Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kamerun čajová farma
Kamerun Kamerun

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Kamerunská republika je nejvýznamnější zemí Hospodářské a celní unie frankofonních zemí střední Afriky (CEMAC – Union économique et monetaire de l’Afrique centrale). Její roční HDP tvoří plnou… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Vlastnická práva jsou v Kamerunu chráněna zákonem, vyvlastnění je možné ve veřejném zájmu (týká se zejména neužívané půdy) – poškozenému ale v tomto případě náleží odpovídající finanční… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Vnitropolitický: Je pravděpodobné, že prezident Paul Biya a jeho vládní „Reassemblement démocratiquedu peuple camerounais“ (RDPC) ještě posílí svoji pozici ve volbách v červenci 2012.… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Kamerunský trh je relativně malý a kupní síle většiny obyvatel nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast CEMACu. Prostor pro uplatnění českého zboží na gabonském trhu přes stále… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.