Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Keňská republika
 • The Republic of Kenya
 • Jamhuri ya Kenya

1.2. Rozloha

 • 582 347 km²

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 38 610 097 (cenzus 2009), 43 013 000 (červenec 2012 odhad) (CIA Factbook)
 • Hustota na km²: 67 obyvatel
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 46, % (18,39 mil; odhad 2011)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,3 %
 • Demografické složení: 50 % muži, 50 % ženy

1.5. Národnostní složení

Obyvatelstvo zahrnuje okolo 40 etnických skupin plus početně minimální, ale ekonomicky významné příslušníky asijských, arabských a evropských menšin.

Africká etnika se dělí dle jazykové příslušnosti: skupiny hovořící bantuskými jazyky – Kikuju (22 %), Luhya (14 %), Kamba (11 %), Kisii (6 %), Meru (6 %); skupina hovořící nilotským jazykem – Luo (13 %), Kalendžin (12 %), ostatní africká populace (15 %), tj. Masajové a skupina kušitského jazyka – Somálci a další, dále neafrická populace (1 %) Asijci, Evropané a Arabové.

1.6. Náboženské složení

 • protestanti (47,7 %)
 • katolíci (23, %)
 • muslimové (11,2 %)
 • tradiční náboženství (10 %)
 • ostatní (2 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk: angličtina
 • Národní jazyk: svahilština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Na základě nové ústavy odsouhlasené v roce 2011 bude Keňa admnistrativně a správně rozdělena do 47 poloutonomních okresů (counties), které budou mít v čele guvernéry. Volby do těchto pozic a řídících orgánů jsou naplánovány na březen 2013 spolu s volbami parlamentními a prezidentskými. Tento nový systém decentralizované vlády zásadně změní systém státní správy v Keni.

Dosavadní systém existuje takto:

 • 8 provincií (Rift Valley, Pobřeží, Nyanza, Centrální, Východní, Severovýchodní, Západní a Nairobi)
 • Hlavní město: Nairobi - počet obyvatel 3 138 295 (2009)
 • Další velká města: Mombasa (939 000), Kisumu (322 000), Nakuru (300 000)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Peněžní jednotka: keňský šilink (KSh nebo KES) = 100 centů.
 • Kurz k 27. 4. 2012: 1 USD = 83,20 KES
 • Používání jiných měn: hlavní volné měny lze běžně směnit v místních směnárnách; přímo je pak lze používat v mezinárodních hotelech

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden Nový rok
 • březen/duben Velký pátek + Velikonoční pondělí
 • 1. květen Svátek práce
 • 1. červen Den svébytnosti - Madaraka Day
 • 10. říjen Den prezidenta - Moi Day
 • 20. říjen Den prvního prezidenta - Kenyatta Day
 • 12. prosinec Den nezávislosti - Jamhuri Day
 • 25. prosinec 1. vánoční svátek - Christmas Day
 • 26. prosinec 2. vánoční svátek - Boxing Day

Kromě uvedených svátků se slaví ještě muslimský svátek Idd-Fitr, který je 31. dnem od začátku muslimského postního měsíce ramadánu (přesné datum je každoročně různé).  

Pracovní doba:

 • státní úřady – po až pá 9:00–16:00
 • banky – po až pá 9:00–17:00
 • soukromé firmy – po až pá 9:00–17:00

Prodejní doba:

 • běžné obchody – po až pá 9:00–18:00
 • so 9:00–14:00
 • supermarkety – denně 9:00–20:30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V obchodním styku je možno se v Keni setkat s představiteli různých národností a komunit, z nichž se každá vyznačuje specifickými znaky při obchodních jednáních. Tyto vyplývají z rozdílných kulturních tradic i mentality partnerů. Základní komunity jsou tři: Afričané, indická a pákistánská komunita či Evropané nebo Severoameričané. Většina obchodních partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země.

Způsob vyjednávání a dosažení případné dohody s partnerem je u všech komunit rozdílný. U Afričanů se lze setkat s neporozuměním administrativním nebo technickým, přestože partner ujišťuje, že všemu rozumí a se vším souhlasí. Po ukončených jednáních se někdy stává, že se k dohodnutému předmětu partner znovu vrací a žádá změny. U indického či pákistánského partnera tyto překážky odpadají a často platí ústní dohoda, která je později potvrzena písemně. Dohodnuté dokumenty se zpravidla nemění. U evropských nebo severoamerických partnerů probíhají jednání obvyklým způsobem, pokud nejde o Evropana nebo Američana, který již delší dobu žije v zemi - zde často zapůsobí dlouhodobý vliv afrického prostředí. Všechny komunity dávají při obchodních jednáních přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou jsou státní instituce, kde je nutno dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Jednacím jazykem je angličtina; svahilština se při obchodních jednáních téměř nepoužívá. Ojediněle se může stát, že je jednáno s lidmi, kteří očekávají titulování. Jde o absolventy evropských, ale i amerických technických univerzit, kteří si v rozporu s anglickými zvyklostmi na vizitkách uvádějí titul "Eng.". V těchto případech se doporučuje při oslovování tento titul používat. V případě, že partnerem je např. poslanec, předchází jménu titul "Honourable".

Obchodně lze jednat celý rok, nejméně vhodnou dobou jsou však doby dovolených, tj. červenec a srpen nebo prosinec. Jednat lze denně od 9 hod. až do 17 hod. odpoledne. V době od 12 do 14 hod. je obvykle polední přestávka.

Typickým oblečením pro jednání s africkými představiteli firem nebo státních institucí je oblek nebo kalhoty se sakem a vázanka. Pro schůzku s představitelem indické či pákistánské komunity je obvyklá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem a s vázankou. Oblečení se různí i podle oblasti nebo počasí. Na pobřeží (např. v Mombase), kde je vlhčeji a tepleji než ve vnitrozemí, převládají samotné košile.

V případě pozvání do rodiny je vhodné přinést kytici manželce hostitele nebo menší, typický český dárek (sklo, CD s českou hudbou, kniha nebo jakýkoliv český suvenýr). Bez ohledu na to, zda jde o byt či restauraci, je čas oběda mezi 12:30 až 15:00 hod., čas večeře od 19:00 do 21:00 hod.

S výjimkou supermarketů a větších (značkových) obchodů není neobvyklé, že se při nákupu o ceně jedná. (Nejvýraznější rozdíly mezi nabízenými a nakonec akceptovanými cenami jsou nákupy předmětů pro turisty. Běžně je možno se smlouváním dostat na úroveň až pouhých 20 % z původní nabídky – toto ovšem platí na tržištích pro tento prodej určených). Smlouvá se o všem – o ceně výrobků, služeb, odměně apod.

Jednání s úřady je někdy velice byrokratické, často však jde o záměrné zdržování vyřízení věci s cílem získat určitou odměnu.

Právní řád vychází z anglického zvykového práva, a proto je pro středoevropany často nesrozumitelný a doporučuje se spory řešit smírnou cestou i za cenu velkých ústupků, protože soudní spory trvají dlouho a jsou velice nákladné. Pro případné vedení soudního sporu je nutno najmout místního právního zástupce. Nejde-li i o velké částky je snazší a lacinější se s žalovanou stranou dohodnout na kompromisu.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Aby byl pacient v Keni vůbec přijat k ošetření, je nezbytné, aby byl pojištěn u renomované zdravotní pojišťovny. Je proto vhodné mít společně s doklady i pojistku popř. kreditní kartu. Jinak soukromé nemocnice většinou požadují platbu předem nebo alespoň složení zálohy.

Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se nedoporučuje. Na dobré úrovni jsou soukromé nemocnice např.:

 • Nairobi
  • Aga Khan Hospital, tel. (020) 3662000
  • Nairobi Hospital (020) 2845000
  • Karen Hospital (020) 6613000
 • Mombasa
  • Mombasa General Hospital, tel. (041) 2312191

Při nehodách mimo hlavní město (včetně území Tanzanie a Ugandy) je možno využít leteckou záchrannou službu AAR, která sídlí v Nairobi na Wilson Airport, tel. (020) 2717374.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Keni nejsou zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní čísla v teritoriu (Nairobi):

 • policie/ambulance/požár: 999
 • diplomatická policie: +254 716 000559
 • švédská zubní klinika: +254 3866438, 3871870

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů:

KENYA NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Ufanisi House, Haile Selassie Avenue
P. O. Box 47024
Tel.: (+254 20) 220866, 220867
Nairobi Fax: (+254 20) 340664
Internet: http://www.kenyachamber.co.ke/

KENYA ASSOCIATION OF MANUFACTURERS

The Chief Executive Officer
The Kenya Association of Manufacturers
P.O. Box  30225-00100
Nairobi, Kenya
Tel :  020-374005/7/21/22
Fax :  020-3746028/30
info@kam.co.ke

.