Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mali poušť
Mali Mali

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Název v cizím jazyce Accord sur la coopération culturelle entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République du Mali
Země a mez. organizace Mali
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-11-15 Praha
Platnost 1.3.1961
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-05-05 84/1964

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci

Název v cizím jazyce Accord entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République du Mali concernant la coopération scientifique et technique
Země a mez. organizace Mali
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-11-15 Praha
Platnost 1.3.1961
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-05-05 83/1964

Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Název v cizím jazyce Accord relatif aux services aériens entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République du Mali
Země a mez. organizace Mali
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1961-11-27 Praha
Platnost 11.10.1962
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1962-12-18 116/1962
.