Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Středoafrická republika Středoafrická republika

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Název země: Středoafrická republika
 • francouzsky: République Centrofricaine (RCA)
 • anglicky: Central African Republic (CAR)

1.2. Rozloha

Rozloha: 622 984 km²

Celková hranice měří 5 203 km, z toho s Kamerunem 797 km, Čadem 1 197 km, KDR 1 577 km, KR 467 km a Súdánem 175 km a Jižním Súdánem 990 km.

Klima je tropické. Horká období sucha, vlhká teplá období dešťů

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 5 057 000 (odhad 2012)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: cca 2 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatel činí 2,14 % (údaj z roku 2012)

Věková struktura:

 • 0–14 let: 41,0 %
 • 15–64 let: 55,3 %
 • 65 let a více: 3,7 %

1.5. Národnostní složení

Nejsilněji zastoupeným etnikem jsou příslušníci národa Baya (33 %), Banda (27 %), Mandija (13 %), Sara (10 %), Mboum (7 %), M´Baka (4 %), Yakoma (4 %) a další.

1.6. Náboženské složení

V náboženství převládá lokální přírodní náboženství (35 %), k protestantům se hlásí 25 % obyvatelstva, k římskokatolickému vyznání 25 % a k islámu 15 % obyvatelstva.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úředním jazykem je francouzština, společným jazykem je i jazyk Sangho. Lokálně se používají další domorodé jazyky.
 • Negramotnost činí cca 50 %, především u starší generace.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Dělení země:

Administrativně je SAR rozdělena na 14 prefektur, 2 ekonomické prefektury a jednu oblast (commune):

 • Bamingui-Bangoran
 • Bantuj (hlavní město)
 • Basse-Kotto
 • Haute-Kotto
 • Haut-Mbomou
 • Kemo
 • Lobaye
 • Mambere-Kadei
 • Mbomou
 • Nana-Grebizi
 • Nana-Mambere
 • Ombella-Mpoko
 • Ouaka, Ouham
 • Ouham-Pende
 • Sangha-Mbaere
 • Vakaga

Hlavní město:

 • Politickým i ekonomickým centrem je hlavní město Bangui (cca 750 000 obyv.)

Další větší města:

 • Bimbo 250 000 obyv.
 • Berbérati 105 000 obyv.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Středoafrický frank, tzv. CFA-frank („Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs“; emitovaný Centrální bankou středoafrických států, sdružených do tzv. CEMAC – „Union économique et monetaire de l’Afrique centrale“). Středoafrický frank se dále dělí na 100 centimů. Mezinárodní označení XAF. Průměrný kurz 2011: 1 USD = 471,9 XAF (FCFA). Frank je pevně ukotven na Euro 1 Euro = 655,96 XAF. V zahraničním obchodě jsou nejčastěji používanými měnami EUR a USD. Na vnitřním trhu SAR se cizí měny nepoužívají.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • Velikonoční pondělí
 • 29. 3. (den Bogandy)
 • 1. květen – Svátek práce
 • květen – Nanebevstoupení Páně (l’Ascencion)
 • 13. srpen – Den nezávislosti (Indépendence)
 • 15. srpen – Nanebevzetí Panny Marie (l’Asssomption)
 • 1. listopad – Svátek všech svatých (la Toussaint)
 • 1. prosinec (vyhlášení republiky)
 • 25. prosinec – Vánoce

Obvyklá pracovní doba úřadů:

 • pondělí – pátek 7:30–15:30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Velmi obvyklým a častým jevem je všeobecná nedochvilnost. Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče je velmi limitovaná a placená. Doporučuje se kvalitní cestovní pojištění s možností repatriace do Evropy ze zdravotních důvodů. Na celém území se vyskytuje malárie. Jako povinné je vyžadováno očkování proti žluté zimnici, mezinárodní očkovací průkaz je kontrolován při příletu do země. Důrazně se doporučuje očkování proti tyfu, žloutence A+B, meningitidě, choleře a tetanu. Virem HIV je nakaženo cca 20 % obyvatelstva, z toho je 40 % mladých žen. V jižní části země, porostlé deštným pralesem, se může vyskytnout ebola. Problémem je tuberkulóza. Aktuální informace o zdravotní situaci a povinných a doporučených očkováních poskytne Centrum cestovní medicíny, Havelská 14, Praha 1 a Vinohradská nemocnice, Centrum geografické medicíny a každá hygienická stanice. Vyšetření na malárii a další nemoci provádí přímo v SAR Institut Pasteur Bangui, tel. 618996.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Česká centra, Czech Trade, CzechTourism ani jiné české instituce v zemi nepůsobí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie (komisařství): +236 21 61 13 00

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Ministere du commerce et de l’industrie
Adresa : B.P. 1988 – BANGUI République Centrafricaine
Tel.: +(236) 21 61 10 55 / +(236) 21 61 26 04
Fax: +(236) 21 61 06 42
E-mail: infos@minco-rca.org, mincomca@intnet.cf

Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat (CCIMA)
Adresa: BP 252 & 813 Bangui
Tel.: (236) 21 61 16 68 / 21 61 64 19
Fax: (236) 21 61 77 58

.