Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mauritanie bílý velbloud
Mauritánie Mauritánie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Mauritánská islámská republika

Al-Džumhúrija al-Islámija al-Mauritánia

République Islamique de Mauritanie

1.2. Rozloha

1 030 700 km2  

Sousedé (délka hranice): Alžírsko (463 km), Mali (2 237 km), Senegal (813 km), Maroko/Západní Sahara (1 561 km)    

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: 3 437 610 (odhad k říjnu 2013)

Hustota zalidnění: 3,34 obyvatel/km2   (říjen 2013)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:1,187 mil. (2011)

Míra nezaměstnanosti: 31,2 % (odhad 2008)

Míra negramotnosti v populaci 15+ (2011): 41,2 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:  2,29 % (odhad za rok 2013)

Demografické složení obyvatelstva dle věkových skupin: (odhad za rok 2013)

0 – 14              = 39,8%

15 – 64            = 56,7%

65+                 = 3,5%

1.5. Národnostní složení

Etnické složení: mauritánské kmeny (cca 70 % - tvořené arabo-berberskými kmeny a tmavými Haratinci), černošské kmeny (30 %)

1.6. Náboženské složení

Islám je státním náboženstvím.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazykem je arabština (místní dialekt se nazývá hassaníja).

V úředním styku je též používaná francouzština.

V zemi se používají i další národní jazyky - pular, soninké a wolof.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

13 regionů (wilaya): Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh Ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Tagant, Tiris Zemmour, Trarza + hlavní město Nouakchott

Země se dále dělí na 53 okrsků (moughataa) a 216 obcí (communes)

Hlavní město – počet obyvatel: Nouakchott – cca 709 000 (2009)

Další významná města – počet obyvatel:

Nouadhibou - cca 100 000 (ekonomické centrum)

Kiffa – cca 45 000

Rosso – cca 45 000 (centrum zemědělství)

Kaédi – cca 45 000 (centrum zemědělství)

Zouérate – cca 35  000 (centrum těžby)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 ouguiya (MRO) – není konvertibilní měnou; fixována k USD

1 EUR = 399,29 MRO (k 2/1/2013)

1 USD = 302,24 MRO (k 2/1/2013)

      

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

1) Pevné svátky:

Státní svátek: 28.11. (Den nezávislosti)

1.1. – Nový rok

1.5. – Svátek práce

 25.5. – Den Africké jednoty

2) Pohyblivé muslimské svátky:

Aid El Mouloud (narození Proroka) – cca 13.1. 2014 , 3. 1. 2015

Aid El Fitr (konec ramadánu) – cca 28. 7. 2014, 18.7. 2015

Aid El Adha (velký svátek) – cca 4. 10. 2014, 23. 9. 2015

Muharram (muslimský Nový rok) –  cca 25.10. 2014, 14. 10. 2015

Pracovní týden začíná v neděli a končí ve čtvrtek – pátek a sobota jsou dny volna (dle muslimské tradice).

             Otevírací hodiny úřadů fungují většinou bez polední přestávky od 8 hod do 16,00 hod. Banky mají otevřeno od neděle do čtvrtka od cca 8 hod do cca 12 hod. Obchody a drobní podnikatelé naopak často respektují klimatické poměry v zemi a zachovávají polední přestávku - otevírají mezi 9 až 12 hod a mezi 16 až 19,30 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Mauritánie je islámská země, kde je třeba dodržovat základní principy respektu vůči náboženským hodnotám. V období měsíce Ramadánu je třeba respektovat denní půst věřících, nekouřit, nejíst a nepít na veřejnosti. Během rozhovoru s obchodními partnery je vhodné se vyhýbat tématu náboženství, rodiny, osobního života – do té doby, než partner sám usoudí, že pozve cizince do svého domu, což je gesto, které otevírá možnost komunikace i v osobnější rovině. Mauritánci jsou celkově velmi pohostinní, ocení zájem o svou zemi, jsou ochotni zmínit i politické aspekty.

            Zároveň je třeba počítat s hrdostí a smyslem pro čest: Mauritánec se nikdy s výhledem zisku neponíží a zná svou cenu a cenu svého zboží. Obecně lze počítat s držením slova, dodržováním smluvních podmínek. Naopak problémem mohou být termíny a komunikace na dálku – země se dosud potýká s technologickými problémy a je nutno počítat s často nefungujícími faxy, internetem, telefony. 

            Pro první obchodní jednání je nejlepší zvolit neutrální půdu – hotel, restauraci. Mauritánská strana bude pravděpodobně hned od počátku velmi konkrétní, budou ji zajímat reálné výsledky a možnosti spolupráce. Důraz bude kladen na reference, kvalitu a serióznost, ale také na cenu.

            Dosud není snadné platit v zemi platební kartou – kromě velkých hotelů, leteckých společností a některých autopůjčoven nelze kartu použít. V zemi téměř neexistují bankomaty. Pro běžné nákupy se doporučuje mít více drobnějších bankovek.

,           V Nouakchottu existuje několik hotelů, které nabízejí konferenční prostory  pro případná obchodní setkání či konzultace a prezentaci (viz kapitola 1.13). Kromě toho má město v severozápadní části moderní kongresový palác.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mauritánie nedisponuje téměř žádnou sítí zdravotní péče, s výjimkou hlavního města Nouakchottu a ekonomického centra Nouadhibou, kde lze nalézt alespoň základní zdravotní ošetření v případě nutnosti. Vzhledem k velmi omezené telefonní síti nejsou v Mauritánii vždy funkční nouzová telefonní čísla. Mauritánie má mezinárodní telefonní předvolbu +222.

Zdravotní péče v Nouakchottu:

Centre Hospitalier National - tel. 00 222 45 25 51 35

Hôpital Militaire - tel. 00 222 45 25 70 15

 Zdravotní péče v Nouadhibou:

Centro Asistencial del Instituto Social dela Marina- tel. 00 222 45 24 51 83

             Před cestou je bezpodmínečně nutné mít řádně smluvené zdravotní pojištění včetně pokrytí nákladů na převoz do ČR, neboť cena nadstandardního zdravotního ošetření může být velmi vysoká.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V současnosti není na území Mauritánie zastoupena žádná ze zmíněných institucí. 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Konzulární případy – viz Diplomatická zastoupení zemí EU (kapitola 1.15.)

 

Vzhledem k velmi omezené telefonní síti nejsou v Mauritánii vždy funkční ústřední nouzová telefonní čísla.

 

Policie: 17

Hasiči: 18

 

Nemocnice:

Centre Hospitalier National - tel. 00 222 45 25 51 35

Hôpital Militaire - tel. 00 222 45 25 70 15

 

Pohotovostní lékárny: 00 222 525 16 93/53 93/53 12/53 69/20 04

Pohotovostní lékaři: 00 222 252 15 71/23 98

Počasí: 00 222 525 11 71

Informace: 12

Letiště Nouakchott: 00 222 523 48/538 28/252 001/252009

Western Union: 000 222 525 33 18

DHL: 00 222 525 47 06

1.18. Internetové informační zdroje

Dostupnost informačních zdrojů k Mauritánii je obecně velmi nízká. Některé parciální informace k ekonomickému vývoji (často s velkým časovým zpožděním) poskytuje mauritánský Národní úřad pro statistiku (ONS). Bohatším informačním zdrojem pak je webový server African economic outlook, jenž je společným projektem Africké banky pro rozvoj, Rozvojového centra OECD, Hospodářské komise OSN pro Afriku a Rozvojového programu OSN. Pro ekonomické a sociální statistiky je vhodným zdrojem Světová banka.

 

www.ons.mr               - Office National dela Statistique (Národní úřad pro statistiku)

www.africaneconomicoutlook.org – African Economic Outlook

http://data.worldbank.org/country/mauritania - data Světové banky

www.mauritania.mr      - oficiální stránky Mauritánské informační kanceláře 

http://www.investinmauritania.gov.mr/  - podpora investicí – Min. hospodářství

www.beta.mr               -  portál ekonomických informací o Mauritánii (včetně vypsaných tendrů)

http://www.pmd.mr      - informační portál o Mauritánii (Mauritánský rozvojový portál)

http://www.tourisme-mauritanie.com/ - Office National du Tourisme (Národní úřad cestovního ruchu)

1.19. Adresy významných institucí

Ministerstvo ekonomických záležitostí a rozvoje

Ministère des Affaires économiques et du Développement

B.P. 238

Nouakchott

www.maed.gov.mr/

 

Ministerstvo ropy, energie a dolů

Ministère du Pétrol, de l´Energie et des Mines

http://www.petrole.gov.mr/minesindustrie/index.aspx

 

Ministerstvo obchodu, průmylsu, řemesel a turistiky

Ministère du Commerce, de l´Industrie, de l´Artisanat et du Tourisme

Quartier ministériel

Nouakchott

Tel: +222 525 55 40

Tel. sekce turistiky: +222 525 13 67

http://www.commerce.gov.mr/Commerce/Home

 

Obchodní komora

Chambre de Commerce, d´Industrie et d´Agriculture de Mauritanie

333 Avenue de l'independance, BP: 215

Nouakchott

Tel : 00 222 45 25 22 14

Fax : 00 222 45 25 38 95

cciam_info@yahoo.fr

http://www.chambredecommerce.mr/

 

Národní konfederace mauritánských zaměstnavatelů

Confederation Nationale du Patronat Mauritanien (CNPM)
824, avenue du Roi Faïçal, B.P. 383
Nouakchott - Ksar
Tél: 00 222 525 33 01

Fax: 00 222 525 91 08

Profesní asociace mauritánských bank

Association professionnelle des Banques de Mauritanie

Immeuble BMCI n. 204

B.P. 749

Nouakchott

Tel: +222 525 24 18

Fax: +222 529 32 62 

.