Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Niger
Niger Niger

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Nigerská republika (République du Niger)

1.2. Rozloha

 • 1 267 000 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 17,5 mil. (odhad CIA 2014):

Hustota obyvatel :

 • 13,8 obyvatel/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

cca 4,7 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:

3,28 % (7. místo na světě)

3. místo na světě

Věková struktura:

 • 0–14let: 49,8 %
 • 15–64let: 46,9 %
 • nad 65 let: 3,3 %

1.5. Národnostní složení

V zemi žije kolem 60 etnických skupin.

Hlavní etnické skupiny :

 • Hausa
 • Djerma (Sonrai)
 • Peul
 • Fulani
 • Tuaregové
 • Kanouri
 • několik tisíc libanonských a francouzských občanů

1.6. Náboženské složení

 • muslimové 80 %
 • zbytek tradiční náboženství a křesťané

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • francouzština

Místní používané jazyky :

 • hausa
 • djerma
 • fula
 • tamashek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní uspořádání:

 • 8 provincií (Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillaberi, Zinder)

Hlavní město:

 • Niamey (1,2 mil. obyvatel)

Další velká města:

 • Zinder (250 tis.)
 • Maradi (190 tis.)
 • Agadez
 • Arlit

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafrický frank, tzv. „CFA-frank“ („Communaute Financiere Africaine franc“ = CFA), mezinárodní označení XOF. Západoafrický frank je pevně vázán na Euro, směnný kurs 1 Euro = 655,95 CFA. Směnný kurz k USD je pohyblivý: 1 USD = 499,1 CFA (31. srpen 2014).

CFA-frank je emitován Centrální bankou západoafrických států (BCEAO se sídlem v Dakaru), sdružených do
západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU – „West African Economic and Monetary Union“, francouzsky UEMOA – „Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine“; www.uemoa.int). Kromě Nigeru jsou členskými zeměmi WAEMU: Burkina Faso, Mali, Benin, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo, Guinea – Bissau.

V zemi lze lehce směnit jak USD, tak EUR, které jsou také nejčastěji používanými měnami v zahraničním obchodě.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden (Nový rok)
 • 1. květen
 • 3. srpen
 • 18. prosinec (Národní den)
 • 25. prosinec
 • Velikonoční pondělí
 • Mouloud (narození Mohameda)
 • Leilat al-Quadr (zjevení veršů, třetí týden Ramadánu)
 • Aid el-Fitr (konec Ramadánu)
 • Aid-el-Kebir (Tabaski, svátek obětování berana)

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Nigeru je francouzština. 95 % obyvatelstva je muslimského vyznání, je třeba  se odpovídajícím způsobem oblékat a chovat. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Úřady jsou funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou často stimulovány korupcí či zájmy vlivných skupin. Drobná pozornost může chování úředníka změnit, současně je však třeba mít na paměti, že korupce je i zde trestná.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Viz: http://www.lespagesjaunesafrique.com/societes/niger/cliniques-hopitaux/. Lékařskou péči je nutné platit na místě. Běžné cestovní pojištění, sjednané v ČR pro Niger neplatí, je nutné se připojistit.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Nigeru nemá zastoupení žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 17
 • Hasiči/záchranka:18
 • Mezinárodní letiště Niamey: 20732381
 • Policejní komisariát Niamey: 20732553
 • centrální nemocnice Niamey: 20732253
 • klinika Gamkalley: 20 73 20 33
 • klinika Kaba : 20 73 21 08 ; 20 73 26 52
 • ZÚ Francie : 20722431 – 33, 94280109

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé
Direction du Développement du Secteur Privé
B.P.: 480
Phone: (227) 20 73 58 81
Fax: (227) 20 73 21 50

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé
Direction du Développement Industriel
B.P.: 480
Phone: (227) 20 73 58 25
Fax: (227) 20 73 21 50

Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et d'Artisanat de la République du Niger
Address: BP 209, Niamey, Niger
Phone: (227) 20 73-22-88
Fax: (227) 20 73-46-68

Ministry of Finance and Economic Reform
Secretary General
Address: B.P. 862
Niamey, Niger
Phone: (227) 20 72-20-37
Fax: (227) 20 72-33-71

.