Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kamerun čajová farma
Kamerun Kamerun

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun

Název v cizím jazyce Accord sur la coopération culturelle entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Fédérale du Cameroun, Agreement on Cultural Cooperation between the Czechoslovak Socialist Republic and the Federal Republic of Cameroon
Země a mez. organizace Kamerun
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-04-20 Paříž
Platnost 20.4.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-08-20 168/1964
.