Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Libye
Libye Libye

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Libyan Arab Republic for Scheduled Air Services between and beyond their respective territories
Země a mez. organizace Libye
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-12-17 Praha
Platnost 10.8.1977
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1977-12-12 84/1977

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Libye
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1975-10-15 Tripoli
Platnost 22.7.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1976-10-01 114/1976

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Libyan Arab Republic on Scientific and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Libye
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1974-02-13 Praha
Platnost 5.9.1974
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1975-01-31 6/1975
.