Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Pobřeží slonoviny
Pobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Pobřeží slonoviny (République de Côte d´Ivoire)

1.2. Rozloha

 • 322.463 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

22,6 mil. (2012, Economist Intelligence Unit, červen 2013)

hustota obyvatel: 79 obyvatel / km2 (dle Světové banky, červen 2013)

věková struktura:        

 • 0-14 let: 38,9 %
 • 15-24 let: 21 %
 • 25-54let: 32,5 %
 • 55-64 let: 4,4 %
 • nad 65 let 3,2 %

podíl ekonomicky činného, domácího obyvatelstva: 8.970.000 (dle CIA, červen 2013).

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 2,1 % (dle Index Mundi)

1.5. Národnostní složení

Pobřeží je velmi slož. kmenovou mozaikou (60 skupin). Hlavní etnické proudy (dle lingv. příbuznosti):

 • akan (42,1%, střed, jiho-východ, zj. baoulé, resp. abron, abouré, adioukrou, agni, appolloniens, ébrié, ad.);
 • voltaïque/gur (17,6%, severovýchod, mj. kmeny sénoufo, lobi, ad.);
 • mandé/mandingue (26,5 %, severozápad, zj. malinké, resp. barbara, dan, dioula, foula, ad.);
 • krou/mangwé (11 %, jihozápad, zj. kmen bété);
 • další (2,8 %).
 • Početně zanedbatelná, ale ek. akt. je libanonská (130.000) a francouzská, belgická a německá (20.000) menšina. V posl. době rychle roste čínská migrace. Clk. počet cizinců není znám, odhaduje se až na 5 mil. (rarita - tj. téměř 1/3 obyv.), zj. Burkinabci (3 mil.), Ghanci (500.000), Liberijci (100.000), Evropané (do mil.), další (Američané a Syřané 100.000).

1.6. Náboženské složení

 • muslimové 38,6 %,
 • křesťané 32,8 %,
 • bez vyznání 16,7 %,
 • tradiční náboženství: 11,9 %.

(většina přistěhovalců/gast-arbeiterů jsou muslimové (70 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • francouzština
 • další jazyky (přes 70, zj. z nigerijsko-konžské skupiny), k nejfrekventovanějším patří: dioula, ad. (abé, abron, adioukrou, agni, attié, baoulé, bété, dida, gour, guéré, koulango, kwa, kru, lobi, mahou, mandinka/mandé, sénoufo, sonické, wobé, yacouba, ad.)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 19 regionů (régions: des Lagunes/Abidjan; du Sud-Comoé/Aboisso; de l´Agnéby/Agboville; du Haut-Sassandra/Daloa; des Savanes/Korhogo; dela Valéedu Bandama/Bouaké; du Moyen-Camoé/Abengourou; des Montagnes/Man; des Lacs/Yamassoukro; du Zanzan/Bouna; du Bas-Sassandra/San-Pedro; de Worodougou/Mankono; du Denguelé/Odienné; du Sud-Bandama/Divo; Nzi-Comoé/Bongouanou; dela Marahoué/Sinfra; du Fromager/Gagnoa; du Moyen-Cavally/Ofékoué; du Bafing/Touba), 81 krajů (départements)  a 197 obcí (municipalités);
 • hlavní město: Yamassoukro (259.000 obyv., pol., admin. centrum, od 1983); nejv. obch. a bank. centrum (de facto hl. město, se sídlem ZÚ i všech admin. orgánů) je však nadále Abidjan (4,3 mil. obyv.);
 • další velká města: Abobo (900.000 obyv.); Bouaké (695.000 obyv.); Daloa (262.000 obyv.); San-Pédro (196.000 obyv.); Korhogo (226.000 obyv.); Man (139.000 obyv.); Divo (127.000 obyv.); Gagnoa (123.000 obyv.)

(dle World Gazetteer, 2012)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafr. frank (F CFA/100 centimů) je spol. měnou osmi (většinou frankofonních) států záp. Afriky – členů Západoafrického hospodářského, měnového a celního společenství (UEMOA/WAEMU). Jeho směnný kurz je vázán na euro. Monetární politiku určuje reg. centrální banka (Banque centrale des Etats de l´Afrique de l´ouest, BCEAO).

1 EUR=656 FCFA; 1 USA =507 FCFA.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Fixní 

 • 1. leden (Nový rok)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 7. srpen (Den nezávislosti)
 • 15. srpen (Nanebevzetí)
 • 1. listopad (Všech svatých)
 • 15. listopad (Den míru, Journée nationale de la paix)
 • 7. prosinec (výročí úmrtí prvního prez. nezávis. Pobřeží, Félix/e Houphouët-Boigny/ho)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé

 • Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)
 • Mouloud (Prorokovo narození)
 • Eid e-Kébir (tj. Eid-ul-Adhá/Tabaski, Svátek oběti)
 • Nanebevstoupení
 • Letnice
 • Velikonoce
 • Laila-Al-Qadr („Lendemain de la nuit du Destin“/zjevení Koránu, 27. den Ramadánu)

Od 11.4.2011 byl zaveden tzv. „nepřetržitý (prac.) den“ (journée continue) - 8 h prac. den se dělí na 5h dopoledne (7.30–12.30h) a 3h odpoledne (13.30–16.30h).

Mezinárodní letiště v Abidjanu je otevřeno neustále, pozemní hraniční přechody od 8.00 do 18.30h.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

www.worldtravelguide.net

Obecné společenské normy

Velký vliv na spol. život má silná religiozita obyvatel (místní náb. zvyklosti a tradice je třeba v plnosti respektovat). Homosexualita sice není nominálně zločin a všeobecně se toleruje, v případě form. stížnosti na policii může ovšem dojít k postihu (za „veř. nepřístojnost“/„chování v rozporu se všeob. standardy“). 

Dodržování časových harmonogramů bývá volnější. Jakkoli hostitel většinou přichází se zpožděním, od návštěvníka se očekává dochvilnost a - v případě neplánované absence - vždy předem omluva, vysvětlení.

Jednacím jazykem při obchodních jednáních je francouzština, znalost ostatních jazyků (angličtina) je menší.

Význam spol. a rodinných známostí a osobních kontaktů (navázání prvotního vztahu, mnohdy až po týdnech trpělivých jednání, př. spol. oběd)  je pro uzavírání obchodů zásadní. Ke spol. úzu patří, že vedoucí jednání (hostitel) uspořádá pro účastníky v hotelu či restauraci spol. akci. Víceméně automaticky se počítá s menšími věcnými dary a pozornostmi.

K dispozici je třeba mít vizitky (ve větším množství - distribuce - i opakovaná - se očekává v případě všech účastníků jednání).

Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat s relativně vysokou mírou byrokracie a korupce.

Pozdravy se řídí všeob. zásadami slušnosti (v obch. styku je třeba zdravit s využitím formálního i profesního titulu a velmi zdvořilého registru jazyka (pane ministře, je pro mne velkou ctí se s Vámi setkat…). S nepochopením budou přijata jakákoli neformální gesta či vtipy, familiární dotazy či komentáře či. Naprostým tabu jsou pol. komentáře.

Při prvním setkání si partneři třesou rukama (odstup od ostatních zhruba půl metru). Stisk má být srdečný, nikoli ovšem nepřejemně tvrdý. Jiné dotyky (poklep po zádech, ad.) nejsou povoleny.

Při pozdravech je třeba vzít v potaz etnicko-religiózní příslušnost partnera (země je kulturně velmi rozmanitá, většina osob je tudíž tolerantní, zvláštní ohledy je ovšem třeba dbát na konzervativní muslimské komunity, kde není povolena diskuse mezi muži a ženami).

Doporučuje se udržovat stálý oční kontakt (signál, že je partnerovi skutečně, se zájmem nasloucháno a že je respektován).

Za nepřijatelná jsou považována obvyklá nestandardní gesta (ukazování na osoby, o nichž je řeč; vztyčování prostředníčku, říhání, krkání; ad.).

Ivoirijská společnost je silně hierarchická,  zvláštní ohledy jsou automaticky věnovány starším a váženějším osobám.

Lidé vyššího postavení požívají velké úcty (osoby z vyšších spol. vrstev vládou velkou mocí i prostředky, osoby z  nižších vrstev jsou považovány za bezvýznamné, automaticky s výrazně menšími příjmy/fyz. práce je fin. podhodnocena).

Od úspěšných členů rodiny se ovšem na druhou stranu obratem očekává příspěvek ostatním - na vzdělání, zdravotní potřeby, k zaměstnání, fin. podpora obecně, ad. Všichni o nichž se ví, že zdroji disponují, ale dělit o ně se odmítají, jsou vystaveni velkému spol. tlaku (nařčení z čarodějnictví, pokusy o otrávení, ad.).

Při rozhovoru s význ. členem domácí komunity či s místním podnikatelem je třeba pozorně naslouchat (mluvčího za žádných okolností nepřerušovat) a rozhovor z počátku věnovat pouze neutrálním tématům (spol. konverzace o zemi, kultuře, počasí, ad.). Prezentace projektu, podniku, osobních zkušeností ad. se ihned po setkání neočekává.

Zvláštní pozornost je věnována oblečení. Velký zřetel je věnován všem of. spol. podnikům (návštěvy, slavnostní inaugurace, festivaly, ad.), velkou péči os. vzhledu věnují zj. ženy.

 Aktuální bezpečnostní situace 

Po dekádě pol. tenzí a obč. konfliktu po prez. volbách v listopadu 2010 je interní smír stále velmi křehký. Opakované rozmíšky jsou hlášeny nejen z Abidjanu, ale i dalších měst, zj. na hranicích s Libérií a Ghanou, kde od střetu stále žijí desítky tisíc uprchlíků a vnitřně přesídlených osob, v mnoha případech etnicky spřízněných s býv. prezidentem a jeho klanem.

Návrat k otevř. obč. válce (jakou byl 4 měsíční konflikt prosince 2010-květen 2011) je sice nepravděpodobný (a cílem útoků nebývají zahr. návštěvníci), ad hoc násilné tenze bývají ovšem náhlé a přicházejí bez varování.

V zemi dosud koluje množství zbraní (vč. těžkého kalibru). Návštěvníci by měli být ostražití, vyhýbat se srocením lidu, udržovat nízký profil a naslouchat místním médiím a profes. bezp. doporučením.

Vyhýbat se je dosud třeba veř. dopravě. Cestovat do venkovských oblastí, zj. do pohr. pásu na záp. Pobřeží slonoviny/ve vých. Libérii (18 Montagnes, Haut-Sassandra, Moyen-Cavally, Bas-Sassandra, ad., na západ od Douékoué) a zvláště večer a v noci, se nedoporučuje vůbec. 

Kriminalita je velká, vč. loupežných přepadení, vykrádání aut/kradení vozidel, přepadání, znásilňování, požadavky na výkupné a úplatky (př. na mostech přes abidjanskou lagunu, ale i na nesčetných dalších nelegálních zastaveních/check-points/road-blocks).

Cesty jsou v katastrofálním stavu. Mnohé silnice byly zásadně poničeny či zcela zničeny (zasypány okolními svahy, zality bahnem) během konfliktu i vzhledem k opakov. přílivovým dešťům, během nichž je většina cest mimo hl. město zcela nesjízdná (květen-listopad), i letům bez údržby. Problémy na komunikacích nebývají označovány či jen velmi  nejasně (př. kupou listí či větví…).

Většina aut při jízdě nemá a tudíž nepoužívá světla.

Ivoirijci jsou mistry internetových podvodů (scams/schemes). K nejčastějším patří citové vydírání (romance, friendship scams) a falešné obch. transakce (nabídka zaměstnání, půjček, ad./business ventures). Často při nich dochází i k únosům a vydírání rodin postižených osob (s nimiž si podvodníci předtím korespondovali). Většina podvodníků užívá sofistikovanou impersonifikaci (př. zahr. pracovníků žijících v záp. Africe), dopadení bývají řídká. Transfery jakýchkoli (i symbolických) fin. obnosů do Pobřeží slonoviny se nedoporučují.

V posl,. době se množí i protiteroristická varování (útoky jsou v těchto případech zaměřeny na ne-Afričany), mj. vzhledem k souvislostem hrozeb zpětného islamistického útoku po nedávném konfliktu v sousedním Mali.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

www.mdtravelhealth

Většina zahr. návštěvníků v Abidjanu využívá Polyclinique internationale Ste Anne-Marie (PISAM, 00225/22.44.51.32) disponující nepřetržitou pohotovostní službou (24/7). Na pediatrii a gynekologii se specializuje Clinique Bleuets, 00225/22.41.72.08). Mimo metropoli jsou zdr. zařízení řídká.

Ve vážnějších případech odlet do ČR. Při ošetření v místě (které lze doporučit jen v naléhavých případech, většina lékařů nadto komunikuje pouze ve francouzštině) je nutné disponovat hotovostí, na pojištění většinou není brán zřetel.  Léky (i svět. značek, nikoli novinky) jsou sice rámcově k dispozici, nejnutnější se nicméně doporučuje vzít s sebou.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza 

www.diplomatie.gouv.ci

Ke vstupu do země je vyžadován (min. 6 měsíců) platný cestovní pas a vízum. O vízum je možné požádat na Velvyslanectví Pobřeží slonoviny v Berlíně (předložit je třeba vyplněný formulář se 2 fotografiemi, potvrzení o ubytování i „další doklady, které si pobřežní ZÚ vyžádá“).

Očkování

Většina zahr. nemocnic a klinik je akreditována Mez. komisí (www.jointcommissioninternationale.org, 1994-).

Ke vstupu do Pobřeží slonoviny je třeba potvrzení o vakcinaci proti žluté zimnici (není – li doklad předložen, vyžaduje se očkování na místě- za poplatek). Doporučuje se veškeré zákl. očkování proti nakažlivým onemocněním (tyfu, obrně, tetanu, dipthérii, meningitidě i žloutence typu A i B).

Pobřeží slonoviny je silně malarická oblast, opakovaně jsou evidovány případy cholery. Vysoká je incidence AIDS/HIV. Častá jsou průjmová onemocnění, dengue, filariasis, leishmaniasis, onchocerciasis (říční slepota), afr. trypanosomiasis (spavá nemoc) a jiné nemoci přenositelné hmyzem, tuberkulóza. Případná zdravotní rizika je nutno před  cestou konzultovat. S sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci. Pít je záhodno pouze balenou vodu, zeleninu a ovoce omývat v desin. vodě, veškeré potraviny převařovat, jíst horké.

//-->

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Prez. Alsasane Damane Ouattara drží první mandát, dle výsledků certif. OSN údajně po zisku 54 % (za domnělé 65 % účasti opr. voličů). Výsledky byly ovšem protistranou (býv. prez. Laurent Gbagbo) rozporovány a po krvavé obč. válce (prosinec 2010-květen 2011), v níž bylo usmrceno min. 3.000 (dle někt. odhadů ovšem až 5.000) a vnitřně i vnějšně přesídleno na2 mil. osob, se stabilita země vrací jen velmi pozvolna.

Bezp. situace je na řadě míst stále nevyrovnaná (periodické útoky pro-gbagbovských ozbrojenců, zj. ze sousední Libérie a Ghany). Demobilizace/reintegrace někd. ouattarovských rebelských skupin ani zamezení jejich útoků prtoti obyvatelstvu nebylo (přes investici více než170 mil. USD a vznik tzv. „Commission dialogue, justice, réconciliation“) dosaženo.

Režim je kritiky označován za silně autoritářský (v 2013 Ouattara dokonce přikročil k vládnutí pomocí prez. dekretů, povýšených nad rozh. vlády). Lidská práva nejsou dodržována, nadále dochází k mimosoudním popravám, rozšířeno je mučení. Svoboda médií je teoreticky zajištěna (existuje tzv. Conseil national de la presse), pro-gbagbovské deníky jsou ovšem opakovaně penalizovány, uzavírány. Bují všeobecná korupce, nepotismus.

Zahraničně-pol. se Pobřeží slonoviny orientuje především na býv. koloniální metropoli Francii (resp. na USA) a na (nejen reg.) frankofonní partnery (zj. Burkina Faso, Mali, popř. Guinea-Conakry, odkud pochází většina v Pobřeží usedlých býv. námezdních zemědělských pracovníků). Těsné, ale ne vždy harmonické vztahy udržuje Abidjan se sousední (anglofonní) Ghanou, operativnější relaci navázal po konfliktu s Libérií. Rychle posiluje ek. výměna s Čínou. V 2013 je země PRES ECOWAS.

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

Embassy of the Czech Republic

adresa: Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5, POB 5226, Accra – North
tel: 00.233/302.225.540 (247.282)
fax: 00.233/302.225.337
mobil: (diplom. služba: 00.233/247.077.428)
e-mail: accra@embassy.mzv.cz
velvyslanec: Ing. Miloslav Machálek

působnost: Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Libérie, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone, Togo.

//-->

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Pobřeží slonoviny nemá zastoupení žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie: 111/170 (20.22.20.30)
 • požárníci: 180
 • záchranná služba: 185 (22.44.34.45)
 • dotazy na tel. čísla (Télécom): 120
 • přesný čas: 129
 • modří andělé: 179/175/190
 • letiště: 21.75.79.01 (02)

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

.