Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nigérie
Nigérie Nigérie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federací Nigérie

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technical Co-operation between the Czechoslovak Socialist Republic and the Federation of Nigeria
Země a mez. organizace Nigérie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-09-08 Brno
Platnost 24.4.1965
Platnost pro ČR 1993-01-01

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

Název v cizím jazyce Cultural Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Federal Military Government of the Federal Republic of Nigeria
Země a mez. organizace Nigérie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-09-01 Lagos
Platnost 1.9.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1978-12-12 142/1978

Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic, Scientific and Technical Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Federal Republic of Nigeria
Země a mez. organizace Nigérie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-03-12 Lagos
Platnost 14.12.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-08-25 107/1980

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

Název v cizím jazyce Credit Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Federal Military Government of the Federal Republic of Nigeria
Země a mez. organizace Nigérie
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-06-11 Praha
Platnost 1.2.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-08-25 108/1980

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigerijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisku z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Federal Republic of Nigeria
Země a mez. organizace Nigérie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1989-08-31 Lagos
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1991-08-30 339/1991
Publikace č. 1999-12-30 371/1999

Protokol o změně Úvěrové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigerijské federativní republiky

Název v cizím jazyce Amendment to the Credit Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Federal Republic of Nigeria
Země a mez. organizace Nigérie
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1983-03-08 Lagos
Platnost 25.2.1985
Platnost pro ČR 1993-01-01
.