Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kamerun čajová farma
Kamerun Kamerun

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

současný název: République du Cameroun

 • angl.: Republic of Cameroon
 • česky: Kamerunská republika
 • staré názvy v angličtině: French Cameroon, British Cameroon, Federal Republic of Cameroon, United Republic of Cameroon)

Název vznikl z původního pojmenování portugalskými osadníky v 15. století, kteří pobřeží dnešního Kamerunu pojmenovali dle „řeky plné krevet“ – „Rio dos Camarões“.

Plnou nezávislost získal Kamerun na Francii dne 1. ledna 1960 (z Francií spravovaného poručnictví OSN). První prezident samostatného Kamerunu Ahmadou Ahidjo pak založil Union Camerounaise (UC). Postupně sjednotil frankofonní a anglofonní politická uskupení a v roce 1966 vznikla Union Nationale Camerounaise (UNC). V referendu v květnu 1972 však voliči překvapivě hlasovali pro rozpuštění federace a vytvoření unitárního státu – République du Cameroun.

1.2. Rozloha

 • 475 442 km2

Republika Kamerun sousedí na severozápadě s Nigérií (1690 kmspolečných hranic), na severovýchodě s republikou Čad (1094 kmspolečných hranic), na východě se Středoafrickou republikou (797 kmspolečných hranic) a na jihu s republikami Rovníková Guinea (189 km), Gabon (298 km) a Kongo (523 kmspolečných hranic). Na jihozápadě je země omývána vodami Guinejského zálivu Atlantského oceánu, pobřeží má délku402 km. Celková délka suchozemských hranic republiky Kamerun je 4 591 km. Teritoriální pásmo patřící Kamerunu je široké 50 námořních mil.

Území celé republiky je převážně hornaté. Horská pásma se táhnou od jihozápadu na sever přes celou republiku. Nejvyšší horou je sopka Mount Cameroon (4090 m n. m.). Pobřežní část Kamerunu je nížinatá, ve střední části země se nachází pánevní oblast Benue a na severu tzv. Čadská pláň.

Více než jedno století trval územní spor se sousední Nigérií o malý poloostrov Bakassi (1030 km2) při pobřežní hranici mezi oběma zeměmi. Skončil teprve dne 10. října 2002, kdy Mezinárodní soudní dvůr v Haagu přisoudil suverenitu nad poloostrovem definitivně Kamerunu. V roce 2006 Nigérie Kamerunu fakticky tento poloostrov postoupila stažením svých jednotek a slavnostním předáním suverenity.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 20 120 000 obyvatel (CIA 2012)
 • průměrná hustota osídlení 43,22 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Podle odhadu činí přírůstek 2,04% ročně. Porodnost je 32,49 živě narozených dětí na 1 000 obyvatel. Průměrná délka života je 55,02 let.

Věkové složení:

 • 0 – 14 let: 40,0 %
 • 15 – 64 let: 56,5 %
 • nad 65 let: 3,5 %

1.5. Národnostní složení

Kamerun je multietnickým státem, odhaduje se přítomnost 230 až 282 etnických a lingvistických skupin. Největšími „etnickými“ skupinami jsou „kamerunští horalé“ („Cameroon Highlanders“) – 31 %, Rovníkoví Bantuové (Equatorial Bantu –19 %), dále Kirdi (11 %), Fulani (10 %), Severozápadní Bantu (Northwestern Bantu – 8 %), východní Nigritic (7 %), ostatní Afričané (13 %) a neafričané (pod 1 %). „Ostatními Afričany“ jsou míněni zejména Sudánci a Arabové na severu země („Shuwa Arabs“ v okolí jetera Chad). Etnická skupina Bariba pochází ze severních oblastí Nigérie. 

V jihozápadní části Kamerunu při řece Sanaga žije rovněž kmen Pygmejů . V současné době již ale Pygmejové nežijí přírodním způsobem života a jejich hlavní obživou je turistický ruch v jejich vesnicích. Odhaduje se, že v Kamerunu se dlouhodobě zdržuje (často nelegálně) velké množství Nigerijců – v současné době asi půl milionu.

1.6. Náboženské složení

Hlavním náboženstvím jsou v Kamerunu tradiční domorodá náboženství (animismus). Ta vyznává asi 40 % obyvatelstva. Křesťanské náboženství vyznává v Kamerunu rovněž 40 % obyvatelstva, Muslimů je pak asi 20 %. V soužití těchto dvou náboženských komunit neexistují prozatím problémy.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky jsou francouzština a angličtina.

V praxi je používána téměř výlučně francouzština, anglicky se lze domluvit jen v největších městech (s obtížemi) a v jihozápadní části země (provincie south-west a north-west). Celkem se však v zemi používá ještě dalších 220 místních tradičních jazyků a dialektů.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Republika Kamerun je po správní stránce zatím členěna na 10 provincií, které jsou nazvány většinou podle jejich geografické polohy: Far North (Extréme Nord – Daleký sever), North (Sever), Adamawa, Centre (Střed), West (Západ), North West (Severozápad), South West (Jihozápad), Littoral (Pobřežní), South (Jih) a East (Východ).

Hlavní město:

 • Yaoundé – 1 740 000 obyvatel (sídlo prezidenta, vlády a parlamentu)

Další velká města:

 • Douala: 2 054 000 (největší přístav, centrum obchodního života)
 • Garoua
 • Bamenda
 • Maroua
 • Bafoussam
 • Ngaoundéré
 • Bertoua
 • Loum

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • středoafrický frank, tzv. CFA-frank („Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs“; emitovaný Centrální bankou středoafrických států, sdružených do tzv. CEMAC – „Union économique et monetaire de l’Afrique centrale“). Středoafrický frank se dále dělí na 100 centimů. Mezinárodní označení XAF.
 • průměrný kurz 2012: 1 USD = 511 XAF (CFA), pevně ukotven na Euro 1 Euro = 655,96 XAF

V zahraničním obchodě jsou nyní nejčastěji používanými měnami EUR a USD. Na kamerunském vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Celostátní svátky:

 • 1. ledna (Nový rok, Den nezávislosti)
 • 11. únor (svátek mládeže)
 • Velký pátek
 • Velikonoční pondělí
 • První máj (1. května)
 • 20. květen (Den republiky)
 • 1. a 2. svátek Vánoční (25. a 26. prosince).

Slaví se rovněž další dva křesťanské svátky (Nanebevstoupení Páně (květen) a Nanebevzetí Pany Marie) a dva lunární muslimské svátky – Id el Fitr a Id Al Adha (konec Ramadánu).

Volné dny: neděle

Obvyklá otevírací doba:

 • obchody (supermarkety) od 9:00 do 12:30 hodin a pak od 15:30 do 19:30 hodin, v sobotu do 12:00 až 13:00 hodin
 • tržiště jsou otevřena většinou od 7:30 do 18:00 hodin
 • otevírací doba provozoven veřejných služeb, centrálních úřadů a bank je pak od 7:30 do 15:30 hodin (většina bank je otevřena i v sobotu). Lékárny jsou otevřeny od 8:00 do 20:00 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nedělní dopoledne tráví většina kamerunských občanů křesťanské víry v kostele.

Velmi obvyklým a častým jevem je rovněž v Kamerunu všeobecná nedochvilnost. Návštěvníky země je dále nutné upozornit, že místní řidiči velmi často porušují dopravní předpisy, i když jejich kázeň je obecně nesrovnatelně vyšší než v sousední Nigérii. V Kamerunu jsou však obecně respektovány přechody pro chodce.

Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Kamerunu jsou stále v provozu početné soukromé francouzské kliniky na dobré úrovni. I na venkově je v každé vesnici alespoň ambulantní ošetřovna pro poskytnutí první rychlé pomoci (v hlavních městech provincií jsou centrální kliniky).

Lékařskou péči je však nutné zde platit, cestovní pojištění a jeho podmínky je nutné sjednat s příslušnou pojišťovnou v ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

„Ostatní české státní instituce“ (CzechTrade, Czechinvest, České centrum) nejsou v Kamerunu zastoupeny a toto zastoupení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti.

V případě kritické situace lze v nejvyšší nouzi kontaktovat také českého podnikatele R. Malíška na ferrycampo@gmail.com, robert@sahela.com. R. Malíška lze rovněž kontaktovat pro případné ověření firem v Kamrunu.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 17 (117 z mobilu) v Yaoundé, Douale a Garoua
 • Požárníci: 18 (118 z mobilu)
 • první pomoc: 223 40 20 (Yaoundé), 342 68 68 (Douala)
 • četnictvo: 13 (113 z mobilu) v provinciích Centre, Littoral, Ouest a Nord-ouest
 • bezpečnost v Douale: +237 33 43 65 72

1.18. Internetové informační zdroje

Další informace lze získat i na www.mzv.cz.

1.19. Adresy významných institucí

 • Národní obchodní komora: Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines du Cameroun (Cameroon Chamber of Commerce, Industry, and Mines – CCIM), (Mr. Eken Christophe, Secrétaire Général – President), Rue de Chambre de Commerce, B.P.4011 RP, Douala, http://www.ccima.net/  
 • Instituce pro podporu investic: Ministére du Développement Industriel et Commercial (MINDIC), Yaoundé Chambre d’Agriculture, d´Elevage et des Forets du Cameroun, Parc Repiquet, B.P. 287, Yaoundé Centre National du Commerce Extérieur (CNCE) – působí pod ministerstvem MINDIC
.