Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kongo Brazaville
Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville)

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo /Brazzaville/

Název v cizím jazyce Accord sur la coopération culturelle entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République du Congo /Brazzaville/
Země a mez. organizace Kongo (Brazzaville)
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1966-11-29 Brazzaville
Platnost 29.11.1966
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1967-07-01 64/1967
.