Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kapverdy panorama
Kapverdy Kapverdy

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Kapverdská republika (República de Cabo Verde)

1.2. Rozloha

 • 4 033 km2 (176. na světě)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 520 tisíc (2012; 171. na světě)

Pozn: Obdobný počet Kapverďanů však žije v zahraničí – v USA, Portugalsku, Itálii, Francii a dalších zemích

Hustota obyvatel: 129 obyvatel na km2

Věková struktura:      

 • 0 –14let – 32,6 %
 • 15 – 64let – 61,9 %
 • nad 65 let – 5,5 %               

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 38,5 % (cca 200 tis. osob)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 1,428 % (odhad 2012)

Natalita: 21,21 narozených na 1000 obyvatel (odhad 2012)
Mortalita: 6,28 zemřelých na 1000 obyvatel (odhad 2012)

Migrace: -0,66 migrujících na 1000 obyvatel (odhad 2012)

1.5. Národnostní složení

Hlavní etnické skupiny :

 • míšenci 71 %
 • černoši 28 %
 • Evropané 1 %

1.6. Náboženské složení

 • katolíci 98 %
 • tradiční náboženství 2 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • portugalština (oficální jazyk)
 • místní používané jazyky: kreolština s prvky portugalštiny

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • hlavní město: Praia (100 tis. obyvatel)
 • 17 obcí (conselhos) - Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Praia, Porto Novo, Ribeira Grande, Sal, Santa Catarina, Santa Cruz, São Domingos, São Filipe, São Miguel, São Nicolau, São Vicente, Tarrafal

Mapa - Kapverdy (zdroj: Wikipedia)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Kapverdské escudo (ECV). 1EUR = 110 ECV

Měna je pevně vázána na Euro, které tak garantuje jeho stabilitu.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

1. leden

 Nový rok

 13. leden

 Den demokracie

 20. leden

 Den národních hrdinů

 proměnlivé datum (úterý)

 Karneval

 proměnlivé datum (středa)

 Popeleční středa

 proměnlivé datum

 Velký pátek

 1. květen

 Den práce

 19. květen

 Svátek hl. m. Praia (pouze)

 1. červen

 Mezinárodní den dětí

 5. červenec

 Den nezávislosti

 15. srpen

 Den národní patronky

 1. listopad

 Den všech svatých

 25. prosinec

 Vánoce

Obvyklá pracovní a prodejní doba je 9:00 až 12:00 a 14:00 až 18:00 hodin (od 1. srpna do 15. září 8:00 až 15:00 hodin).

Otvírací doba bank je po celý rok 8:00 až 15:00 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V obchodních stycích lze doporučit opatrnost a co nejlepší zajištění placení (např. platba předem, potvrzený neodvolatelný akreditiv apod. Jednacím jazykem při obchodních jednáních je portugalština. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). V rámci obchodního vyjednávání mají známosti a osobní kontakty důležité místo. Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je nutno počítat s relativně dlouhými čekacími dobami.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Základní podmínkou při cestě na Kapverdy je uzavření kvalitního zdravotního pojištění. Je nutno počítat s úhradou ošetření v hotovosti. V případě vážnějších zdravotních komplikací umožňujících převoz lze doporučit odlet do ČR.

Struktura sítě zdravotnických zařízení v Kapverdské republice odpovídá potřebám domácího obyvatelstva a je odrazem zvýšených investic v posledním období:

 • 2 hlavní nemocnice: Hospital Agostinho Neto v Praia (ostrov Santiago), Hospital Baptista de Sousa v Mindelo (São Vicente);
 • 3 regionální nemocnice: Hospital Santiago Norte (Santa Catarina), São Filipe (Fogo), Ribeira Grande (Santo Antão) a Espargo (Sal);
 • 30 zdravotních středisek: 3 v Praia, 2 v São Vicente a jedno v každém z dalších okresů (vyjma těch, kde jsou regionální nemocnice);
 • 5 středisek reprodukčního zdravotnictví;
 • 34 ošetřoven se zdravotnickým personálem;
 • 113 ošetřoven bez zdravotnického personálu.

Větší soukromé kliniky jsou ve městech Praia (Santiago), Mindelo (São Vicente) a na ostrově  Sal, nerovnoměrně jsou rozmístěny rovněž ordinace soukromých praktických lékařů a specialistů.

V roce 2010 vydávala Kapverdská republika na oblast zdravotnictví 8,5 % státního rozpočtu.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Kapverdách nemá zastoupení žádná z uvedených institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Záchranka -130
Hasiči - 131
Policie - 132

Národní informační linka - 102

1.18. Internetové informační zdroje

www.capeverde.com - rozcestník
www.capeverde.co.uk - rozcestník zaměřený na cestovní ruch
www.caboverdepages.com - obchodní adresář

1.19. Adresy významných institucí

www.presidenciarepublica.cv - Úřad prezidenta
www.parlamento.cv - Národní shromáždění
www.governo.cv - Vláda
www.minfin.gov.cv - Ministerstvo financí
www.policianacional.cv - Národní policie
www.alfandegas.cv - Celní úřad
www.ine.cv - Národní statistický úřad
www.nosi.cv - Informační istitut
www.ic.cv - Institut zahraničních komunit
www.cne.cv  - Národní volební komise

.