Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kongo Brazaville
Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville)

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Konžská republika

 • francouzsky: République du Congo (RC)
 • anglicky: Republic of Congo
 • zkrácené názvy: Kongo, Kongo-Brazzaville
 • předchozí názvy: Střední Kongo, Francouzské Kongo, Konžská lidová republika
 • celní kód: CG
 • webová doména: .cg
 • mezinárodní telefonní předvolba: 00242

1.2. Rozloha

 • Rozloha: 342 000 km², z toho souš 341 500 km² a vodstvo 500 km².
 • Celková délka hranic činí 5 504 km; z toho s Angolou 201 km, Kamerunem 523 km, Středoafrickou republikou 467 km, Konžskou demokratickou republikou 2 410 km a Gabonem 1 903 km.
 • Celková délka pobřeží je 169 km.

Podnebí je tropické a vlhké, dešťové období je od poloviny září do poloviny prosince a od poloviny ledna do poloviny června; období sucha od poloviny prosince do poloviny ledna a od poloviny června do poloviny září.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 4,1 mil.
 • Hustota obyvatel je 12 obyvatel/km2, podíl městského obyvatelstva 62 % (z nichž většina ve dvou městech: v Brazzaville – cca 1,2 mil. obyvatel a Pointe-Noire – cca 800 000 obyvatel).
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva činí 1,5 mil. (36 %).

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek obyvatelstva činí 2,85 %.
 • Věková struktura: 
  • 0–14 let: 46 %
  • 15–64 let: 52 %
  • 65 let a více: 2 %.

1.5. Národnostní složení

V zemi žije přibližně 61 etnik. Nejvýznamnějším etnikem jsou Kongové (jednotné číslo Mukongo, množné číslo Bakongo), kteří žijí na západě země mezi Brazzaville a Pointe-Noire. Dělí se na řadu kmenů: Vili v okolí Pointe-Noire, Bembe ve střední části, Lari v Brazzaville a západně od něj. Kongové vytvořili již v 15. století významný stát, který zasahoval do dnešní Angoly, KDR, Konga a Gabonu. Dalšími významnými etniky jsou Sangha, Teke východně a Mboši. Z cizinců jsou nejvíce zastoupeni Francouzi, Řekové, Italové, Portugalci, Číňané, Libanonci a Západoafričané (souhrnné označení pro obchodníky původem z frankofonních států západní Afriky).

1.6. Náboženské složení

50 % obyvatel se hlásí k římsko-katolickému vyznání. Na západě země jsou významné afro-křesťanské církve, z nichž hlavní jsou kimbangisté a přívrženci matsuanismu. 48 % obyvatel jsou animisté a 2 % muslimové.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je francouzština. Hlavními místními jazyky jsou monokutuba (kreolština založená na jazyce kikongo), kterou ovládá cca 60 % obyvatelstva a lingala (cca 20 %). Přibližně 97 % obyvatelstva hovoří bantuskými jazyky kikongo, lingala, teke a mboši.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Kongo je unitární stát (bývalá francouzská kolonie, nezávislost od 15. 8. 1960). Dělí se na 10 krajů: Kouilou (hlavní město Pointe-Noire), Niari (Dolisie), Bouenza (Madingou), Lékoumou (Sibiti), Pool ( Kinkala, fakticky ale Brazzaville), Plateaux (Djambala), Cuvette Ouest (Ewo), Cuvette (Owando), Sangha (Ouesso), Likoula (Impfondo ).

Hlavní město Brazzaville (1,2 mil. obyv) bylo založeno Francouzi v roce 1880 pod názvem Ntamo. Během koloniální éry bylo hlavním městem Francouzské rovníkové Afriky a během 2. světové války hlavním městem Svobodné Francie. Během občanské války v 90. letech se většina bojů odehrávala přímo ve městě. Město bylo značně poškozeno, řada obyvatel (zejména z řad obchodníků) odešla do Pointe-Noire. Postupně byly následky války odstraněny a Brazzaville se stává opět hlavním politickým a ekonomickým centrem země.

Druhým nejdůležitějším městem je Pointe-Noire (0,8 mil. obyv.), kde se nachází hlavní přístav země a v jehož okolí se koncentruje těžba ropy. Pointe-Noire v minulosti sloužil jako vývozní přístav pro jižní Gabon a pro angolskou enklávu Cabinda. V Brazzaville a Pointe-Noire žije více než polovina konžského obyvatelstva.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

středoafrický frank, tzv. CFA-frank („Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs“; emitovaný Centrální bankou středoafrických států, sdružených do tzv. CEMAC – „Union économique et monetaire de l’Afrique centrale“). Středoafrický frank se dále dělí na 100 centimů. Mezinárodní kód XAF. Je pevně ukotven na Euro 1 Euro = 655,96 XAF. Průměrný kurz k USD v roce 2011: 1 USD = 472 XAF.

V zahraničním obchodě jsou nyní nejčastěji používanými měnami EUR a USD. V běžném oběhu jsou bankovky 10 000 franků, 5 000 franků, 2 000 franků, 1 000 franků, 500 franků a mince 500 franků a 100 franků. Dolar je běžně přijímán, avšak v nižším kurzu (vzhledem k finanční krizi a prohlubujícímu se kurzovému rozdílu mezi EUR a USD).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • Velikonoční pondělí
 • 1. květen – Svátek práce
 • Nanebevstoupení Páně (květen)
 • 10. červen – Den národního usmíření
 • 15. srpen – Výročí nezávislosti (1960) – hlavní svátek země
 • Nanebevzetí Panny Marie (L’Assomption)
 • 1. listopad – Svátek Všech svatých (La Toussaint)
 • 25. prosinec – Vánoce

Další významné dny: 18. březen – výročí zavraždění prezidenta Mariena Ngouabiho, je sice pracovním dnem, ale je připomínán jako den národního smutku.

Pracovní a prodejní doba:

 • existuje v dvojím rytmu: buď 8:30–18:00, většinou s dlouhou polední přestávkou 12:00–15:00, nebo 7:30–14:00 kontinuálně.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nejvhodnější doba na obchodní schůzky je dopoledne 10:00–12:00. Konžané jsou ve většině nedochvilní. Míra nedochvilnosti se zvyšuje v období dešťů. Pro jednání konžských obchodníků je typická zdlouhavost. Styl jednání je hodně ovlivněn francouzskou kulturou s dlouhými obědy. Ženy jsou jako obchodnice respektovány. Obchodním jazykem je francouzština. Vyžadováno je perfektní oblečení, na které si Konžané potrpí. Vzhledem k malému počtu obyvatel se v obchodních kruzích „každý zná s každým“. Zpráva o neobvyklém obchodu či podvodném jednání se rychle rozšíří a nesolidní obchodník, zejména pokud je to cizinec, je vyloučen z obchodnické komunity.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče je striktně placená. I u drobných poranění je vyžadován tzv. registrační poplatek, který někdy převyšuje cenu vlastního ošetření. Doporučuje se kvalitní cestovní pojištění s možností repatriace do Evropy.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Jiné české instituce nejsou v zemi zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Autoři neuvádějí.

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

 • Kabinet Předsedy vlády tel.: Avenue Paul-Doumer, B.P. 2469, Brazzaville, +242 551 03 58 - 651 03 58.
 • Ministerstvo zahraničních věcí: Av. Felix EBOUE, Soprogi Building, Apt. Q-020/S, Down-Town Brazzaville. +242 551 03 58 - 651 03 58.
 • Ministerstvo hospodářství a financí: B.P. 2083 Brazzaville.
 • Ministerstvo hornictví, těžebního průmyslu a geologie: B.P. 2474, Brazzaville.
 • Ministerstvo ropného průmyslu: B.P. 2120 Brazzaville.
 • Ministerstvo obchodu: B.P. 2965 Brazzaville.
 • Ministerstvo pro rozvoj průmyslu: B.P. 15493 Brazzaville.
 • Ministerstvo pro malé a střední podnikání: B.P. 2965 Brazzaville.
 • Ministerstvo energetiky: B.P. 2124 Brazzaville.
 • Centre de formalités administratives des entreprises, Guichet unique.
 • Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture.
.