Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Lesotho
Lesotho Lesotho

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Lesothské království

1.2. Rozloha

 • 30 344 km 2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 1,919,552  (2009)
 • Hustota na km2: 72,48 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatelstva (2009): 1,8% (vliv HIV/AIDS)

1.5. Národnostní složení

Basotho – 90 % populace, zbytek jsou Indové, Evropané a míšenci

1.6. Náboženské složení

Převažuje křesťanství (80 %), částečně tradiční náboženské kulty.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Sesotho a angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

10 distriktů - Berea, Butha-Buthe, Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohales Hoek, Mokhotlong, Qacha`s Nek, Quthing, Thaba-Tseka

Hlavní město: Maseru (2009: 118,355 obyvatel)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Měna: loti (množné číslo: maluti (M)) a dělí se na 100 lisenti. Kurs je pevně privázán k jihoafrickému randu (1R = 1M). Dne 17.9.2013 činil směnný kurs loti 9,7574 k USD a 13.0576 k EUR. Aktuální kurs k USD, EUR a GBP měnám je možno ověřit na stránkách lesothské centrální banky: http://www.centralbank.org.ls/home/default.php

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna - Nový rok
 • 11. března - den Moshoeshoe
 • 6. dubna - Velký pátek (velikonoční - pohyblivé)
 • 9. dubna - velikonoční pondělí (pohyblivé)
 • 1. května - svátek práce
 • 17. května - den nanebevzetí (pohyblivé)
 • 25. května - (den afrických hrdinů)
 • 17. července - den narození krále
 • 4. října - den nezávislosti
 • 25. prosince - svátek vánoční
 • 26. prosince - tzv. „Boxing Day"

Úřední hodiny:

 • banky - pondělí až pátek 08:30–15:30, středa 08:00–13:00, sobota 08:30–11:00;
 • obchody - pondělí až pátek 08:00–17:00, sobota a neděle 08:00 až pozdě večer;
 • úřady - pondělí až pátek 08:00–16:30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k dlouholeté politické a hlavně ekonomické závislosti je prostředí i jednání dosti podobné JAR. Právní systém je také velmi blízký systému JAR. Bezpečnostní situace - kriminalita je o něco lepší než v JAR, i když i v Lesothu je nutno věnovat zvýšenou pozornost této problematice (doporučuje se větší částky peněz a dokumenty ponechávat v bezpečnostních schránkách v hotelu a pod.). Korupce je značně nižší než v sousední Jihoafrické republice především z důvodu celkově nízké příjmové úrovně.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Výskyt zdravotnických zařízení v Lesothu je omezený. Kvalitní zdravotní služba je k dispozici v jihoafrickém Bloemfonteinu - cca 140 km západně od Maseru. V Lesothu neexistuje žádná spolehlivá záchranná služba. Před cestou se doporučuje uzavřít vhodné cestovní pojištění na úhradu případných léčebných výloh.

Mnohé léky nejsou v Lesothu k dispozici. Cestující do Lesotha by s sebou měli mít dostatečnou zásobu potřebných léků a/nebo léků na lékařský předpis, a to spolu s kopiemi těchto předpisů. Lesotho je místem s vysokým výskytem HIV/AIDS - v současné době je odhadováno, že touto nemocí je postiženo více než 30 % dospělé populace.

Nemocnice: Queen Elizabeth II Hospital, ulice Kingsway; soukromá nemocnice Maseru Private Hospital, ul. Thetsane Road (tel.: 2231 3260)

Lékárny: MHS Pharmacy, LNDC nákupní centrum, ulice Kingsway (tel.: 2232 5189)

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Nejsou v Lesothu zastoupeny.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Tísňové volání:  (266) 5888-1010

Policie (Maseru - ulice: Constitution Rd.): tel.: 2231 7262

 

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Kontakt na Delegaci EU v Lesothu

Delegation of the European Union to the Kingdom of Lesotho
167, Constitutional Road
Maseru West
P.O.Box 518
Maseru 100
tel.: +266 222 722 00
fax: +266 222 722 55
e-mail: delegation-lesotho@eeas.europa.eu

Department of Immigration and Passport Services (Maseru): informace o příp. prodloužení povolení k pobytu

Půjčovny automobilů: Avis, Moshoeshoe I International Airport (na letišti)

Banky: Pobočky významných jihoafrických bank jako NedBank a Standard Bank se nacházejí v hl. městě Lesotha Maseru.

.