Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Namibie panorama
Namibie Namibie

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Hospodářství Namibie je silně závislé na těžbě a zpracování nerostných surovin na vývoz. Těžba představuje 8 % HDP, ale je zdrojem více než 50 % devizových příjmů. Namibie je 4. největším… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Investiční klima je upraveno zákonem Foreign Investment Act z roku 1990 a Export Processing Zones Act z roku 1995. Příslušné namibijské instituce NIC a ODC podporují příliv investic do… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vzájemný obchod je ve statistikách jak z pohledu ČR tak i Namibijské republiky téměř zanedbatelný. Obrat se v posledních letech pohyboval v řádu statisíců USD ve vývozu z ČR a výsledná bilance… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Značná pozornost je věnována diverzifikaci ekonomiky a rozvoji zpracovatelského průmyslu, zpracování zemědělských produktů a ryb a také cestovnímu ruchu. Zásadní význam pro další vývoj ekonomiky… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Vzhledem ke vzdálenosti trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních zástupců, případně podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní případy se doporučuje… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.