Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Madagaskar chameleon
Madagaskar Madagaskar

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • česky: Madagaskarská republika (Republika Madagaskar)
 • malgašsky: Repoblikan´i Madagasikara
 • francouzsky: République de Madagascar

1.2. Rozloha

 • 592 000 km2

Ostrovní stát v Indickém oceánu - čtvrtý největší ostrov světa a několik menších ostrovů.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel 18,06 mil.(odhad 2005)
 • Hustota zalidnění 30,7 obyvatel/km2
 • Podíl ekon. aktivního obyvatelstva 45,7 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 3,03 % (odhad 2005)

1.5. Národnostní složení

 1. Malgaši (Malagasy) malajsko-indonéského původu: Merina (Hova) 26 %
 2. „côtiers" smíšeného (afrického, arabského, malajsko-indonéského) původu: Betsimisaraka 15 %
 3. Francouzi, Indové, Číňané, Komořané

1.6. Náboženské složení

tradiční víra (animisté) 52 %, katolíci 20 %, protestanti 20 %, muslimové 7 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk (podle ústavy la langue nationale): malgaština (malagasy)

Jazyk je indonéského původu a od 19. století používá jako písmo latinku.

Pracovním jazykem je francouzština; znalost angličtiny se rozšiřuje relativně pomalu.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Šest provincií (provinces autonomes), pojmenovaných podle svých metropolí:

 • Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara

Provincie se dále dělí na oblasti (régions) a obce (communes).

Hlavní město a další velká města

 • hlavní město:  Antananarivo (tradiční francouzský název Tananarive) - 1,5 mil. obyvatel
 • další města: Toamasina (Tamatave) 175, Mahajanga 130, Fianarantsoa 125 (tis. obyv.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Peněžní jednotka: 1 ariary (MGA) = 100 centů
 • Bankovky a mince jsou označovány dvojjazyčně: ve francouzštině franky, v malgaštině „ariary“, přičemž 5 franků = 1 ariary.
 • V mezinárodním bankovním styku jsou používány USD a EUR.
 • Oficiální kurs (září 2009): 1 USD = 2 019 MGA

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Veřejné svátky (dny volna)

 • 1.1. Nový rok
 • 29.3. Den mučedníků (protifrancouzské povstání 1947)
 • 1.5. Svátek práce
 • 25.5. Den osvobození Afriky (založení OAU 1963)
 • 26.6. Den nezávislosti (1960)
 • 15.8. Nanebevzetí Panny Marie (Assomption)
 • 1.11. Všech svatých (Toussaint)
 • 25.12. Vánoce

Dále je volno o pohyblivých křesťanských svátcích:

 • Velký pátek, Pondělí velikonoční, Nanebevstoupení Páně (Ascension) a Svatodušní svátky (Pentecôte).

Čas

 • GMT + 3 hodiny

Obvyklá pracovní doba

 • pondělí–pátek 8:00–12:00, 12:30–16:30
 • Banky: pondělí–pátek 8:00–11:00, 14:00–16:00
 • Obchody: pondělí–sobota 8:00–12:00, 14:00–18:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Jako v řadě jiných afrických zemí, i na Madagaskaru žije řada místních obyvatel, kteří studovali v bývalém Československu, a tedy umějí česky, nebo slovensky. Někteří z nich zůstali u nás i několik let po skončení studia. Bývalí „čeští“ studenti na Madagaskaru se zatím starají téměř výhradně pouze o turisty a přírodovědce (kteří nyní jezdí na ostrov z Česka jako jediní).

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Vyžaduje se očkování proti žluté zimnici a doporučuje se i očkování proti žloutence A a (při delším pobytu) B. Malárie se vyskytuje ve vnitrozemí v období dešťů (listopad-březen) a na pobřeží celoročně, doporučují se proto antimalarika. Tekoucí vodu je nutno převařovat a filtrovat, ovoce a zeleninu pečlivě umývat, maso intenzívně vařit. Vzhledem k množství Evropanů (cca přes 20 tis. Francouzů) lze předpokládat dobré podmínky poskytování lékařské péče na drahých klinikách, ale při vážnějších obtížích se doporučuje - pokud to dovoluje zdravotní stav - odjet ze země.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Madagaskaru není zastoupena žádná další česká instituce na podporu obchodu či investic.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie

 • tísňové volání: 17, 2220466
 • informace: 2220884
 • dopravní odd.: 2235808

Vybrané nemocnice

 • Croix-Rouge Malagasy: 2222111
 • Hopital d`Anosy: 2242346
 • Hopital des Enfants: 2222476

Hasiči

 • tísňové volání: 18, 2222566

Letecké společnosti

 • Air Madagascar 2222222, 2225722
 • Air France 2222321
 • Lufthansa 2225151

1.18. Internetové informační zdroje

Jednou z mála oficiálních stránek o Africe (a Madagaskaru) v češtině je: www.afrikaonline.cz

Českými stránkami věnovanými přímo Madagaskaru jsou: //mujweb.cz/www/kecedar/madag //vesmir.msu.cas.cz/madagaskar

Českou stránkou věnovanou pomoci Africe je: www.humanitasafrika.cz

1.19. Adresy významných institucí

Fédération des Chambres de Commerce, d´Industrie et d´Agriculture de Madagascar
BP 166, Antananarivo
Tel.: +261 20 2221567

pouze zastřešuje dvanáct regionálních obchodních komor, z nichž nejvýznamnější je:

Chambre de Commerce d´Antananarivo
BP 166, Antananarivo
tel.: +261 20 2220281
fax: +261 20 2220213

.