Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Komory pláž
Komory Komory

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Komorský svaz
 • L´Union des Comores

1.2. Rozloha

 • 1.862 km²

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 766 865 (odhad červenec 2014)
 • Hustota na km²: 275 obyvatel
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 54,8 % (+ 41,3 % ve věku 0-14 let) 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,8 %
 • Průměrná délka života: 61,23 muži, 65,8 ženy

1.5. Národnostní složení

 • Komořané (97 %)
 • Makuové (2 %)

1.6. Náboženské složení

 • islám (98 %)
 • křesťanství (2 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • komorština (směs svahilštiny a arabštiny)
 • arabština
 • francouzština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • ostrovy Grande Comore, Anjouan a Mohéli; čtvrtý ostrov souostroví Mayotte je pod francouzskou správou (collectivité territoriale)

Hlavní město:

 • Moroni (ostrov Grande Comore)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • komorský frank - Cfr, který se dělí na 100 centimů (kurs 25/9/2007: 1 USD = 378,7 Cfr)

Používání jiných měn:

 • není běžné

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 18. březen výročí smrti prezidenta Saida Mohameda Cheika
 • 1. května Den práce
 • 6. červenec Den nezávislosti
 • 27. listopad výročí zavraždění prezidenta Abdallaha

Dále se slaví muslimské svátky Id al–Fitr, Id al–Adha, Muharram, Ashoura, Leilat al–Meiraj, které jsou závislé na islámském kalendáři.

Pracovní doba:

 • obvykle 8:00–12:00 a 14:00–16:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Komory jsou islámskou zemí, které však praktikují svoji (méně rigidní) verzi islámu, adaptovanou na místní podmínky.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotnická péče není na úrovni srovnatelné s evropskou a nelze ji doporučit.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Komorách nemá zastoupení žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie

 • Grande Comore: 17, 18
 • Anjouan: 710200
 • Mohéli: 720137
 • Mayotte: 611004

Nemocnice

 • Grande Comore: 732604
 • Anjouan: 710034
 • Mohéli: 720373
 • Mayotte: 611515

1.18. Internetové informační zdroje

 

www.comoros.com – všeobecné informace o zemi
www.comoros-islands.com - info o zemi

www.invest-comoros.com - Comoros National Investment Agency

http://lescomores.com/en/economy/investing-in-comoros.php - Investice na Komorách

http://www.beit-salam.km/ - internetová stránka úřadu prezidenta

1.19. Adresy významných institucí

http://www.beit-salam.km/ - internetová stránka úřadu prezidenta a komorské vlády

.