Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční obchod země

 

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

       
Hodnota vývozu zboží a služeb (mil. USD; Světová banka) 
 

2009

 
 

2010

 
 

2011

 
 

2012 (odhad)

 
 

       4 522      

5 010

5 760

n/a

 
                 

 

         
Hodnota dovozu zboží a služeb (mil. USD; Světová banka) 
 

2009

 
 

2010

 
 

2011

 
 

2012 (odhad)

 

   10 202

11 803

14 834

n/a

 
                 

 

       
Obchodní bilance (mil. USD; Světová banka) 
 

2009

 
 

2010

 
 

2011

 
 

2012 (odhad)

 

- 5 680                      

        - 6 793

       - 9 074

                n/a

 

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Import Export
                 
  Země Mil euro %     Země Mil euro %
                 
  Svět 11 237,7 100,0%     Svět 3 820,5 100,0%
                 
1 EU27 1 700,6 15,1%   1 EU27 984,6 25,8%
2 Indie 1 671,8 14,9%   2 Uganda 390,9 10,2%
3 Čína 1 489,1 13,3%   3 Tanzanie 380,1 10,0%
4 SAE 1 063,1 9,5%   4 USA 223,8 5,9%
5 JAR 991,2 8,8%   5 Konžská demokratická republika 166,1 4,3%
6 Saudská Arabie 744,6 6,6%   6 Egypt 141,4 3,7%
7 Japonsko 514,0 4,6%   7 Rwanda 140,3 3,7%
8 Bahrajn 337,5 3,0%   8 Pakistán 128,8 3,4%
9 USA 299,7 2,7%   9 Indie 75,3 2,0%
10 Indonesie 202,6 1,8%   10 Somálsko 69,5 1,8%
11 Egypt 199,0 1,8%   11 SAE 63,4 1,7%
12 Jižní Korea 196,5 1,7%   12 Afghanistán 61,7 1,6%
13 Hong Kong 191,5 1,7%   13 Rusko 58,5 1,5%
14 Pakistán 158,4 1,4%   14 Sudán 50,2 1,3%
15 Uganda 151,8 1,4%   15 Zambie 44,5 1,2%

6.3. Komoditní struktura

           
  

Komoditní struktura USD mil., r. 2011    (Světová banka)

  
  

vývoz

  
   

dovoz

  
 

čaj

1 152

   průmyslová   zařízení (stroje, doprava)

3 958

       

květiny

719

   ropa

3 742

průmysl. zboží

718

   spotřební zboží

2 177

chemické   výrobky (ropné)

547

   chemikálie

1 893

káva

ostaní

celkem

218

1 145

5 760

   ostatní

   celkem

2 525

14 183

 

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Keňa má relativně liberalizované dovozní podmínky. Neexistuje systém dovozních licencí. Výjimku tvoří některé položky, týkající se bezpečnosti, zdravotnictví nebo životního prostředí, které jsou uvedeny v příslušném zákoně (Import, Export and Essential Supplies Act). Od 29. září 2005 je v Keni v platnosti nový systém ověřování konformity dovozů (Pre-shipment Verification of Conformity – PvoC), který nahradil předchozí Pre-shipment inspection for imported goods. Smyslem nového systému je posílit kontrolu konformity dováženého zboží podle keňských norem, které spravuje Kenya Bureau of Standards (KEBS).

Kontrolu provádí v zemi původu zboží nově inspekční firmy Societé Génerale de Surveillance a Intertek Testing. V případě, že se zboží dováží do Keni bez certifikátu od jedné z nich, je možné zboží certifikovat v bezcelním prostoru Keně, ovšem s přirážkou 15 % ceny FOB a v případě nevyhovění keňským normám není vpuštěno na území. Systém nabízí volbu mezi třemi způsoby certifikace, tzv. Route A, B a C, přičemž C se týká jednorázových dovozů od nezavedených firem a A je nejjednodušší forma dovozní procedury, vyžadující ale licenci s vyšší úrovní předběžné certifikace, vhodná pro pravidelné dovozce velkých objemů. Výjimka se vztahuje pouze na dovoz surovin, kde postačuje přiložený analytický rozbor od výrobce.

6.5. Ochrana domácího trhu

Ochrana domácího trhu je zajišťována celními sazbami, které se pohybují v rozmezí 0–40 % (The Customs and Excise Act).

6.6. Zóny volného obchodu

Zóny volného obchodu zatím v Keni nejsou (avšak počítá se se zřízením zóny v oblasti přístavu Mombasa). Do podobné kategorie však patří tzv. exportní výrobní zóny, které jsou spravovány státním úřadem Export Processing Zones Authority (P. O. Box 50563, Nairobi, tel.: (+254 20) 712 800/6, fax: 713 704).


.