Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rovníková Guinea jezero
Rovníková Guinea Rovníková Guinea

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • República de Guinea Ecuatorial
 • používáno je Republic of Equatorial Guinea, zkráceně Equatorial Guinea
 • dříve byl používán rovněž název Španělská Guinea (Spanish Guinea). Plnou nezávislost získala tato republika na Španělsku dne 12. října roku 1968 po plných 190 letech jeho nadvlády.

1.2. Rozloha

28 051 km2 (312 000 km2 je rozloha námořní ekonomické zóny). Republika Rovníková Guinea je přímořským státem Biaferské zátoky Guinejského zálivu, jejíž území leží těsně nad rovníkem mezi Kamerunem a Gabonem a je rozděleno na pevninskou část a pět obydlených ostrovů. Na největším ostrově Bioko leží také hlavní město země Malabo.

Nejdelší hranici má se svým jižním sousedem – Gabonem – 350 km. Na severu pak sousedí s Kamerunem (189 km společných hranic). Celková délka suchozemských hranic republiky Rovníková Guinea je 539 km, mořské pobřeží pevninské části měří 296 km.

Území pevninské části republiky tvoří převážně pobřežní pláně s tropickými pralesy, ostrovy jsou vulkanického původu. Klima je zde po celý rok horké a zhruba od dubna do října také velmi vlhké (období dešťů). Obdělávaná půda tvoří pouze 5 %, pastviny 4 % a lesy 46 % rozlohy země. Pouze vnitrozemí země je hornaté, nejvyšší horou je Pico Basile (3008 m).

Republika Rovníková Guinea vede se sousedním Gabonem územní spor o suverenitu nad několika malými ostrovy v zálivu Corisco Bay na společné mořské hranici. S Kamerunem není přesně vytýčená hranice v ústí řeky Ntem.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: odhady se velmi liší v rozmezí 0,7 –1,6 mil. obyv. (CIA uvádí 704 tisíc, oficiální prameny 1,6 mil.).

 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva je cca 54 %.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 2,58 % (odhad CIA;  květen 2013)

Věkové složení obyvatelstva:

 • 0–14 let: 41 %
 • 15–64 let: 54,9 %
 • nad 65 let: 4,1 %

1.5. Národnostní složení

Největší etnickou skupinou jsou v Rovníkové Guineji příslušníci národnosti Rio Muni (Fang) a dále Bioko (dříve označováni jako Bubi nebo Fernandinos).

1.6. Náboženské složení

Hlavním náboženstvím je v republice Rovníková Guinea křesťanství (především římskokatolické). Malá část populace vyznává tradiční náboženství (animismus).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky jsou na celém území republiky Rovníková Guinea španělština a od roku 1998 francouzština, španělština však jednoznačně převažuje. Francouzština se používá zejména v podnikatelské a obchodní sféře. Prezident Obiang Nguema navrhl v roce 2010, aby se třetím oficiálním jazykem země stala portugalština. Mezi obyvateli je používána i tzv. „lámaná“ angličtina (pidgin English) a dále i místní jazyky Fang, Bubi a Ibo.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Republika Rovníková Guinea je po správní stránce rozdělena na 7 provincií:

 • Annobon
 • Bioko Norte
 • Bioko Sur
 • Centro Sur
 • Kie-Ntem
 • Litoral
 • Wele-Nzas

Hlavním městem země je Malabo s 250 000 obyvateli, ležící na ostrově Bioko. Dalšími většími městy jsou pak zejména správní střediska jednotlivých provincií, zejm. Bata (171 000 obyv.), Mbini, Evinayong, Mongomo a Ebebiyin (30 000 obyv.).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Místní měnou je středoafrický frank, tzv. CFA-frank („Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs“; emitovaný Centrální bankou středoafrických států, sdružených do tzv. CEMAC – „Union économique et monetaire de l’Afrique centrale“). Středoafrický frank se dále dělí na 100 centimů.  Mezinárodní označení XAF.

 • kurz v květnu 2013: 1 USD = 510 XAF (CFA), středoafrický frank je pevně ukotven na Euro: 1 Euro = 655,96 XAF

 • V zahraničním obchodě jsou nyní nejčastěji používanými měnami EUR a USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • Velikonoční pátek a pondělí
 • První máj (Labour Day – 1. května)
 • Den Africké unie (25. května)
 • narozeniny prezidenta (5. června)
 • Den armády – Golpe de Libertad (3. srpna, výročí převratu)
 • Den ústavy (15. srpna)
 • Den nezávislosti (12. října)
 • 1. svátek Vánoční (25. prosince)

Volné dny:

 • soboty, neděle

Obvyklá otevírací doba obchodů (supermarketů):

 • pondělí–pátek 9:00–12:30 hodin a 15:30–19:00 hodin
 • sobota 9:00–13:00 hodin

Pracovní doba na úřadech:

 • od 8:00 do 15:30 hodin (většina bank je otevřena i v sobotu).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nedělní dopoledne tráví většina guinejských občanů křesťanské víry v kostele.

Velmi obvyklým a častým jevem je všeobecná nedochvilnost. Dopravní ruch je i v hlavním městě nízký, Malabo je klidné město. Mimo hlavní město Malabo a město Bata na pevninské části země je třeba počítat se špatným stavem a údržbou silnic. Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Některé soukromé španělské a francouzské kliniky jsou na velmi dobré úrovni (zejména ve městech Malabo a Bata). Na venkově je však i alespoň ambulantní ošetřovna pro poskytnutí první rychlé pomoci dostupná jenom zřídka. Lékařskou péči je nutné platit v hotovosti, platnost konkrétního cestovní pojištění sjednaného je nutno ověřit a spíše nutno počítat s tím, že v praxi bude přesto spíše vyžadována platba v hotovosti s tím, že pojišťovna by následně náklady pojištěnci refundovala.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ostatní české státní instituce (CzechTrade, Czechinvest, České centrum) nejsou v daném teritoriu zastoupeny a toto zastoupení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nemocnice Malabo:

 • Hospital Regional 09-3101
 • Urgencias Hospital Regional 09-2041

Bata

 • Hospital Regional 08-3484
 • Urgencias Hospital Regional 082101
 • Cooperación Sanitaria Cubana 08-2576
 • Cooperación Sanitaria China 08-2778

Není-li v případě nouze možno kontaktovat velvyslanectví ČR v Nigérii, vzhledem k povinnosti zemí EU poskytnout konzulární pomoc občanům EU v nouzi, je možno kontaktovat např. velvyslanectví Španělska v Malabu či generální konzulát v Bata, v Malabu je i velvyslanectví Francie:

Embajada de Espaňa
Parque de las Avenidas de Africa s/n., Malabo
tel.: +240-333-09-2020, 2868
fax: +240-333-09-2611

Consulado General de Espaňa
Alcalde Lumu Matindi, s/n., Bata
tel.: +240-333-08-2635, 2976
fax: +240-333-08-2749

Embajada de Francia
tel.: +234-333-09-2005, 2108
fax: +234-333-09-2869, 2305

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Ministerion de Información, Cultura y Turismo
Ministerstvo informací, kultury a turismu (Malabo)
tel.: +240-333-09-2444

Cámara de la Agricultura y del Comercio
Zemědělská a obchodní komora (Malabo)
tel.: +240-333-09-2343

Cámara de Comercio de Río Muni
Obchodní komora (Bata)
tel.: +240-333-08-2297

Smíšená obchodní komora Česko-subsaharská Afrika
Staroměstské náměstí 15/603, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 237 118
fax: +420 224 228 690
e-mail: chamber@crgchamber.com

Velvyslanectví ČR v Nigérii
Embassy of the Czech Republic
1223, Gnassingbe Eyadema Street, Asokoro, Abuja, Nigeria
tel.: 00234-70-37571096, ekonomický úsek: 00234-8055056091
e-mail: abuja@embassy.mzv.cz, Commerce_Abuja@mzv.cz

.