Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

Platnost obchodní dohody z r. 1979 byla v souvislosti se vstupem ČR do EU ukončena.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních pět let (USD tis., dle ČSÚ)
 200720082009200102011
vývoz 5 494 12 557 19 411 27 645 21 301
dovoz 3 249 4 509 5 034   4 617   6 943
saldo 2 245 8 048 14 377 23 028 14 38

 

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR   
Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
Ostatní zařízení k   autom.zprac.dat 9 983
Břitvy a holicí   čepelky 1 261
Motorová vozidla k   dopravě osob 907
Plynové turbíny, j.n. 731
Zařízení k   autom.zprac.dat přenosná,<10kg,obs.min.CPU,kláves.,displej 658
Disky,pásky aj.média   pro zázn.zvuku,obrazu ap.(vč.nahraných),ne 882 558
Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k   vysílání,přijímání hlasu,dat 548
Paměťové jednotky 525
   
Vývoz z Keni  
Název zboží Stat. hodnota   USD(tis.)
Řezané květy, listy 2 576
Káva nepražená,   případně zbavená kofeinu, kávové slupky 2 517
Kokosová,abaková,ramiová   aj.text.vlákna,surová,zprac.,ne:len,pr.konopí 349
Ostatní zařízení k   autom.zprac.dat 329
Plynové turbíny, j.n. 161
Ovoce, čerstvé nebo   sušené, j.n. 151
Ostatni čerstvá nebo   chlazená zelenina 116

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Keňa vyrábí omezený počet výrobků; většina produkce, zejména průmyslové se dováží. Velikost trhu je daná celkovou úrovní hospodářství. Perspektivní jsou následující sektory:

  • energetický sektor – zařízení vodních a tepelných elektráren, stavby linek vysokého napětí, kabely pro silnoproud apod.
  • obnovitelné zdroje energie - vítr, fotovoltaika, hydroeneretika, geotermální zdroje, biomasa
  • ICT a telekomunikační technologie (měkké i tvrdé)
  • ropný průmysl – potrubí ropovodu, ventily čerpadla
  • potravinářský průmysl – pekárny, mlékárny, baličky nápojů, minipivovary apod.
  • zemědělství – čerpadla, umělá hnojiva, malé traktory a návěsy
  • místní hospodářství – spalovny komunálních a nemocničních odpadů, čističky vod
  • turistický ruch – zařízení a výbava hotelů
  • zdravotnictví – vybavení nemocnic, zdravotnické a farmaceutické výrobky
  • spotřební zboží – sklo, nápoje, trvanlivé potraviny

 

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Keni nejsou žádné česko-keňské joint venture.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ pravidelně předává poptávky po českém zboží českým výrobcům a příslušným institucím včetně publikování na portálu Business Info. Na místě pak keňským zájemcům předává kontakty na konkrétní dodavatele i uvedené instituce.

Celosvětová hospodářská krize, která postihla vyspělé státy, napomohla podstatnému zvýšení zájmu českých podnikatelů o danou oblast. Keňa jako slibný trh s dosahem v regionu výhodní Afriky a oblasti Velkých jezer roste na žebříčku zájmu českých xportérů.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Keňa k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty. Česká republika poskytuje nicméně Keni příležitostné financování v rámci programu malých lokálních projektů a místa ve vládním stipendijním programu pro studenty z rozvíjejích se zemí.V zemi působí též řada českých nevládních subjektů, které se věnují rozvojové spolupráci.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb je omezená, s ohledem na cestovní ruch však bude ve prospěch Keni.


.