Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kongo Kinshasa
Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa)

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Díky obrovským zásobám nerostných surovin a příznivým klimatickým podmínkám patří Kongo mezi na suroviny a primární zdroje velmi bohaté ekonomiky. Hospodářství však bylo v minulosti těžce… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Vlastnická práva jsou v DRK chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl (ve skutečnosti ale soudy někdy nadržují… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Přesto, že české výrobky mají v DRK stále ještě dobré renomé, obchodní spolupráce s ČR zůstává limitovaná. DRK je ve světové obchodní relaci ČR až na 127. místě, obchodní bilance je tradičně… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

viz kapitola 4.1. více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Jde o trh charakterizovaný velmi nízkou kupní silou obyvatel, tradičně orientovaný na francouzské, belgické příp. jihoafrické zboží. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.