankovní centrum země; Durban - hlavní obchodní přístav; Port Elizabeth - průmyslové regionální centrum

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

jihoafrický rand (ZAR) - 100 cents (centů)
kurz dne 24.3.2014 - 14,9801 ZAR / EUR
průměrný směnný kurz koruny vůči jihoafrickému randu ve 4. čtvrtletí 2013 byl 1,832 CZK / 1 ZAR (ČNB)

Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) uplatňuje vůči rezidentům JAR režim devizové kontroly (Exchange Control), což v praxi znamená, že veškeré platby směřující od rezidentů JAR k nerezidentům a také nabývání aktiv rezidenty JAR v zahraničí podléhá buď oznamovací povinnosti nebo schválení. Platby za zboží dovezené do JAR zpravidla probíhají naprosto standardním způsobem. Ve vnitrostátním peněžním styku se používá výhradně ZAR.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Přehled státních svátků
1. ledna New Year Day 16. června Youth Day
21. března Human Rights Day 9. srpna National Womens Day
Velký pátek Good Friday 24. září Heritage Day
Pondělí velikonoční Family Day 16. prosince Day of Reconciliation
27. dubna Freedom Day 25. prosince Christmas Day
1. května Workers Day 26. prosince Day of Goodwill

Pokud státní svátek připadne na neděli, následující pondělí je volným dnem.

Obvyklá pracovní doba je od  8:00 do 16:30 s přestávkou na oběd. Obchody jsou otevřeny většinou od 9:00 do 17:30. Existují obchody s prodlouženou nebo 24-hodinovou pracovní dobou (je jich velmi málo). O víkendu má většina obchodů omezenou otevírací dobu: v sobotu do 15:00 nebo 17:00, v neděli je většinou zavřeno s výjimkou nákupních středisek (malls), kde je dopoledne ještě otevřeno (do 14:00).

Banky jsou otevřeny ve všední dny od 9:00 do 16:00 hod., v sobotu zpravidla do 11:00 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Místní zvyklosti se příliš neliší od evropských standardů.

Je však nutné mít na zřeteli následující skutečnosti:

 • Místní bezpečnostní situace není příliš příznivá. Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Především se nedoporučují neorganizované návštěvy sídlišť černošského obyvatelstva, procházky v osamělých místech a v centrech měst v podvečerních a večerních hodinách. Turisté jsou častým cílem násilné trestné činnosti, proto je vhodné na sebe neupozorňovat např. viditelně nošenými kamerami nebo nahlížením do turistických průvodců a map. Případné ztráty lze podstatně snížit tím, že místo hotovosti budou turisté používat při placení úvěrové karty a doklady a letenky budou mít uloženy na bezpečném místě (bezpečnostní schránky v hotelu).
 • Veřejná doprava tak, jak ji známe v ČR, v JAR prakticky neexistuje. Ve velkých městech je sice řada autobusových linek (v Pretorii, Johannesburgu), avšak na stanicích nejsou vyvěšeny jízdní řády a cizincům se nedoporučuje tyto autobusy používat. Dálkové autobusy lze bezpečně použít, pokud jsou provozovány renomovanou firmou, např. Greyhound, Intercape a TransLux. Použití příměstské vlakové dopravy je velice nebezpečné. Nedoporučujeme používat běžné vlakové linky. Relativně bezpečné jsou pouze luxusní, velmi drahé vlaky (určené pro turisty) a rovněž se osvědčuje nové vlakové spojení Gautrain mezi Johannesburgem, mezinárodním letištěm  O.R.Tambo a Pretorií. 
 • Při cestách autem se doporučuje držet hlavních cest. Cestovat vždy jen v uzamčeném autě, okna auta spouštět jen max. do poloviny. Nedoporučuje se zastavovat na opuštěných místech. Pro oddech a občerstvení je vhodné využívat čerpacích stanic pohonných hmot, kde můžete být pozitivně překvapeni vybaveností a čistotou. Není bezpečné zastavovat stopařům nebo u auta s poruchou (ta může být fingovaná).
 • Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na výskyt bilharzie. Při cestách do Krugerova národního Parku, případně jiných míst na severovýchodě země, je nutno se, zejména v období dešťů (říjen - duben), vybavit účinným doporučovaným antimalarikem, které je třeba vždy užívat ve spojení s repelentem. Vzhledem ke značné intenzitě slunečního záření je nezbytné používání opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem (20 a více).
 • V JAR je vysoké procento populace nakaženo HIV, pohlavními chorobami a TBC. Doporučujeme zvýšenou opatrnost zejména při styku s krvácivými poraněními.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v JAR je na poměrně vysoké úrovni, je však značný rozdíl mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou nebo velmi levnou péčí a soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou ceny lékařského ošetření značně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu
Ing. Vladimír Jeništa
e-mail: johannesburg@czechtrade.cz
tel.: +27 (0)790 419 187
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/afrika/jihoafricka-republika/

Česká centra, CzechInvest a CzechTourism nejsou v JAR zastoupeny. 

V ČR působí "Jihoafricko-česká obchodní a průmyslová komora":
Adresa: 5. května 65, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 224 219 165
http://sachamber.cz 

 

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Tísňové volání:

 • Tel. č. 10 177 - záchranná služba a hasiči
 • Tel. č. 10 111 - policie

Výše uvedená čísla pro tísňová volání jsou celonárodní. Hlavní municipality v JAR mají navíc další lokální čísla.

Mobilní telefon (všichni operátoři JAR)

 • Tel. č. 112 - operátor přepojí na policii, záchrannou službu nebo hasiče.


1.18. Internetové informační zdroje

Vybrané podnikatelské komory a organizace:

Veletrhy, výstavy, konference:

Právní systém a služby:

Finanční trhy a bankovnictví:

Média

1.19. Adresy významných institucí

 • státní správa (jednotlivá ministerstva) - www.gov.za
 • Daňový a celní úřad: South African Revenue Servise (SARS) - www.sars.gov.za
 • Statistický úřad - www.statsaa.gov.za
.