Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Libérie kaučukovníky
Sierra Leone Sierra Leone

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Sierra Leone (Republic of Sierra Leone)

1.2. Rozloha

 • 71 740 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 5,6 mil. (odhad 2013)
 • Hustota obyvatel : 78 obyvatel / km2

Průměrná délka života:

 • muži: 54,47 roků
 • ženy: 59,56 roků

Věková struktura:

 • 0 –14let: 41,9 %
 • 15 – 64let: 54,4 %
 • nad 65 let: 3,7 %               

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva : cca 2,2 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 2,3 %

1.5. Národnostní složení

V  zemi žije kolem 20 etnických skupin. Více než 60 % obyvatel se hlásí buď ke kmeni Temne, obývajícím sever Sierry Leone, či k na jihu žijícím Mende. Dalšími skupinami jsou Limba a Koranko na severu, Kissi na východě a Sherbo na jihozápadě. Zajímavé etnikum jsou Krio (Kreolové) – potomci otroků osvobozených v 18. století na Jamajce a přesídlených do oblasti dnešního Freetownu. Početně zanedbatelná, ale ekonomicky velmi aktivní je libanonská a indická menšina.

1.6. Náboženské složení

 • sunitští muslimové 60 %
 • tradiční náboženství 30 %
 • křesťané 10 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina

místní používané jazyky :

 • Temne
 • Mende
 • Krio (vycházející z angličtiny)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

3 provincie, 1 oblast. Sierra Leone je tradičně dělena na 150 náčelnictví (chiefdoms), kterým vládne místní náčelník spolu s radou starších.

 • Hlavní město: Freetown (854 tis. obyvatel)
 • Další velká města: Bo, Kenema, Makeni, Koidu

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Leone = 100 centů. Běžně používanou měnou je USD. V roce 2012 byl průměrný směnný kurs 4344 Le/USD. V roce 2013 byl průměrný směnný kurz za 180 dní do 11.11.2013 4322 Le/USD. 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden,
 • 4. února - Prorokovy narozeniny
 • 6. a 9. dubna - Velikonoce 
 • 27. dubna - Den nezávislosti 
 • 9. srpen,
 • 25. a 26. prosinec, Vánoce
 • Id al-Fitr
 • Id al-Adha

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Sierra Leone je angličtina. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při ošetření v místních zařízeních, které lze doporučit jen v naléhavých případech, je nutné mít u sebe finanční hotovost. Doporučujeme před cestou uzavřít dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech se doporučuje odlet do ČR. 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Před cestou se doporučuje věnovat pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí" na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Ve Sierra Leone je rozšířená pouliční kriminalita. Nedoporučuje se vycházet bez doprovodu a po setmění. Vzhledem k početným krádežím a loupežným přepadením se nedoporučuje viditelné nošení cenností (hodinky, prsteny, řetízky). V případě přepadení by se neměl klást odpor. Velmi riskantní jsou i noční jízdy automobilem (nebezpečí ozbrojených útoků banditů). Silnice jsou navíc nekvalitní a nebezpečné.

Cestování do vnitrozemí by mělo být, vzhledem k infrastruktuře zničené během občanské války, dobře naplánováno a to nejlépe ve spolupráci s jednou z mnoha zastoupených nevládních organizací.

Ačkoli rekonstrukce země pokračuje, důsledky občanské války jsou všudypřítomné. Přestože bohatá na zdroje (diamanty, bauxit, rutil), je Sierra Leone jednou z nejchudších zemí světa. Zničená je také turistická infrastruktura a pláže mimo Freetown. Cizinci pobývající ve Sierra Leone se převážně angažují v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Valuty je možno směnit v několika bankách. Cestovní šeky a kreditní karty nejsou zpravidla přijímány.

Zákon z britského koloniálního období, který nebyl doposud zrušen, zakazuje mužskou homosexualitu, ženská homosexualita není zákonem zakázána. Podle tohoto zákona z roku 1861 je mužská homosexualita trestána 10tiletým odnětím svobody. Zákon není v praxi aplikován, homosexualita je však velkou částí populace odmítána jako porušení tradičních norem a hodnot.

 

 

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Sierra Leone nemá zastoupení žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 

Ze všech telefonů: záchranná služba 999, policie 999, požárníci 019

Z mobilního telefonu v Sieře Leone: všechny pohotovostní služby: 112 

 

Další informace

http://wikitravel.org/en/Sierra_Leone

www.awarenesstimes.com

www.standardtimessl.com

1.18. Internetové informační zdroje

Média 

www.awarenesstimes.com,

www.standardtimessl.com

www.thepatrioticvanguard.com

www.awoko.org

 

Vládní instituce

www.statehouse.gov.sl


www.bumbuna.sl

www.hrmo.gov.sl

www.anticorruption.gov.sl

www.agriculture.gov.sl

www.mewr.gov.sl

www.mohs.gov.sl

www.slmineralresources.org

www.mtisl.org

www.ncp-sl.org

www.bankofsierraleone-centralbank.org

www.natcom-sl.com

www.immigration-gov.sl

slwc@sierratel.sl

www.information.gov.sl www.cocsl.com

www.amcham.sl

www.nationalrevenuesl.aorg

www.welcometosierraleone.org www.visitsierraleone.org

www.sleiti.gov.sl 

www.sierra-leone.org/Laws

www.worldbank.org

1.19. Adresy významných institucí

 

Úřad prezidenta

http://www.statehouse.gov.sl/

 

Velvyslanectví Siery Leone v zahraničí

http://www.statehouse.gov.sl/index.php/foreign-missions

 

Ostatní ministerstva a úřady

http://www.sierra-leone.org/government-websites.html

 

.