Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kongo Kinshasa
Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa)

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Konžská demokratická republika

 • francouzsky: République démocratique du Congo (RDC)
 • zkrácené názvy: Kongo, Kongo-Kinshasa, Demokratické Kongo, DRC, DRK
 • celní kód: CD

1.2. Rozloha

Rozloha:

 • 2 344 858 km2 (Kongo je třetí největší africká a největší subsaharská země)
 • pevnina 2 267 043 km²
 • vodstvo 77 810 km².

Hranice:

 • Země hraničí s Angolou 2 511 km, z toho 225 km s angolskou enklávou Cabinda, dále s Burundi 233 km, Středoafrickou republikou 1 577 km, Konžskou republikou 2 410 km, s Rwandou 217 km, Jižním Súdánem 628 km, Tanzanií 459 km, Ugandou 765 km a Zambií 1930 km.
 • Délka pobřeží je pouze 37 km.

Klima:

 • tropické, vlhké
 • dešťové období duben až říjen (na sever od rovníku) nebo listopad až březen (na jih od rovníku)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 75 507 000 (odhad 2013)
 • Zhruba 50 % obyvatelstva je v aktivním věku.
 • Věková struktura:
  • 0–14 let: 43,5 %
  • 15–64 let: 53,9 %
  • 65 let a více: 2,6 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek obyvatelstva činí 2,54 % (odhad 2013)
 • Podíl městského obyvatelstva je na africké poměry vysoký a činí 35 %.

1.5. Národnostní složení

V zemi žije přes 250 etnik s převahou etnika Bantu (Lubové, Kongové, Lundové, Mongo, Tetela), Zandové, Mangbetuové (Hamité). Na východě žijí Mulengové (Banyamulengové) příbuzní s Tutsiji z Rwandy, jejichž statut není vyjasněn a je stále příčinou napětí. Zhruba 700 000 původních obyvatel – Pygmejů. Z cizinců jsou nejvíce zastoupeni Belgičané, Francouzi, Indové, Libanonci, Pákistánci, Angolané, Konžané (Brazzaville), západoafričané.

Etnická a regionální příslušnost hrála a hraje v politice významnou roli. Za Mobutua byla privilegovanou etnickou skupinou skupina Ngombe, ze které Mobutu pocházel a obyvatelé provincie Equateur. Vláda Kabily seniora se opírala o svahilofonní obyvatelstvo východu (regiony Katanga, Maniema, obě Kivu). V dnešní vládě jsou rovnoměrně zastoupeny všechna významnější etnika a regiony.

1.6. Náboženské složení

Dominantním náboženstvím je římsko-katolické (50 %). V zemi působí řada malých protestantských církví (20 %). Významné jsou afro-křesťanské autochtonní církve, z nichž hlavní jsou kimbangisté (10 %). Na východě země jsou výrazněji zastoupeni také muslimové (10 %). Zbytek jsou animisté, vitalisté, spiritisté.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je francouzština. Čtyři místní jazyky mají statut národních jazyků: svahilština (Katanga a východ země), lingala (Kinshasa a severozápadní Kongo), kikongo (západní část země a okolí Kinshasy), chiluba (Východní a Západní Kasai). Dohromady se v Kongu užívá 242 jazyků.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Kongo je unitární stát (občas se objevují diskuze o nutnosti federalizaci země). Dělí na 11 provincií: Bas Congo, Bandundu, Kinshasa, Equateur, Kasai Occidental, Kasai Oriental, Katanga, Maniema, Orientale, Sud Kivu, Nord Kivu.

Hlavní město Kinshasa má 8,9 milionu obyvatel (odhad).

Další významná města jsou Lubumbashi (Katanga), Kisangani (Province Orientale), Goma (Nord Kivu), Mbuji-Mayi (Kasai Oriental), Kananga.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Od roku 1998 je peněžní jednotkou konžský frank (franc congolais, mezinárodní zkratka CDF, místní zkratka FC), který se dělí na 100 centů. V praxi se ale mince vzhledem inflaci v posledních letech vůbec nepoužívají, v oběhu jsou jen bankovky od hodnoty 50 (sporadicky), 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000. Oficiální kurz k dolaru v únoru 2014 činil 923,8 CDF/USD, k euru 1269,6 CDF/Euro. Prakticky všude je možné platit v US dolarech.

Z cizích měn jsou používány: americký dolar (cca 70 % transakcí), euro (30 % transakcí).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • 4. leden – Den mučedníků
 • 17. leden – Výročí smrti Patrice Lumumby
 • Pondělí velikonoční
 • 1. květen – Den práce
 • 17. květen – Výročí vstupu L.D. Kabily do Kinshasy
 • 30. červen – Výročí nezávislosti – hlavní svátek země
 • 1. srpen – Den rodičovstí
 • 25. prosinec – Vánoce

Pracovní a prodejní doba:

 • 8:00–18:00, většinou s polední přestávkou 12:00–15:00.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nejvhodnější doba na obchodní schůzky je dopoledne 10:00–12:00. Konžané jsou ve většině nedochvilní. Pro jednání konžských obchodníků je typické velikášství a nereálné sliby. Řada belgických obchodníků dlouhodobě usedlých v Kongu přebírá konžské obchodní zvyky. Ženy jsou jako obchodnice respektovány. Obchodním jazykem je francouzština, jen výjimečně angličtina. Vyžadováno je perfektní oblečení, na které si Konžané potrpí.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče je striktně placená. Vyžadován je i u drobných poranění tzv. registrační poplatek, který někdy převyšuje cenu vlastního ošetření. Doporučuje se kvalitní cestovní pojištění s možností repatriace do Evropy nebo JAR.

V případě onemocnění doporučujeme se obrátit na:

 • Centre Médical de Kinshasa, 168 avenue Wagenia et rue du Commerce, tel.: +243 89 89 50 300 nebo 089 89 50 301 (CMK)
 • Centre privé d’urgence (při dlouhodobějším pobytu – je třeba se registrovat), tel.: +243 89 89 50 302 nebo 089 89 50 301
 • Clinique Dr Lelo, 15 avenue Kasaï Barumbu, tel.: +243 99 8245 339 a+243 99 97 62 900 nebo 099 8245 339 a099 97 62 900
 • Centre médical de Monkole, 4804 avenue Ngafani, Kinshasa - Mont Ngafula, tel.: +243 89 24 426 nebo 089 89 24 426.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

V Kongu rovněž panuje vysoká klasická kriminalita (velmi nebezpečné jsou děti žijící na ulici), a to zejména ve velkých městech. Je tedy třeba vždy zachovávat velkou opatrnost, nevystavovat na odiv drahé šperky nebo fotoaparáty, nenosit sebou vyšší finanční částky. V Kinshase je třeba se vyhnout některým tržištím na periferii a okrajovým čtvrtím města. Nedoporučuje se využívat taxislužbu, chodit pěšky, pohybovat se bez doprovodu ve večerních hodinách, cestovat sám v autě. Auto je třeba vždy zevnitř zamykat.

Fotografování vyžaduje obzvláštní opatrnost, neboť může být zdrojem šikanování a vymáhání úplatků. Je zakázáno fotografovat strategické objekty, včetně vládních úřadů. Při fotografování osob je potřeba vyžádat si souhlas fotografovaného.

Cestovatel by se měl před odjezdem do KDR registrovat v dobrovolné databázi občanů ČR při cestách do zahraničí (DROZD) na http://drozd.mzv.cz/.

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ostatní české instituce nejsou zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie 119

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

DGDA (Direction Générale des Douanes et Assises)  
Direction Générale: Place le Royal, Immeuble Sankuru
BP 8248 Kinshasa – Gombe
tel.: 0024810577194
e-mail: ofida_cab@ic.cd

Banque Centrale du Congo
563, Bld. Colonel Tshiatshi
Gombe
BP 2627 Kinshasa 1
tel.: +243 99 75 48 283
fax: +243 81 30 10 959 ; +243 81 261 6001
e-mail: webmaster@bcc.cd

Agence Nationale pourla Promotiondes Investissements en R.D. Congo

Avenue Colonel EBEYA n° 54, 2ème niveau,

Boite Postale : 1797 Kinshasa

Kinshasa/Gombe

Tel : +243-99 99 25 026

E-mail: anapi.investindrc@yahoo.fr, anapirdc@yahoo.fr , anapirdc@anapi.org 

Féderation des Entreprises du Congo (FEC)

10, Avenue des Aviateurs

B.P. 7247, Kinshasa/Gombe

Tel.: +243999946041

Email: fec@fec.cd

Web: www.fec.cd

Ministére du budget
Boulevard du 30 juin, No.2812
Immeuble Alhadeff
Kinshasa-Gombe

Ministère des Mines
3ème Etage , Immeuble Gécamines
Boulevard du 30 Juin, Kinshasa / Gombe.
e-mail: info@mines-rdc.cd

Ministère de l’economie et du commerce
Building Onatra, Aile Regina, Kinshasa/Gombe
tel.: +243 812 693 500, +243 815 417 945, +243 814 585 581
e-mail: mincomrdc@gmail.com

.