Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kongo Kinshasa
Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

Přesto, že české výrobky mají v DRK stále ještě dobré renomé, obchodní spolupráce s ČR zůstává limitovaná. DRK je ve světové obchodní relaci ČR až na 127. místě, obchodní bilance je tradičně ve prospěch ČR. Řada vývozů do DRK se realizuje prostřednictvím třetích firem z Belgie, Švýcarska či Francie.

Hlavní překážky širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce jsou v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě pracovat v neznámém (a velmi rizikovém) terénu. Problémem je pak financování projektu. DRK je na základě konsensu OECD zařazeno v šesté kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. ČEB a EGAP se k možnosti financování českého vývozu právě do tohoto teritoria staví dosti zdrženlivě.

České firmy narazí na silnou konkurenci belgických, francouzských, tureckých, jihoafrických, indických, libanonských a zejména čínských firem.

7.1. Smluvní základna

ČR nemá s DRK podepsánu žádnou ekonomickou dohodu.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

 20082009201020112012 2013
vývoz 2 527 2 363 2 881 4 780 2 353 6 056
dovoz 1 110 1 003 686 664 845 797
obrat 3 637 3 366 3 567 5 444 3 198 6 853
saldo 1 417 1 360 2 195 4 116 1 508 5 259

údaje v tis. USD

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavními vývozními komoditami ČR v letech 2011 – 2013 byly obnošené oděvy, stavební železo, kolejová vozidla (lokomotivy), nákladní a osobní vozidla, důlní stroje, součásti leteckých motorů, telefonní přístroje, keramické dlaždice, chemikálie pro těžební průmysl a léčiva.

V dovozu ČR pak převládá dřevo (nikoliv kmeny), v poslední době se objevuje i zlato a ostatní drahé kovy. České zboží se do KDR rovněž dostává přes třetí země (Belgie, Německo).

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Trh DRK je sice velký (70 mil. obyvatel), kupní síla většiny obyvatel je ale nízká. Vývozce zboží se setká s ostrou konkurencí levných čínských dovozů. Pro české firmy existuje v DRK velký prostor, podíl domácí výroby (s výjimkou těžebního průmyslu) je zanedbatelný, dováží se téměř vše.

Perspektivním odvětvím pro české exportéry jsou dodávky těžebních zařízení, technologií pro výrobu a rozvod elektřiny, technologická zařízení pro potravinářský průmysl, (včetně výroby nápojů a pivovarnictví), technologie mrazících provozů (např. na zpracování ryb), zdravotnického vybavení, spotřebního zboží, malých investičních celků (malé vodní elektrárny, pily, pekárny, mlýny, zpracování ovoce). Velké příležitosti existují především v elektrárenských technologiích (dodávky turbogenerátorů, rehabilitace hydroelektráren), dodávky malých vodních elektráren v kombinaci s mlýny, pilami a s úpravnami pitné vody aj.)

Za perspektivní položky českého exportu do KDR dále považujeme potravinářské komodity, technologie pro ropný a těžební sektor, stroje na zpracování dřeva a výrobu nábytku, traktory a další zemědělské stroje pro farmáře, malá dopravní letadla (naše L410 v oblasti létají), osobní i nákladní automobily (i ojeté), petrochemické technologické celky, mlýny na zpracování potravinářských komodit, dodávky souborů montovaných staveb, telekomunikační zařízení, technologie zpracování vody – pitná voda, čističky odpadů, v oblasti služeb např. geologický průzkum a architektonické služby (zpracování tendrových zadání).

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Firmy z ČR se na nepřehledném trhu i nadále prosazují především v kooperaci se silnějšími západoevropskými partnery. O místní trh projevují zájem energetické firmy, firmy vyrábějící zemědělskou a dopravní techniku. V Kinshase se v roce 2013 etablovala jedna česká stavební firma.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Obchodní kontakty jsou obvykle navazovány přímo mezi jednotlivými společnostmi. ZÚ Abuja se za poslední rok nesetkal s poptávkou po českém zboží nebo výrobní kooperaci.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2013 poskytla ČR celkem 2 mil. Kč na projekt humanitární pomoci, který v KDR realizovala organizace Člověk v tísni. Byly zaměřený na poskytování zdravotní pomoci postiženým válečným konfliktem ve východní části země.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb není spolupráce evidována.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnavatel musí pro svého zahraničního zaměstnance získat pracovní povolení u Národního výboru pro zaměstnanost cizinců zřízeného při ministerstvu práce. K tomu je třeba předložit pracovní smlouvu. Na základě pracovního povolení může zaměstnanec žádat o pracovní vízum, které opravňuje k dlouhodobému pobytu (visa d’établissement). To uděluje imigrační úřad (Direction générale d’immigration – DGM).


.