Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Rwanda gorilí mládě
Rwanda Rwanda

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Rwandská republika
 • Repubulika y`u Rwanda
 • Republic of Rwanda
 • République du Rwanda

1.2. Rozloha

 • 26 338 km2 (z toho jezera 1 390 km2)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 10,186 mil. (odhad r. 2008)

Hustota na km2:

 • 311 obyv.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 4,8 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 2,8 %

Demografické složení:

 • 46 % muži
 • 54 % ženy

1.5. Národnostní složení

 • Hutu 84 %
 • Tutsi 15 %
 • Twa 1 %

1.6. Náboženské složení

 • 74 % křesťané
 • 1 % muslimové
 • 25 % vyznává různá místní náboženství

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyky:

 • kinyarwanda
 • angličtina
 • francouzština

Ostatní používané jazyky:

 • svahilština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

 • 5 provincií (Severní provincie, Východní provincie, Jižní provincie, Západní provincie a Kigali provincie), tyto provincie se dále dělí na 30 oblastí

Hlavní město:

 • Kigali, 0,3 mil. obyv.

Další velká města:

 • Gitarama
 • Butare
 • Gisenyi

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • používá se rwandský frank (Rfr), 100 centimů
 • kurz 100 RWF = 3,313 CZK, duben 2010
 • používání jiných měn není obvyklé

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden: Nový rok
 • 7. duben: Den národního smutku
 • 1. květen: Svátek práce
 • 1. červenec: Den nezávislosti
 • 4. červenec: Den míru a jednoty
 • 25. září: Den republiky
 • 1. říjen: Den národních hrdinů
 • 1. listopad: Svátek všech svatých
 • 25. prosinec: Vánoční svátek

Pracovní doba:

 • státní úřady a firmy: po – pá 9:00 – 12:30; 14:30 – 16:00
 • banky: po – pá 9:00 – 12:00; 14:00 – 15:30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Mezinárodní hotely jsou na srovnatelné úrovni s ostatními africkými zeměmi. Stejně tak úroveň v nich poskytované stravy a nápojů.          

Při jednání s obchodními partnery je vhodná košile s vázankou, popř. oblek. V případě procházek po městě se doporučuje co nejjednodušší turistické nebo sportovní oblečení.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se nedoporučuje.

V případě nutnosti kontaktujte následující nemocnice:

 • King Faisal Hospital
 • Shyira Hospital
 • Kibagora Hospital
 • National University Teaching Hospital

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ve Rwandě nemá zastoupení žádná z českých institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie: 112
Hasiči: 112
Tísňová linka: 112 nebo 3155
Předvolba: +250

1.18. Internetové informační zdroje

.