Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Niger
Niger Niger

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Niger je Sahelskou zemí bez přístupu k moři, ¾ území pokrývá poušť – 85% obyvatelstva žije v pásu 150 km širokém podél jižní hranice. Dlouhodobě patří k nejchudším zemím světa a na seznamu… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Vláda zahraniční investice podporuje. Vlastnická práva jsou v Nigeru chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou v zásadě respektována. Investiční zákon připouští… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Nigerem jsou velmi nízké. Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Jde o malý trh charakterizovaný nízkou kupní silou obyvatel, tradičně orientovaný na francouzské zboží. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast UEMOA/ECOWAS. Zákazník se orientuje… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.