Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnostní situace v Keni zůstává dlouhodobě na špatné úrovni. V centrech měst panuje vysoká pouliční kriminalita - loupežná přepadení chodců, únosy osob i aut, loupežné útoky ozbrojených gangů na domy v rezidenčních čtvrtích či přepadení obchodů a bank. Doporučujeme proto nepohybovat se po velkých městech (především pak v Nairobi a Mombase) pěšky a vyvarovat se návštěvy chudých oblastí a slumů. Dále je důležité nenosit při sobě větší hotovost a viditelné cennosti – šperky, fotoaparáty apod. Na případné oslovení od pouličních obchodníků a žebráků (a to včetně dětí, které jsou členy nečekaně nebezpečných dětských gangů) je zásadně nutné nereagovat a dané místo co nejrychleji opustit. Při cestách vozidlem je nutné dbát na uzamčení všech dveří a oken. V žádném případě nevycházet na ulici za tmy, při večerních návratech z restaurace je nutné mít předem domluvený odvoz, nebo si nechat zavolat prověřené taxi.
Mezi významná rizika patří též různá podvodná schémata, která zdaleka nemusí končit pouhou finanční či materiální újmou. Je třeba být zvláště obezřetný v případě oslovení neznámými osobami na ulici a nepřijímat od nich žádné nabídky na služby (dopravní, průvodcovské, výhodný nákup apod.) a neakceptovat (nebrat do rukou!) žádné drobné dárky, vizitky či letáky (byly zaznamenány případy omámení turistů prostřednictvím kontaktního uspávadla v podané vizitce a jejich následné zbití, znásilnění a okradení).
Veškeré objednávky těchto služeb je třeba činit výhradně v prověřené cestovní kanceláři nebo u poskytovatele doporučeného ubytovacím zařízením a pokud možno písemně. Akceptace zdánlivě výhodné ústní nabídky na ulici se může v lepším případě velmi citelně prodražit (policie bude v takém případě na straně místních obyvatel), v horším skončit fyzickou újmou.
Přes přísná bezpečnostní opatření (kontroly vozidel při příjezdech na parkoviště, osobní prohlídky při vstupu do každé veřejné budovy) existuje v Keni reálná hrozba teroristických útoků zaměřených na místa s vysokou koncentrací osob. Jejich cílem mohou být objekty státních institucí, nákupní centra, hotely, bary, noční kluby, restaurace, přepravní terminály či přímo prostředky hromadné dopravy (autobusy). Doporučujeme proto vyhýbat se pokud možno těmto místům, případně dbát při jejich návštěvě zvýšené opatrnosti. Uváděná hrozba teroristického útoku se týká především největších měst, jakož i severovýchodních oblasti země (při hranici se Somálskem). V ostatních částech země (národní parky na jihu Keni, turistická centra na pobřeží jižně od Mombasy) je bezpečnostní situace poměrně stabilní.
Z hlediska individuální turistiky lze za méně bezpečné oblasti považovat severní část provincie Rift Valley (řídce obydlené území, vysoká možnost přepadení, endemická oblast žluté zimnice), severní oblasti východní provincie, včetně národního parku Shaba (banditismus, možnost přepadení) a téměř celou severovýchodní provincii do vzdálenosti cca 100 km od hranic se Somálskem, včetně pobřežních oblastí na sever od ostrova Lamu (riziko teroristických útoků, loupežných přepadení a únosů). Úplně bez rizik ani oblasti národních parků Samburu a Buffalo Springs, v jejichž případě se doporučuje zvýšená opatrnost a využití služeb renomovaných CK.
Většina silnic není v dobrém stavu, asfaltový povrch je často poškozený, respektive se jedná o nezpevněnou komunikaci, která může být zejména v období dešťů jen velmi obtížně sjízdná. Výjimkou je podstatná část spojnice Nairobi s Mombasou. Nebezpečí jízdy po silnicích zvyšuje mimořádně silný provoz většinou technicky značně zanedbaných vozidel, včetně těžké nákladní tranzitní dopravy. Místní provoz se v očích Evropana může jevit jako chaotický a agresivní. Při cestách je vhodné neustále sledovat situaci kolem sebe a udržovat větší odstup od ostatních vozidel. Řidič musí být dále připraven na řízení na levé straně silnice a především na velmi volný výklad silničních pravidel. Je proto důležité věnovat pozornost očnímu kontaktu řidičů a gestikulaci. Při jízdě autem je bezpodmínečně nutné mít uzamčené všechny dveře a vytažená okna. V případě nehody (a to včetně srážky s chodcem či cyklistou), která umožňuje pokračovat v jízdě, se doporučuje nezastavovat a dojet k nejbližší policejní stanici. V opačném případě se doporučuje pokud možno neopouštět vozidlo (může jít o účelově spáchanou dopravní nehodu s cílem přepadení) a telefonicky informovat policii.
Po setmění se nedoporučuje pokračovat v cestě, je vhodné mít zajištěno ubytování na trase. Cestování automobilem do odlehlejších oblastí Keni se doporučuje v doprovodu nejméně jednoho dalšího automobilu kvůli bezpečnosti nebo možným poruchám.
Ve velkých městech existují autopůjčovny různé úrovně, nejkvalitnější a nejdražší nabízejí své služby na letištích. Doporučujeme při pronajímání upřednostňovat vozidla s automatickou převodovkou a v případě cest mimo hlavní tahy i s náhonem 4x4.
Veřejné dopravní prostředky - mikrobusy matatu - jsou technicky zanedbané a jejich řidiči jsou velmi bezohlední, jejich použití se proto nedoporučuje.
Spojení po železnici je možné pouze do určitých lokalit, stav železničních svršků je neuspokojivý.
Mezinárodní letiště v Nairobi pracuje od požáru v roce 2013 v nouzovém režimu, je proto třeba počítat s delším odbavením. V případě, že zavazadla při příletu nedorazila, je možné nahlédnout do sousední místnosti, kde jsou nakládána na dopravník. Obsluha totiž některá zavazadla vynechává, aby si přivydělala (cca 2 USD) za jejich „nalezení“. Při odletu je nutné počítat s podrobnou bezpečnostní prohlídkou již při vstupu do odbavovací haly. Vzhledem k této skutečnosti a častým dopravním zácpám na cestě z Nairobi na letiště je třeba cestovat s dostatečným časovým předstihem (vyjet asi 4 hodiny před plánovaným odletem).
V případě mořeplavby upozorňujeme na zvýšené riziko pirátských útoků v celé oblasti severozápadního Indického oceánu. Útoky za použití moderní techniky a výzbroje se rozšířily i na oblasti vzdálené více než 1000 námořních mil od somálského pobřeží a jsou kromě nákladních lodí zacíleny i na soukromé jachty a větší výletní lodě. Zvýšené riziko lze konstatovat v teritoriálních vodách a exkluzivních ekonomických zónách Džibutska, Jemenu, Keni, Komor, Madagaskaru, Mauritia, Mozambiku, Seychel, Somálska, Tanzanie a zámořských departementů Francie Reunionu a Mayotte a v mezinárodních vodách celého severozápadního Indického oceánu. Posádkám lodí se v případě uskutečnění plavby doporučuje sledovat aktuální varování na stránkách ICC International Maritime Bureau (www.icc-ccs.org/home/piracy-reporting-centrea registrovat se u Střediska námořní bezpečnosti EU NAVFOR (www.mschoa.org. V případě nutnosti proplutí ohroženými vodami se doporučuje využít některé z nabídek komerčních ozbrojených eskort/konvojů.
Keňská turistická federace (Kenya Tourism Federation) provozuje Bezpečnostní a komunikační centrum (Safety and Communication Centre), které poskytuje aktuální informace a rady ohledně cestování, včetně stavů silnic. Centrum je možné v jakoukoliv dobu kontaktovat na tel. čísle +254 20 604730 nebo e-mailem: safetour@wananchi.com.
Keňský šilink (KES) je volně směnitelný při příjezdu i odjezdu. V zemi existuje, podobně jako v ČR, rozsáhlá síť soukromých směnáren. Jakýkoliv nedeklarovaný dovoz a vývoz keňské měny v hotovosti je trestný, převody v bankovním styku jsou relativně volné.
V Keni platí zákaz kouření na veřejnosti (tj. všude mimo vyhrazená místa), který je nutné dodržovat. Alkohol je možné koupit pouze ve specializovaných prodejnách nebo uzavřených odděleních supermarketů. V některých restauracích není alkohol nabízen.
Voda z vodovodního řadu v Nairobi je poměrně dobré kvality, ale pitná pouze po převaření. Balená voda je však běžně dostupná, stejně tak jako obvyklé potraviny a drogistické zboží.
V Keni je elektrická síť na 220 V, používán je britský typ zásuvek (ploché kolíky), je proto třeba se vybavit adaptérem (běžně k dostání v místě). Zejména v období dešťů je nutno počítat s poměrně častými výpadky elektrického proudu, vůči nimž jsou slušné hotely chráněny agregáty. Obecně platí, že napětí v zásuvkách vykazuje výkyvy, je proto vhodné chránit citlivější elektrické přístroje ochrannou proti přepjetí (surge protector – dá se pořídit v místě).
Je též důležité se vyvarovat zvaní nově (a rychle) získaných keňských přátel na návštěvu do ČR na oplátku. Ve většině případů by totiž daná cesta byla zneužita k nelegální migraci do EU.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.