Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • Členství v mezinárodních organizacích: OSN, MMF, SB, WTO, Commonwealth
 • Členství v regionálních uskupeních: African Union (AU), Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa), East and Southern Africa (ESA), East African Community (EAC), Inter-Govermental Authority on Development (IGAD), African Growth and Opportunity Act (AGOA), Great Lakes Region OF Africa, Union of Producers, Transporters and Distributors of Electric Power in Africa (UPDEA), East Africa Power Pool (EAPP), New Partnership for Africa’s Development (NEPAD)

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Vzhledem ke svým politickým zájmům se Keňa snaží hrát aktivní roli zejména ve Východoafrickém společenství (East African Community). Keňa se takévýrazněji angažuje v rámci IGAD (Inter-Governmental authority on Development) a ICGLR (International Conference on the Great Lakes Region), kde Keňa úzce spolupracuje v otázkách bezpečnosti a vládnutí.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

V r. 1996 Keňa akceptovala sukcesi ČR do následujících smluv:

 1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 9. 3. 1964)
 2. Dohoda mezi ČSSR a Keňskou republikou o platnosti:
  1. Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. 11. 1924
  2. Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 a Protokolu ke Smlouvě z 4. 6. 1926
  3. Dodatkové úmluvy o soudním civilním řízení mezi ČSR a Spojeným královstvím z 15. 2. 1935 (Nairobi 5. 1. 1970)
 3. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 2. 10. 1986)
 4. Dohoda o leteckých službách mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi 3. 3. 1989)

.