Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Namibie panorama
Namibie Namibie

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Hospodářství Namibie je silně závislé na těžbě a zpracování nerostných surovin na vývoz.  více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Investiční klima je upraveno zákonem Foreign Investment Act z roku 1990 a Export Processing Zones Act z roku… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vzájemný obchod je ve statistikách jak z pohledu ČR tak i Namibijské republiky téměř zanedbatelný. Obrat se v posledních letech pohyboval v řádu statisíců USD ve vývozu z ČR a výsledná bilance… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Značná pozornost je věnována diverzifikaci ekonomiky a rozvoji zpracovatelského průmyslu, zpracování zemědělských produktů a ryb a také cestovnímu ruchu. Zásadní význam pro další vývoj… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Vzhledem ke vzdálenosti trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních zástupců, případně podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní případy se… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.