Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Maroko pohoří Atlas
Maroko Maroko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Marocké království
 • Al-Mamlaka al-Maghribíja
 • Royaume du Maroc

1.2. Rozloha

 • 446 550 km2 bez území Západní Sahary
 • 710 850 km2 oficiálně udávaná rozloha s územím Západní Sahary

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 

Počet obyvatel (2012):32,309 mil. (58 % obyvatel žije ve městech)

Hustota zalidnění:  72 obyvatel/km2 (bez oblasti Západní Sahary), 45 obyvatel/km2 (včetně oblasti Západní Sahary)

Ekonomický aktivní obyvatelstvo (2011):11,5 mil.

Míra ekonomické aktivity (2011): 49,2 %

Míra nezaměstnanosti (2011): 8,9 %

Míra negramotnosti (2011): 32 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 

Průměrný roční přírůstek (2012): 1,054 %

Demografické složení obyvatelstva (2012) – populace ve věku:    

0-14     = 27,4 %

15-59   = 66,4 %                        

60+      = 6,2 %

1.5. Národnostní složení

 • Maročané (99,5 %)
 • Mauritánci
 • Senegalci
 • Evropané

1.6. Náboženské složení

 Islám je státním náboženstvím (cca 99 % obyv.).

- ostatní minoritní náboženství: křesťanství, judaismus (většina z dříve početné židovské komunity - v pol. 40.let 20. stol. čítající až 300 000 osob - odešla ze země po II. světové válce a zejména v 60. letech; nynější odhad židovské komunity v Maroku je kolem 5 000 osob)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština a od června 2011 i berberština.

V úředním a obchodním styku je běžně používaná francouzština.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Maroko je nyní členěno na 16 regionů s omezenou mírou samostatné působnosti. Z hlediska výkonu státní správy jsou tyto územní jednotky označovány jako wilaya, v jejichž čele stojí králem jmenovaný vysoký úředník, tzv. wali - zástupce státní moci (formálně ministerstva vnitra). Regiony/wilaya se dělí na 75 jednotek nižšího řádu tzv. prefektur (městského charakteru) či provincií (venkovského charakteru). V jejich čele stojí králem jmenovaný guvernér. Nejnižší územní jednotkou pak jsou obce (1 503 jednotek). V přípravě je reforma územního uspořádání, která počítá s nově vymezenými 12 regiony s větší mírou samostatné působnosti.

16 marockých regionů:

1.  Rabat - Salé - Zemmour - Zaer

2. Grand Casablanca

3.  Guelmim - Es-Semara

4. Souss - Massa - Draa

5. Gharb - Cherarda - Béni Hsan

6. Chaouia - Ouardigha

7. L´Oriental

8. Laâyoune - Boujdour – Sakia el Hamra

9. Doukkala - Abda

10. Tadla - Azilal

11. Meknes - Tafilalet

12. Fes-Boulemane

13. Taza – Taounate - Al Hoceima

14. Tanger - Tétouan

15.  Marrakech - Tensift - Al Haouz

16. Oued Ed-Dahab - Lagouira

(pozn.: Region Oued Ed-Dahab-Lagouira, stejně jako část regionů Guelmim-Es Smara a Laâyoune - Boujdour– Sakia el Hamra pokrývají oblast tzv. Západní Sahary, o jejíž administrativní statut se vedou spory.)             

 

Hlavní město (2009): Rabat - 700 tis. obyvatel, v rámci souměstí Rabat-Salé 1,7 mil  obyvatel

Další významná města a jejich počet obyvatel (2009):

            Casablanca -3,3 mil.      

            Fes -1 mil.      

            Marakéš - 900 tis.

            Tanger - 770 tis.

                          

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 dirham (MAD) = 100 centimů – MAD není volně směnitelnou měnou

Orientační kurz 2012:   1 EUR = cca 11 MAD

1 USD = cca 8,5 MAD

V Maroku jsou dobře směnitelné jak USD, tak i EUR. V řadě lepších ubytovacích zařízeních je možné i přímo platit EUR či USD. 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky v letech2013 a2014

2013*

 

2014*

 

Název svátku

1. ledna

1. ledna

Nový rok

11. ledna

11. ledna

Státní svátek (vydání Manifestu nezávislosti roku 1944)

24. ledna

12. ledna

Aid  Al Mouloud (narození Proroka Mohammeda)

1. května

1. května

Svátek práce

30. července

30. července

Svátek trůnu (nástup krále Mohammeda VI na trůn v r. 1999)

14. srpna

14. srpna

Oued Eddahab (Svátek provincie Sahara)

20. srpna

20. srpna

Svátek revoluce, krále a lidu

21. srpna

21. srpna

Svátek mládeže

cca 8. července

cca 27. června

Počátek postního měsíce Ramadánu

cca 8. srpna

cca 28. července

Aid Al Fitr (ukončení ramadánu)

6. listopadu

6. listopadu

Svátek Zeleného pochodu

18. listopadu

18. listopadu

Svátek nezávislosti

cca 14. října

cca 3. října

Aid Al Adha (svátek přinášení obětí, 70 dnů po ukončení ramadánu)

4. listopadu

24. října

1er Moharrem (Nový rok)

* kurzívou vyznačeny pohyblivé svátky, které se řídí podle islámského kalendáře

            Pracovní a prodejní doba

            Pracovní týden začíná v pondělí a končí v pátek, sobota a neděle jsou dny volna. Většina obchodů je však v sobotu otevřena. V pátek, který je dnem velké modlitby (kolem 13:00 hodin), mohou být některé obchody i instituce odpoledne uzavřeny. Obvyklá pracovní doba je od 9:00 do 12:30 hod. a od 14:30 do 18:30 hod. Státní správa má souvislou pracovní dobu od 8:30 hod. do 15:30 hod. Práce bývá upravována v měsíci ramadánu, kdy je krácena na dobu od 9:30 do 14:00 hodin. Rovněž banky mají v době ramadánu pracovní dobu o 1 až 2 hodiny kratší.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Místní zvyklosti

Maroko je islámská země, v níž je třeba ctít místní zvyky a respektovat určité zákazy vyplývající z tohoto náboženství. Není vhodné organizovat obchodní schůzky na pátek, který je hlavním modlitebním dnem. V období měsíce ramadánu je třeba respektovat půst věřících, nekouřit, nejíst a nepít na veřejnosti. Jídlo nebo kouření na ulici je v tomto období trestné. Tato omezení se nevztahují na provoz a prostory vybraných hotelů a restaurací, kde jsou ubytováni a stravují se cizinci.

Jazyk a kultura

Ačkoliv je úředním jazykem arabština a nově též berberština, zůstává francouzština nejfrekventovanějším obchodním jazykem. V severních pobřežních oblastech je též rozšířená znalost španělštiny. Komunikace v anglickém jazyce nepatří k základní výbavě marockých obchodníků, avšak i to se mění u mladé generace. Jednání v arabském jazyce, nebo jeho alespoň částečná znalost, jsou velice ceněny, je však třeba mít na paměti, že marocká arabština se liší oproti klasické arabštině.

Rozdílnost kultur by se v ojedinělých případech mohla stát příčinou nedorozumění nebo faux pas. Jednotný návod pro jednání s marockým partnerem však neexistuje. Obecně platí dvě zásady: I) Při jednání dbát zvýšenou měrou na zásady lidského taktu, zejména u citlivých otázek, k nimž patří manželka a rodina, a vyhnout se debatám o marockém králi, Západní Sahaře a islámu; II) dodržovat základní pravidla společenského chování.

 

Charakteristika jednání

Schůzky ve firmě u marockého partnera bývají obvykle sjednávány na dopoledne. Společenská setkání jsou pak orientována na večerní dobu.

Marocké soukromé firmy vysílají na jednání jednoho nebo dva zástupce, kteří mívají rozsáhlé pravomoci. Je možné očekávat spíše dlouhá jednání s rozvláčnými úvodními proslovy. Přestávky v jednání marockým obchodníkům zpravidla nevadí, s lehkostí je přijímají a často také navrhují. Někteří bývají emotivní, sebevědomí, dokáží dát najevo i zlost, ale zpravidla jde o součást taktiky. Pokud je sjednána dohoda, drží se marocká strana spíše jejího doslovného znění (zejména v arabském jazyce) a myšlenky, s níž byla dohoda sepisována, nehrají pro její pozdější výklad velkou roli. Maročtí obchodníci neradi zacházejí do podrobností, dávají přednost řešení jako celku. Neradi se baví o konkrétní ceně zboží. Při jednání jen zřídka a velice pomalu ustupují. Maročané hodně dbají na zachování vlastního „pocitu vítězství“ při uzavření obchodu.

Problémem bývá uzavírání obchodů na dálku, obzvláště s novými partnery – doporučujeme vždy osobní návštěvu země a prověření marocké firmy. Rovněž dodržování časových harmonogramů sjednaných obchodů a platební morálka marockých partnerů bývá problematická. V případě vyskytnutí se obtíží při realizaci obchodu byly zaznamenány případy, kdy daný subjekt volil vyčkávací taktiku a nehlásil se k odpovědnosti.

Při jednání s marockými partnery a zejména státní správou je třeba být trpělivý, neboť v negociačním procesu se lze často setkat s řadou administrativních průtahů a místy až nesmyslných požadavků na doplnění podkladů. Dojde-li však na marocké straně k rozhodnutí, jednání často naberou nečekanou akceleraci a marocká strana začne vyžadovat rychlé uzavření obchodu. 

Uvedené charakteristiky je však třeba přijímat s rezervou, neplatí paušálně.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

 Lékařská péče

Vybavení a úroveň státních zdravotnických zařízení (cca 80 státních nemocnic) vyhovuje pouze základnímu ošetření. Ve vážnějších případech je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc na soukromé klinice, kde je však třeba počítat s vysokými finančními náklady, často je nutné platit za ošetření v hotovosti. V zemi je kolem 50 soukromých klinik, většina na relativně dobré úrovni. V Casablance a Rabatu je řada anglicky hovořících lékařů. Soukromé zubní lékařství je na poměrně dobré úrovni.

Zdravotní pojištění

Pro všechny cesty do Maroka je pro občany ČR nutné uzavřít plné zdravotní pojištění, zahrnující případnou leteckou repatriaci do ČR, jelikož není v platnosti bilaterální smlouva o bezplatné lékařské péči.

Mezi Marokem a EU neexistuje jednotná dohoda týkající se poskytování lékařské péče občanům. Využívání lékařské péče občany EU tedy závisí na konkrétních bilaterálních dohodách mezi zeměmi EU a Marokem.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

 Žádná z uvedených institucí nemá v Maroku své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

- telefonní předvolba pro volání do Maroka: 00 212

Nouzová telefonní linka zastupitelského úřadu v Rabatu:

00 212 613 45 25 83 (v případě volání z marocké sítě – 0613 45 25 83)

policie (ve městech) 19
královské četnictvo – Gendarmerie royale (mimo městské aglomerace) 177
S.O.S. nehody (ambulance) 150
hasiči a rychlá lékařská pomoc 15

Rabat - záchranná služba:
Samu (Service Privé d'Assistance Médicale Urgente) - 05 37 73 73 73
S.o.s. Médecins Rabat /Salé - 05 37 20 20 20
Casablanca - záchranná služba:
Samu - 05 22 25 25 25
S.o.s. Médecins Casablanca - 05 22 98 98 98

Informace o telefonních číslech 160

Opravy a odtahy motorových vozidel                                  0522 272727

Mezinárodní pojišťovny

 • Maroc Assistance                       0522 303030
 • Mondial Assistance                    0522 313150

Rychlé převody peněz ze zahraničí – Western Union          0522 208080

1.18. Internetové informační zdroje

Pravidelné zprávy o vývoji a trendech marockého hospodářství publikuje Ministerstvo hospodářství a financí (mj. měsíční „Note de conjoncture“ - www.finances.gov.ma/depf) a Vysoký úřad pro plánování, jenž provádí hlavní statistická šetření (souhrnné studie o stavu ekonomiky jsou zveřejňovány čtvrtletně - www.hcp.ma).    

Další zdroje:

1.19. Adresy významných institucí

Ministère de l´Economie et des Finances (Ministerstvo hospodářství a financí)

Av. Mohammed V
Rabat - Chellah
Tel: 05 37 67 75/01 až 08

Fax: 05 37 67 75 26

E-mail: internet@finances.gov.ma

http://www.finances.gov.ma

 

Ministère de l´Equipement et des Transports (Ministerstvo vybavení a dopravy)

Quartier Administratif

Rabat – Chellah

Tel: 00212 537 6841 51

Fax: 00212 537 766633

http://www.mtpnet.gov.ma

 

Ministère de l`Energie, des mines, de l`eau et de l`environment (Ministerstvo energetiky, dolů, vody a životního prostředí)

Rue Marouane Saadi

Lot Agdal Rabat

Tel: 00212 537 68 84 00

Fax: 00212 537 68 88 75

http://www.mem.gov.ma/

 

Ministère de l`Agriculture et de la pêche maritime (Ministerstvo zemědělství a mořského rybolovu)

Place Abdellah Chefchaouini

B.P. 607

Rabat Chellah

Tel: 00212 537 765530

Fax: 00212 537 765081

http://www.agriculture.gov.ma/

 

Ministère de l`Industrie, du Commerce et des nouvelles technologies (Ministerstvo průmyslu, obchodu a nových technologií)

B.P.609 Quartier Administratif

Rabat Chellah

Tel: 00212 537 766698

Fax: 00212 537 768933

http://www.mcinet.gov.ma/

 

 Ministère du Tourisme (Ministerstvo cestovního ruchu)

Av. Ennakhil

Hay riad Rabat

Tel: 00212 537577800

Fax: 00212 537 577901

http://www.tourisme.gov.ma/

 

Ministère des Affaires étrangères et de la coopération (Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce)

Av. Roosvelt

Rabat

Tél: 00212 537 76 11 23

Fax: 00212 537 76 46 79

http://www.diplomatie.ma/

 

Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d´Industrie et de Services (FCMCIS)

 6, Rue Erfoud

Hassan – Rabat

Tel.: 00212/537/767 051, /767 078

Fax: 00212/537/767896

E-mail: fcmcis@menara.ma

 

Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

23, Bd Mohamed Abdou

Quartier Palmiers – Casablanca

Tel.: 00 212 5 22 99 70 00

Fax: 00 212 5 22 98 39 71

E-mail: cgem@cgem.ma

www.cgem.ma

 

Direction Générale de l´Office des Foires et Expositions de Casablanca

Rue Tiznit

Casablanca

Tel.: 00 212 522 201 157

Fax: 00 212 522 26 49 49

E-mail: foire@ofec.ma

 

Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI)

32, rue Honaine angle Av. Michlifen

Agdal – Rabat

Tel: 00212 537 22 64 00

Fax: 00212 537 67 34 17 / 42

E-mail: info@invest.gov.ma

http://www.invest.gov.ma/

.