Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Lesotho
Lesotho Lesotho

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Lesotho
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1935-02-15 Praha
Platnost 4.10.1966
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1935-08-30 178/1935
Publikace č. 1935-11-30 218/1935
Publikace č. 1936-01-23 8/1936
Publikace č. 1936-03-08 47/1936
Publikace č. 1936-03-27 64/1936
Publikace č. 1936-05-06 117/1936
Publikace č. 1936-12-31 350/1936
Publikace č. 1937-05-28 78/1937
Publikace č. 1938-07-21 152/1938
Publikace č. 1938-07-23 156/1938

Dohoda mezi Československou socialistickou republiko a Lesothským královstvím o potvrzení platnosti Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních z 11. listo...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Lesotho
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1974-10-25 Londýn
Místo podpisu 1973-02-19 Maseru
Platnost 25.10.1974
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-01-01 18/1980

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Lesotho
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1924-11-11 Londýně
Platnost 4.10.1966
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1926-05-20 70/1926
Publikace č. 1926-07-13 123/1926
Publikace č. 1927-05-27 60/1927
Publikace č. 1927-09-16 140/1927
Publikace č. 1929-02-04 12/1929
Publikace č. 1930-12-31 204/1930
Publikace č. 1931-03-31 47/1931
Publikace č. 1931-07-10 107/1931
Publikace č. 1931-09-15 146/1931
Publikace č. 1932-01-26 28/1932
.