Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mosambik pobřeží
Mosambik Mosambik

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Republic of Mozambique on Scientific and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Mosambik
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-07-03 Maputo
Platnost 5.7.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-02-04 10/1980

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd změněná na základě jednostranného potvrzení sukcese ČR ze dne 17.9. 2004

Název v cizím jazyce Acordo entre o Governo da República Socialista da Checoslováquia e o Governo da República Popular de Mocambique sobre a colabaracao no ámbito da saúde pública e ciéncias médicas
Země a mez. organizace Mosambik
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-05-12 Maputo
Platnost 28.4.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1987-08-28 71/1987
Publikace č. 2006-05-16 51/2006

Statut mezivládní smíšené komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci /Československá socialistická republika - Mosambik/

Název v cizím jazyce Estatuto da Comissao Mista Intergovernamental para a cooperacao económica, técnica e científica
Země a mez. organizace Mosambik
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-11-28 Praha
Platnost 28.11.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky

Název v cizím jazyce Acordo sobre a cooperacao científica e cultural entre o Governo da República Socialista da Checoslováquia e o Governo da República Popular de Mocambique
Země a mez. organizace Mosambik
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-11-26 Praha
Platnost 25.7.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-12-22 115/1981
.