Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Senegal opice
Senegal Senegal

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Senegalská republika - République du Sénégal

Používaný zkrácený název: Senegal (Sénégal)

1.2. Rozloha

Rozloha: 196 722 km2

Vodní plocha: 4 190 km2

Délka pobřeží:531 km

Sousední země (délka hranic): Gambie (740 kmhranic), Guinea (330 km), Guinea-Bissau (338 km), Mali (419 km), Mauritánie (813 km)  

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel (2012):13,7 mil. obyvatel

Hustota zalidnění (2012): 70 obyvatel/km2  

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (2012):5,906 mil.          

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Přírůstek (2013): 2,5 %

Demografické složení (2013) – populace do  14 let: 42,7 %

                                                         15 – 64 let: 54,3 %

                                                         65 avíce let: 2,9 %

1.5. Národnostní složení

Wolofové (43,3 %), Pularové (23,8 %), Sererové (14,7 %), Jolové (3,7 %), Mandinka (3 %), Soninko (1,1 %), Evropané a Libanonci (1 %), další (9 %)

1.6. Náboženské složení

 • islám (94 % obyv.)
 • křesťanství (5 % - většinou římskokatolické)
 • domorodá náboženství (1 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk: francouzština
 • Další jazyky: wolof (většinový), pular, jola, mandinka

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město: Dakar - 2,4 mil. obyvatel (2010)

Další města nad 100 000 obyvatel (2010):      

Touba (620 tis. obyv. – posvátné město, centrum islámského bratrstva muridů)

Thiès (278 tis. obyv. – centrum zemědělského kraje na západě země)

Mbour (199 tis. obyv. – přímořské centrum turistiky a rybolovu na jih od Dakaru)

Kaolack (193 tis. obyv. – centrum obchodu a zpracování arašídů)

Saint-Louis (180 tis. obyv. – přístav, bývalé hlavní město)

Rufisque (173 tis. obyv. – dřívější významný přístav, dnes předměstí Dakaru)

Ziguinchor (165 tis. obyv.– centrum oblasti Casamance)

Diourbel (102 tis.obyv.- obchodní město na východ od Dakaru, zpracování arašídů)

 

Senegal je členěn na 14 regionů:

Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga, Matam, Saint Louis, Sedhiou, Tambakounda, Thies, Ziguinchor

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafrický frank XOF (XOF)   

Nejpoužívanější cizí měna:        euro

Fixní kurz 1 EUR = 656 XOF

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

1) Pevné svátky:

Státní svátek: 4. 4. (Den nezávislosti)

Ostatní svátky:

1. 1. – Nový rok

1. 5. – Svátek práce

8. 3. – Den žen

23. 8. – Den Senegalských střelců

 

2) Pohyblivé muslimské svátky a jejich předpokládaná data v letech 2012-2016:

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Tamkharit (Mouharam, muslimský Nový rok)

4. 11. 2013

25. 10. 2014

13. 10. 2015

Magal de Touba (odchod zakladatele bratrstva muridů do exilu)

22. 12. 2013

ještě není stanoveno

ještě není stanoveno

Mouloud (Gamou, též Aid el Mouloud, narození Proroka)

13. 1. 2014

2. 1. 2015

24. 12. 2015

Začátek postního měsíce ramadánu

28. 6. 2014

18. 6. 2015

7. 6. 2016

Korité (též Aid El Fitr, zakončení postního měsíce ramadánu)

28. 7. 2014

18.7. 2015

7. 7. 2016

Tabaski (Aid el Kebir, též Aid el Adha, svátek oběti)

4. 10. 2014

24. 9. 2015

13. 9. 2016

 

3) Křesťanské svátky

Přestože se ke křesťanství hlásí oficiálně pouze cca 5 % obyvatel Senegalu, jsou křesťanské svátky v zemi dodržovány (např. Velikonoce, svátek Všech svatých, Vánoce).

 

Obvyklá pracovní a prodejní doba

V Senegalu funguje evropský model týdne, tj. víkend v sobotu a neděli, zároveň však nelze na tento režim spoléhat – obyvatelé často, zejména na venkově, dodržují původní muslimský týden a víkend mají v  pátek a sobotu. S pracovním setkáním či otevírací dobou v pátek odpoledne, tj. po velké modlitbě, lze počítat jen omezeně a po předběžné domluvě. Některé úřady pracují v pátek jen do 13,00.  

Úřady fungují většinou s polední přestávkou, cca od 9,00 do12,00 aod 14,00 do 16,00.  Banky mají otevřeno většinou od pondělí do pátku od cca 8,00 do cca 16,00. Obchody často respektují klimatické poměry v zemi a zachovávají polední přestávku - otevírají kolem 9,00 do12,00 aod 16,00 do 19,00.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 

Senegal je muslimská země, kde je třeba dodržovat základní principy respektu vůči náboženským hodnotám. Během rozhovoru s obchodními partnery je třeba se vyhýbat tématu náboženství a politiky, naopak jako projev slušnosti může být vnímán dotaz na zdraví rodiny, dětí – především, pokud partner sám pozve cizince do svého domu, což je gesto, které otevírá možnost komunikace i v osobnější rovině. Senegalci jsou celkově velmi pohostinní, ocení zájem o svou zemi, jsou ochotni zmínit i politické aspekty. Ačkoli je Senegal muslimskou zemí, žena má poměrně samostatné postavení a pravděpodobně se aktivně zapojí do diskuse.

Vzhledem k místní kultuře a podmínkám jsou na čas náročná přípravná jednání před podepsáním kontraktu, během kterých je potřebné získat důvěru a přízeň partnera a zároveň se seznámit s jeho finanční situací. Pracovním jazykem při obchodních jednáních je francouzština a její znalost je podstatnou podmínkou pro úspěch obchodního jednání. Veškeré publikace a propagační materiály musí být rovněž ve francouzštině.

Pro první obchodní jednání je nejlepší zvolit neutrální půdu – hotel, restauraci. Senegalská strana bude pravděpodobně hned od počátku plná nápadů a slibných slov, je však nutné brát tento prvotní zápal s jistou rezervou. Důraz bude ze strany potencionálního odběratele kladen na reference, kvalitu a serióznost, ale také na cenu.

V Dakaru existuje několik hotelů, které nabízejí vhodné konferenční prostory a služby pro případná obchodní setkání či konzultace a prezentaci (viz kapitola 1.13).

Další informace o obchodování v Senegalu můžete nalézt na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikani-a-dane-v-senegalu-550.html

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

 

V Dakaru existují soukromá zdravotní střediska a nemocnice na velmi dobré úrovni. Poplatky za lékařská vyšetření i hospitalizaci jsou vysoké. Ve vnitrozemí je úroveň lékařských zařízení naopak ve velmi špatném stavu. Pro české cestovatele je zdravotní pojištění, včetně uzavření pojistky pro případnou repatriaci (v případě  vážného onemocnění), nezbytné.

Očkování proti žluté zimnici není povinné, avšak je vysoce doporučováno, stejně jako očkování proti žloutence A a B, meningitidě a břišnímu tyfu. Pro krátkodobější pobyt se též doporučuje používání antimalarik. Výskyt malárie je nejčastější od června do listopadu a je dobré používat repelenty a moskytiéry. Před cestou je vhodné se poradit s lékařským specialistou.


V souvislosti s občasným výskytem některých infekčních onemocnění důrazně doporučujeme dodržování základních hygienických pravidel při cestování v Senegalu – zejména pití nezávadné, tj. hygienicky balené nebo převařené vody, požívání ovoce a zeleniny, které je možno zbavit slupky, důkladná tepelná úprava veškerých potravin a vyloučení stravy, o jejíž nezávadnosti je možno pochybovat (např. kostky ledu do nápojů či zmrzlina apod.). Kontaktní údaje na nejvýznamnější zdravotnická zařízení jsou uvedeny v části 1.17.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V současnosti není na území Senegalu zastoupena žádná z výše uvedených institucí. 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 

Konzulární případy – viz kapitola 1.15.

Pohotovostní služby (fungují pouze ve větších městech):

Policie 17

Hasiči 18

Policie v Dakaru + 221 33 823 71 49/ 33 823 25 29

Četnictvo +221 33 800 20 20

Informace v Dakaru 12 / 16

 

Zdravotní pohotovost:

SOS Médecins +221 33 889 15 15

“SUMA”: +221 33 824 24 18

 

Nejvýznamnější zdravotnická zařízení:

Hôpital Principal de Dakar : +221 33 839.50.50
Clinique privée de la Madeleine : +221 33 889.94.70
Institut Pasteur: +221 33 839 92 00
Clinique Casahous: +221 33 889 72 00
Clinique du Cap: +221 33 889.02.02

1.18. Internetové informační zdroje

Dostupnost kvalitních a přehledných ekonomických statistik Senegalu je relativně nízká. Hlavním informačním zdrojem je senegalský Národní úřad pro statistiku a demografii (ANSD), který publikuje řadu informací s měsíční periodicitou – často se však jedná o velmi parciální data zaměřená na index průmyslové výroby a růst cen. V Senegalu téměř neexistují statistiky zaměstnanosti. Pro ekonomické a sociální statistiky obecnějšího charakteru je vhodným zdrojem Světová banka (WB). Některá data a analýzy lze získat z webového serveru Africaneconomicoutlook.org, jenž je společným projektem Africké banky pro rozvoj, Rozvojového centra OECD, Hospodářské komise OSN pro Afriku a Rozvojového programu OSN.

Důležité informační zdroje:

 • http://www.ansd.sn (Národní úřad pro statistiku a demografii)
 • http://www.gouv.sn  (oficiální stránky senegalské vlády)
 • http://www.dpee.sn/ (Odbor plánování a ekonomických analýz Ministerstva hospodářství a financí, nabízí pravidelné měsíční zprávy o ekonomické situaci v zemi)
 • www.investinsenegal.com  – stránky pro investování v Senegalu (agentura APIX)
 • www.seneweb.com (výběr frankofonního tisku)
 • www.bceao.int (Centrální banka států západní Afriky)
 • http://www.izf.net (praktický průvodce pro obchodní aktivity v Senegalu, nutná bezplatná registrace)

1.19. Adresy významných institucí

 • Ministerstvo obchodu a průmyslu

122 bis, André Peytavin

Dakar

Tel: +221 33 889 57 57

http://www.commerce.gouv.sn

 

 • Ministerstvo hospodářství a financí

Rue René Ndiaye

BP 4017 Dakar

Tel: +221 33 889 21 00/ 821 03 78

Fax: +221 33 822 41 95

http://www.finances.gouv.sn 

 

 • Ministerstvo energetiky a dolů

Building administratif 4eme Etage

BP 4021 Dakar

Tel: +221 33 823 56 04

Fax: +221 33 823 34 98

 

 •  Ministerstvo zemědělství a venkova

Building Administratif 3e étage

BP 4005 Dakar

Tel: +221 33 849 70 00 / 33 823 39 74

Fax: +221 33 823 32 68

http://www.agriculture.gouv.sn/

 

 • Ministerstvo infrastruktury a dopravy

Ex - Camp Lat Dior, Avenue Peytavin X Corniche Ouest

BP : 4014 Dakar

Tel: +221 33 849 07 60

Fax: +221 33 823 82 79

http://www.micatti.gouv.sn/

 

 • Obchodní, průmyslová a zemědělská komora v Dakaru (CCIAD)

Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar

1, Place de l`Indépendance

BP 118 Dakar

Tel: +221 33 823 71 89

Fax: +221 33 823 93 63

http://www.cciad.sn/

 

 

 • Agentura na podporu investic a velkých projektů (APIX)

Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux

52 - 54 Rue Mohamed V

BP 430 CP 18524 Dakar

Tel:  +221 33 849 05 55

Fax:  +221 33 823 94 89

E-mail: infos@apix.sn

http://www.investinsenegal.com/

 

 • Národní rada podnikatelů

CNP (Conseil National du Patronat du Sénégal)

7, rue Jean Mermoz

BP 3537, Dakar

Tel:   +221 33  821 58 03 / 822 28 42

Fax:   +221 33 832-48-26 / 822 28 42

E-mail: cnp@sentoo.sn

www.cnp.sn

 

Seznam dalších institucí je dostupný na adrese : http://www.investinsenegal.com/Sites-utiles.html

.