Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Očekávaný vývoj v teritoriu

 

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Protokol o společném volném trhu v rámci Východoafrického společenství (EAC) podepsaný v červenci 2007 se stal základním stavebním kamenem především pro volný pohyb osob a získání statusu rezidenta v signatářských zemích.

Na konci listopadu 2011 se v burundské Bujumbuře uskutečnil 13. pravidelný summit Východoafrického společenství (EAC). Mezi hlavní rozhodnutí patří přijetí protokolu o prevenci a boji proti korupci, podmíněné přijetí protokolu o spolupráci v oblasti obrany, rozhodnutí o ukončení funkčního období Východoafrického zákonodárného shromáždění (EALA), rozhodnutí o dalším pokračování regionální integrace, rozhodnutí o nepřijetí Súdánu a odložení projednání žádosti Jižního Súdánu o přijetí. Výhrady měla ve vztahu k dalšímu směřování integrace společenství však měla Tanzanie, když se vyjádřila proti jejímu urychlení.

Z regionálního pohledu bude v ekonomické oblasti bude určující vývoj v Somálsku a ve vztahu obou Súdánů. Vdruhém případě zejména proto, že je plánována výstavba koridoru a energovodu z jihosúdánské Juby do keňského přístavu Lamu (LAPSSET). Realizace tohoto projektu regionálního rozsahu (napojení také na Etiopii a Ugandu) je doposud otázkou. Jeho uskutečnění by však dalo rozvoji regionu výchdní Afriky výrazný pozitivní impuls.

Nejvíce rozhodují však pro vývoj keňské ekonomiky bude mít domácí dění na politické scéně. Keňa bude v roce 2012 směřovat k prvním volbám od nepokojů po prezidentských volbách v prosinci 2007, jejichž průběh silně otřásl celou keňskou společností. Keňa v uplynulých letech prošla očistným procesem, avšak dění na přelou let 2011/2012 naznačuje také určité negativní jevy související m.j. s obviněním několika vrcholných představitelů politické elity ze strany Mezinárodnío soudního tribunálu v Haagu za iniciování a účast na povolebních nepokojích v roce 2008. 

Vznik společného trhu, resp. až po jeho úplné implementaci, je další pobídkou pro české podnikatelské subjekty k průniku na východoafrický trh.  

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Podnikatelské i celkové klima v zemi se postupně mění, avšak očekávání o zvýšené ekonomické aktivitě se doposud nenaplnila. Přesto jsou možnosti vývozu široké a zahrnují zejména energetický sektor (zařízení vodních a tepelných elektráren, stavby linek vysokého napětí, kabely pro silnoproud, dieselagregáty), potravinářský průmysl (pekárny, mlékárny, baličky nápojů, minipivovary, lisovny olejů), zemědělství (čerpadla, umělá hnojiva, malé traktory a návěsy), místní hospodářství (spalovny komunálních a nemocničních odpadů, čističky odpadních vod) aj.

Čeští podnikatelé však budou muset projevit dlouhodobý zájem o toto teritorium a naučit se flexibilně reagovat na africkou realitu a poměně velkou konkurenci zkušených obchodníků z Indie, Pákistánu či Číny.

Členství v EU rovněž umožňuje participovat na projektech, které jsou  výhradně určeny členským zemím.


.