Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mosambik pobřeží
Mosambik Mosambik

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Mosambická republika (República de Moçambique)

1.2. Rozloha

Rozloha celkem:

 • 801590 km2 (z toho 784090 kmvlastního území a 17500 km2 vnitrozemských jezer)
 • Celková délka mořského pobřeží: 2470 km.

Celková délka mozambických hranic:

 • 4571 km.

Země, s nimiž Mosambik hraničí a délka hranic:

 • Malawi - 1569 km,
 • JAR - 491 km,
 • Svazijsko - 105 km,
 • Tanzanie - 756 km,
 • Zambie - 419 km,
 • Zimbabwe - 1231 km.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 23,5 mil. (odhad 2012),

Průměrná hustota obyvatel na 1 km2 :

 • 29,3

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • ve věku 15 - 64 let: 51,1 % obyvatelstva (z toho 5,5 mil. mužů a  6,1 mil. žen)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 2,4 % (odhad 2012)

Demografické složení (odhad 2012):

0 – 14 let:                                     45,9 %

15 – 64 let:                                   51,1 %

65 let a výše:                                 3 %

Průměrný věk (medián):

 • 16,8 let; muži:16,1 a ženy 17,4 let

Počet nově narozených na 1000 obyvatel (odhad 2012):

 • 39,34

Počet úmrtí na 1000 obyvatel (odhad 2012):

 • 17,79

Odhad podílu obyvatelstva HIV pozitivního (odhad 2009):

 • 11,5 %
 • počet úmrtí na AIDS ročně 74 000

Poměr pohlaví (odhad 2011):

při narození:                             1,02 muže na 1 ženu

do 15 let věku:                        1,01 muže na 1 ženu

15 – 64 let:                              0,94 muže na 1 ženu

65 let a výše:                          0,85 muže na 1 ženu

Obyvatelstvo celkem:   0,95 muže na 1 ženu

Dětská úmrtnost (odhad 2012):

 • 76,85 úmrtí na 1000 nově narozených 

Celková porodnost (odhad 2012):

 • 5,4 děti na 1 ženu

1.5. Národnostní složení

Mosambické obyvatelstvo je tvořeno z 99,66 % původními etnickými skupinami. Na severu žije etnikum Makua (asi 4 mil.), v údolí Zambezi žijí Senové a Šonové a v jižním Mosambiku převládají Šangánové (Tsongové). Vedle těchto hlavních skupin žije v zemi několik etnik menších.

V zemi též žije několik desítek tisíc osob evropského původu, evropsko-afrických míšenců (1 %) a obyvatel asijského původu, zejména Indů (0,5 %). Počet obyvatel evropského původu dramaticky klesl v 70. letech 20. stol. v souvislosti s osvobozeneckou a následnou občanskou válkou, díky ekonomickému rozkvětu země po roce 2000 však začal opět růst. Od vypuknutí ekonomické krize v Evropě v Mosambiku strmě narůstá počet portugalských a jiných evropských státních příslušníků ucházejících se o volné, především odborně zaměřené, pracovní pozice.

1.6. Náboženské složení

Podle posledního sčítání lidu v roce 2007 se 56 % populace hlásí ke křesťanství (z toho 28 % katolíků), 18 % je muslimů, 7,3 % se hlásí k tradičním náboženstvím a 18,7 % se nehlásí k žádnému náboženství.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiálním jazykem země je sice portugalština, ale jako druhý jazyk ji ovládá jen cca 40 % mosambické populace, rodným jazykem je pak pouze u 10 % obyvatel.  V zemi se hovoří řadou místních regionálních jazyků. Hlavními z nich jsou ronga, changã a muchope.

Gramotných je 70 % mužů a 43 % žen.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

10 provincií:

 • Cabo Delgado
 • Gaza
 • Inhambane
 • Manica
 • Maputo (provincie nezahrnující samotné hlavní město)
 • Nampula
 • Niassa
 • Sofala
 • Tete
 • Zambezia                   

 1 město se zvláštním statutem:

 • hlavní město Maputo

Hlavní město Maputo má podle sčítání lidu z roku 2007 1,76 mil. obyvatel, společně s předměstím Matola ležícím již mimo administrativní oblast hlavního města má však celá maputská aglomerace cca 2,5 mil. obyvatel.

Další velká mosambická města (počet obyvatel):

 • Beira (430000)
 • Nampula (388000)
 • Chimoio (257000)
 • Nacala (224000)
 • Quelimane (188000)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Mosambický metical (meticais v množném čísle) se dělí na 100 centavos. Jeho mezinárodní kód je MZN, místně se však používá též zkratka MTn. Tzv. nový metical nahradil v roce 2006 starý v poměru 1000 : 1. Staré meticaly se již nepoužívají.

Kurz:

 • 1 USD = 30 MZN (duben 2013)

Inflace se v posledním desetiletí pohybuje kolem 11 %.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 

1. leden

Nový rok

3. únor

Den hrdinů

7. duben

Den mosambických žen

1. květen

Svátek práce

25. červenec

Den nezávislosti (státní svátek)

7. září

Den mírové dohody z Lusaky

25. září

Den ozbrojených sil

4. říjen

Den míru a národního usmíření

10. listopad

Den hl. města Maputo (regionální svátek)

25. prosinec

Vánoce

26. prosinec

Vánoce

Připadne-li svátek na neděli, je pak zpravidla volno v pondělí.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály) a kravatě, konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní a jiné oficiální styky svou formou většinou následují portugalský model, přesto je obchodní atmosféra oproti Evropě méně formální.

Pracovní doba je od pondělí do pátku od 8:00 do 17:30 s přestávkou mezi 12:30 a 14:00.

Rozhodovací procesy státních institucí jsou velmi zdlouhavé a byrokratická zátěž obecně představuje jednu z barier obchodních styků.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, tzn. veškerá ošetření je třeba na místě zaplatit. Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční hotovost a kvalitní cestovní a zdravotní pojištění na celou dobu pobytu.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Výjimku představují soukromé kliniky v největších městech.

Kromě povinného očkování proti žluté zimnici se doporučuje rovněž očkování proti meningokokové encefalitidě, břišnímu tyfu a žloutence typu A i B. Na celém území Mosambiku se vyskytuje malárie, proto se doporučuje užívat profylaxi proti této nemoci.  Léky lze koupit na místě (ovšem jen ve větších městech), mosambické zdravotnické organizace doporučují Paludrin v kombinaci s doxycyklinem, mefloquinem nebo chloroquinem. Z důvodu cyklického výskytu cholery je třeba pečlivě zachovávat hygienické zásady.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V zemi se nenacházejí pobočky českých institucí. Nejbližší pobočka CzechTrade se nachází v jihoafrickém Johannesburgu:

Czech Trade, 357, Rivonia Boulevard, Johannesburg
Poštovní adresa: P.O.Box 3520, 2128 Rivonia, South Africa,
Tel: +27 11 5190902
Internetová adresa: www.czechtrade-sa.co.za
E-mail: johannesburg@czechtrade.cz

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Hasiči: 198 nebo +258 21 322222

Policie: 112, 119 nebo +258 21 325031

V případě potřeby lékařského ošetření lze kontaktovat následující kliniky v Maputu:

Clinica Cruz Azul
Avenida Karl Marx 414
Tel.+258 21 3051516/146
Mobil.+258 82 3040050/82 3035500

Clinica Especial Hospital Central
Avenida Eduardo Mondlane
Tel.+258 21 324633,+258 21 329522

Clinica 222
Avenida 24 Julho,no.823
Tel.+258 21 313054/7

SOS Metropol, Medical Response
Tel.+258 82 323260,+258 21 313103/4 

1.18. Internetové informační zdroje

Podrobné informace o cestování v Mosambiku nabízí například portál www.visitmozambique.net.

Většina mosambických médií používá výhradně portugalštinu. V angličtině každý týden vychází výběr z tisku s důrazem na ekonomické zpravodajství:

1)      Club of Mozambique (www.clubofmozambique.com)

Následují v portugalštině vycházející tituly:

2)      Notícias (www.jornalnoticias.co.mz)

3)      O País (www.opais.co.mz)

4)      Diario de Moçambique (www.diariomoz.com)

5)      Televisão de Moçambique (www.tvm.co.mz)

6)      CanalMoz (www.canalmoz.co.mz )

Agenturní zpravodajství AIM není přes stránky www.aim.org.mz neregistrovaným uživatelům přístupné, anglické zpravodajství této agentury je však dostupné na portálu allafrica.com

Agentury na podporu obchodu a investic a další využitelné zdroje informací:

1)      Centro de Promoção de Investimentos (www.cpi.co.mz)

2)      Autoridade Tributária de Moçambique (www.at.gov.mz) – celní a finanční úřad

3)      Associação de Comércio e Indústria (www.acismoz.com)

4)      Portal de Contratações Públicac (www.concursospublicos.gov.mz) – veřejné tendry

1.19. Adresy významných institucí

Câmara do Comércio de Moçambique (Mosambická obchodní komora)
Rua Mateus Sansão Muthemba 452, Maputo

Tel. +258 21492904
Fax +258 21492739
ccmusa@tvcabo.co.mz
www.ccmusa.co.mz

Investment Promotion Centre (CPI)
Rua da Imprensa 332, Caixa Postal 4635, Maputo

Tel. +258 21313310
Fax +258 21313325
www.cpi.co.mz

Associação Industrial de Moçambique (Mosambická asociace průmyslu)
Avenida 24 de Julho,Nº.700
Maputo

Tel. +258 21314028
Fax. +258 21314028
www.aimo-fi.com

Banco de Moçambique (centrální banka)
Av. 25 de Setembro nº1695
Caixa Postal  423
Maputo

Tel. +258 21354600
Fax +258 21323247
gpi@bancomoc.mz
www.bancomoc.mz

.