Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mauricius panorama
Mauricius Mauricius

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Mauricijská republika

1.2. Rozloha

2040 km2 (ostrov Mauricius 1757 km2; ostrov Rodrigues 108 km2 a další drobné ostrovy)

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 1 331 155 (odhad červenec 2014). Zdroj
 • Hustota na km2: 653 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 0,66 % (odhad červenec 2014)

1.5. Národnostní složení

 • 52 % - mauricijští Indové náboženství Hindu
 • 27 % - Kreolové (původně otroci z Afriky a Madagaskaru)
 • 17 % - mauricijští Indové muslimského náboženství
 •  2 % - mauricijští Číňané (cca 30 000)
 •  2 % - mauricijští Francouzi (ekonomicky nejsilnější národnost)

1.6. Náboženské složení

 • 52 % - hindu
 • 30 % - katolíci (včetně Kreolů a většiny Číňanů - převážně římští, velmi malé procento protestanti)
 • 17 % - muslimové
 •  1 %  - ostatní (Číňané - budhismus)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk: angličtina

Ostatní jazyky: všeobecně používanou řečí je francouzština a také kreolština (zjednodušená francouzština s využitím výrazů z dalších jazyků původních otroků, jako např. jazyků z Afriky a Madagaskaru), dále hindi, tamil, bhojpuri a urdu.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • ostrov Mauritius se dělí na 9 oblastí – Port Louis, Pamplemousses, Riviere du Rempart, Flacq, Grand Port, Savanne, Riviere Noire, Plaines Wilhems a Moka;
 • ostrov Rodrigues (ve vládě je jeden ministr zodpovědný za tento ostrov).

Hlavní město: Port Louis (149 000 obyvatel)

Další města: Beau-Bassin/Rose-Hill (95 tis.), Vacoas/Phoenix (93 tis.), Quatre-Bornes (75 tis.), Curepipe (75 tis.), Port Mathurin (ostrov Rodrigues)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • mauricijská rupie (MUR) - 100 centů
 • směnný kurz k většině měn je možno ověřit na stránkách centrální banky www.bom.mu
 • např. 10. června 2014 činil kurs MUR k EUR 40,1734 (nákup) a 41,6763 (prodej)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna - Nový rok
 • čínský jarní festival (pohyblivé)
 • 1. února - svátek na památku zrušení otroctví
 • Thaipoosam Cavadee (pohyblivé)
 • Maha Shivaratree (pohyblivé)
 • 12. března - státní svátek
 • Ougadi (pohyblivé)
 • Velký pátek (pohyblivé)
 • 1. května - svátek práce
 • 15. srpna - Nanebevzetí P. Marie
 • Ganesh Chathurthi (pohyblivé)
 • Divali (pohyblivé)
 • Eid-Ul-Fitr (pohyblivé)
 • 2. listopadu - svátek na památku příjezdu prvních otroků
 • 25. prosince - svátek vánoční

Úřední hodiny:

 • banky - pondělí až čtvrtek 9:15–15:15, pátek 9:15–17:15, v sobotu zavřeno;
 • obchody - pondělí až sobota 9:30–17:30 (některé v sobotu odpoledne mají zavřeno), většina obchodu je v neděli a o svátcích zavřena (různé dle města a oblasti);
 • úřední hodiny institucí - pondělí až pátek 8:30–16:00 a v sobotu 9:15–11:15 (pouze soukromé firmy);
 • pošty - pondělí až pátek 8:00–16:00, sobota 8:00–11:45 (známky se prodávají pouze na poštách, případně jsou k dispozici na recepci ve velkých hotelích).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Mauricius je směsicí evropských a asijských, především indických, zvyklostí při obchodních jednáních. Převažující je indický styl jednání s ohledem na významnou část populace pocházející z Indie, a to jak hinduistický, tak i muslimský. Oproti jednání v Indii a Pákistánu je však daleko více ovlivněn evropským stylem, zvláště francouzským. Přestože byl Mauricius britskou kolonií, značný vliv, a to i jazykový, zanechali původní kolonizátoři z Francie. Z tohoto důvodu je preferován při jednáních francouzský jazyk oproti anglickému, který však všichni také ovládají. Nepsaným lidovým jazykem je místní kreolština, což je základem zjednodušená francouzština s prvky z dalších jazyků, především původních otroků z Indie, Madagaskaru a dalších afrických zemí. Významná část podnikatelů je čínského původu, především z jihozápadní Číny.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na velmi dobré úrovni. Doporučuje se uzavřít cestovní pojištění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Nejsou zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Tísňové volání:  policie, hasiči, záchranná služba -  999 a požádat o spojení na žádanou službu

1.18. Internetové informační zdroje

The Government of Mauritius - vládní stránky, rozcestník na jednotlivá ministerstva

BOI (Board of Investment) - investiční agentura

BOM (Bank of Mauritius) - centrální banka

SIC (State Investment Corporation) - 

SMIDO (Small and Medium Development Organisation) - rozvoj malého a středního podnikání

IVTB (Industrial and Vocational Training Board) - transformován na Institute of training an development - www.mitd.mu

UOM (University of Mauritius)  

UTM (University of Technology, Mauritius)

1.19. Adresy významných institucí

 

.