Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kapverdy panorama
Kapverdy Kapverdy

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Kapverdská repubika se z ekonomického hlediska vymyká západoafrickým standardům – jako jediná má statut země se středním příjmem, jejíž HDP roste relativně výrazným tempem. Ekonomika však trpí… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Země je dlouhodobě závislá na dovozech a bilance zahraničního obchodu je výrazně záporná. více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.