Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Keňa si plně uvědomuje nutnost přilákat zahraniční investory do země. Statistiky uvádějí, že v minulém období více zahraničních investic směřovalo do Ugandy a Tanzanie. Proto bylo rozhodnuto založit národní Keňskou investiční radu (Kenya Investment Council, http://www.investmentkenya.com/) jejímž úkolem bude představit Keňu zahraničním potencionálním investorům jako vhodný region pro investice. Zároveň budou založeny oblastní Komise pro podporu investic (District Investment Promotion Committee), které by, za plné asistence rady, vyhledávaly  vhodné oblasti pro investiční projekty a oslovovaly případné investory.

Veškeré tyto aktivity byly ale velmi omezeny vzhledem k hluboké ekonomické depresi v důsledku povolebních nepokojů a potravinové krizi. V současné době se může investor obrátit na Keňský investiční úřad (Kenya Investment Authority), což je vládní agentura, která poskytuje poradenskou činnost.

Vzhledem ke skutečnosti, že referendem dne v roce 2010 byla schválena, na africké poměry, moderní ústava, se očekává, že tato skutečnost podpoří investiční klima v Keni a důvěru investorů v tuto zemi. Roky 2012 a 2013 budou pro investiční klima v Keni rozhodující vzhledem k robíhající předvolební kampani a volbám naplánovaným na březen 2013. Také průběh přechodu na nový decentralizovanýsystém státní správy ukáže, do aké mry bude možné snížit vysokou míru korupc a neefektivitu. 

Vláda se ovšem snaží zahraniční investory do země přilákat a jsou pořádány pravidelné konference na podporu investic.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zahraniční společnosti v Keni podnikají zejména v těchto sektorech: ropné výrobky, chemikálie, plasty, tabákové výrobky, obuv, farmacie, nealko nápoje, automobily, pneumatiky, mléčné výrobky, rostlinné tuky a kosmetika.

9.3. České investice v teritoriu

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené a soustřeďují se na cestovn ruch a terciární sektor.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnějším odvětvím pro investice je v současné době sektor energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie (častým požadavkem je však podmínka BOOT – build/own/operate/transfer) a cestovní ruch.

Pokračování v procesu privatizace je jednou z hlavních podmínek Mezinárodního měnového fondu. Jedná se hlavně o telekomunikace (Telcom Kenya), avšak příležitosti jsou velmi rozličné: cukrovarnictví, hotely, bankovnictví, železnice aj.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Keňa je klasifikována jako země se stále vysokými riziky. Zásadním problémem je rozsáhlá korupce, která se neomezuje pouze na jednání se státními úřady. Dle vyjádření vedoucích představitelů agentury pro podporu investic Keni však k překážkám patří nejen nedostatek prostředků na investiční pobídky, ale i přetrvávající administrativní omezení.


.