Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mali poušť
Mali Mali

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Republika Mali (francouzsky: République du Mali)

 

1.2. Rozloha

1 241 300 km2

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel: 14,9 mil.
 • hustota osídlení: 12 obyv./km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 38,1%

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva

 • 3%

Demografické složení

 • muži 50,4%
 • ženy 49,6%
 • do 14 let věku 47,1%
 • ve věku 15-64 let 50,0%
 • ve věku 65 a více let 2,9%

 

1.5. Národnostní složení

 • Bambarové 23,9%
 • Senufové 12,2%
 • Songhajové 8,9%
 • Fulbové 8,1%
 • Maninkové 7,9
 • Soninkové 7,7%
 • Dogoni 5,6%
 • Tuaregové 5,0%
 • Bozové 4,7%
 • jiné národnosti 16,0%

 

1.6. Náboženské složení

 • muslimové 94,8%
 • křesťané 2,4%
 • animisté 2,0%
 • ostatní 0,8%

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední jazyk: francouzština
 • nejrozšířenější domorodý jazyk: bambarština

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

 • 8 krajů (région) a obvod hlavního města (Bamako)
 • 49 okresů (cercle)
 • 703 komunálních obvodů (commune)

Hlavní město:

 • Bamako (1,8 mil. obyv.)

Další velká města (nad 100 tis. obyv.):

 • Sikasso (230 tis.)
 • Kayes (150 tis.)
 • Ségou (130 tis.)
 • Mopti (120 tis.)

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

západoafrický frank - franc CFA (XOF)

Kurzovní lístek západoafrické centrální banky je na internetové adrese www.bceao.int (k euru je kurz fixní od jeho zavedení v poměru 655,957 : 1).

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Datum

Datum v roce 2014
(u svátků pohyblivých
z hlediska gregoriánského
kalendáře)

Svátek
1.1.   Nový rok
20.1.   Den armády
  13.1.2014 Narození proroka
  20.1.2014 Pokřtění proroka
26.3.   Den mučedníků
  21.4.2014 Velikonoční pondělí
1.5.   Svátek práce
25.5.   Den Afriky
  28.7.2014 Konec půstu
22.9.   Den nezávislosti
  5.10.2014 Svátek oběti
25.12.   Svátek vánoční

Obvyklá pracovní a prodejní doba je podobná jako v Evropě, víkendové dny jsou sobota a neděle. Banky a některé státní instituce pracují také v sobotu dopoledne.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k horkému podnebí a častým dopravním zácpám je místním zvykem menší dochvilnost a delší polední přestávky, které se v pátek s ohledem na velkou polední modlitbu muslimů zpravidla protáhnou až do konce teoretické pracovní doby. V páteční odpoledne není zvykem vést obchodní jednání, ale přijatelná jsou naopak i o víkendu. Zvláště při prvním osobním setkání bývá zvykem předat nějaký propagační dárek.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péči lze využít jako placenou s tím, že si pacient sám vyřídí refundaci s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Mali předplatil.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ostatní české instituce v Mali zastoupeny nejsou.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • záchranka: 15
 • policie: 17
 • požárníci: 18
 • tísňové volání: 112

 

1.18. Internetové informační zdroje

Základní internetový informační zdroj je vyhledávací funkce na www.google.ml. Dále jsou uvedeny vybrané příklady dalších zdrojů:

malijská tisková kancelář (AMAP)
www.amap.ml

kancelář prezidenta republiky
www.koulouba.ml

portál úřadu vlády s odkazy na internetové stránky dalších úřadů a institucí
www.primature.gov.ml

ministerstvo zahraničí (Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale)
www.diplomatie.gouv.ml

ministerstvo hospodářství a financí (Ministère de l'Economie et des Finances)
www.finances.gouv.ml

ministerstvo průmyslu a dolů (Ministère de l'Industrie et des Mines)
www.mines.gouv.ml

ministerstvo zaměstnanosti (Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle)
www.mefp.gov.ml

ministerstvo obrany (Ministère de la Défense et des Anciens Combatants)
www.defense.gouv.ml

ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la Justice)
www.justice.gouv.ml

ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique)
www.sante.gov.ml

ministerstva školství (Ministère de l'Education Nationale)
www.education.gouv.ml

malijský statistický úřad (L’Institut National de la Statistique)
instat.gov.ml

delegace EU (Délégation de l'Union européenne en République du Mali)
eeas.europa.eu/delegations/mali

francouzské velvyslanectví (Ambassade de France au Mali)
www.ambafrance-ml.org

 

1.19. Adresy významných institucí

Aktuální adresy jsou uvedeny na internetových stránkách dle bodu 1.18.

.